Svijet po mjeri, časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti – Godina 8., Broj 3/2019

  • Uvodna riječ – A. Gavranović
  • Zlatko Grgić – Pravila odlučivanja u laboratorijima: Novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 posvećuje više pozornosti izjavama o sukladnosti te uvodi pojam pravila odlučivanja. Da bi pomogao laboratorijima u davanju takvih izjava, ILAC je posuvremenio svoju uputu ILAC G8.
  • Ana Devčić-Jeras – HAZOP studije opasnosti i FMEA analize: U radu je opisan pristup studijama opasnosti i pripravnosti za rad prema normi IEC 61882: 2016. Izrađen je primjer koji pojašnjava povezanost kvalitativne HAZOP studije i dopuna te studije kvantitativnom FMEA analizom. Prikazana je povezanost norma za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje rizicima prema normama ISO 9001:2015, ISO 9004:2018, ISO 31000:2018, EN IEC 31010:2019, IEC 61882: 2016, ICH Q9:2006. Uz navedene norme brojne granske norme dopunjuju određena područja sa specifičnim zahtjevima za upravljanje rizicima na optimalan način. Težište je bilo prikazati sadržaj norme IEC 61882: 2016 Hazard and operability studies (HAZOP studies) – Application guide. Na hrvatski je naslov norme preveden kao HRN EN 61882:2016 Studije opasnosti i pripravnosti za rad – Upute za primjenu.
  • Ana Devčić-Jeras – Kako biti prisutan u pravo vrijeme na pravome mjestu Popularno o kvaliteti prema normi  ISO 9004:2018: U radu je opisano kako četvrto izdanje međunarodne norma ISO 9004:2018 Upravljanje kvalitetom – Kvaliteta organizacije – Smjernice za postizanje održivoga uspjeha daje organizacijama upute i podršku da uz odgovarajući pristup upravljanju kvalitetom ostvare održivu i trajnu uspješnost organizacija. Pritom se u normi ističe važnost razumijevanja djelovanja organizacija u složenom, zahtjevnom i stalno promjenljivom okružju. Ovaj je članak informativnoga karaktera i sadržava kratak osvrt na sadržaj  ove norme koju je izdao za sada samo na engleskome jeziku HZN TO/PO: TO 574, Sustavi upravljanja kvalitetom, rizicima, vrijednostima. Organizacije/osobe koje žele primjenjivati ovu normu u svojemu radu mogu je kupiti u Hrvatskome zavodu za norme na engleskome jeziku. Između trećega izdanja norme, koje je objavljeno 2009. godine i izdanja iz 2018. godine, razlika je u tome što je nazivlje i struktura usklađeno s norama ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015. Sadržajno je norma većim dijelom ostala nepromijenjena jer je već 2009 godine promicala pristup upravljanju kvalitetom u svrhu trajne uspješnosti organizacije, što je prihvaćeno u normi ISO 9001:2015.
  • Danijel VLAHOVIĆ, Srećko MIMICA – Perspectives of Digital Radio Development in Croatia: Digital radio, in comparison to frequency modulated (FM) sound broadcasting in very high frequency (VHF) band II (87.6 MHz – 107.9 MHz), introduces new features to the sound broadcasting specially in the case of new content and provides new technical improvements such as different spectral efficiency, power consumption, sound quality and integration with social media and other platforms. FM sound broadcasting in VHF band II is widely spread worldwide analogue standard but it is limited for introduction of new radio programs with national coverage and in larger cities, due to overcrowded spectral usage and limitations of use in analogue technology. Regarding additional services, FM sound broadcasting can provide only radio data system (RDS). However, despite the fact that standard for digital sound broadcasting has advanced properties and possibilities its deployment is still rather poor. With the exception of Norway, the majority of countries still haven’t made any decision about digital switchover nor made complete transition to digital radio. This paper briefly describes the perspective of digital radio development in Croatia from the point of its introduction in 1997 as digital audio broadcasting (DAB), to the phase of experimental work as DAB+ during the period of 12 months in 2017 and 2018. Also, some criteria for switchover and transition to digital sound broadcasting that are common in different countries across the Europe are presented in this document.
  • Zlatan Mrša – Mjerni sustavi za plinovita goriva na jadranskim platformama: U Jadranu je izgrađeno 19 platformi za iskorištavanje prirodnog plina iz podmorja na teritoriju RH. Većina je u posjedu tvrtke INAJadran, nekadašnji INAgip, a dvije je izgradila tvrtka Edina. Isporuke plina se vrše preko službenih mjernih mjesta opremljenih mjernim sustavima za plinovita goriva, koje ne možemo svrstati u tipične plinomjere, kao zakonita mjerila. Međusobni trgovački odnosi su stoga riješeni ugovorima, a ne zakonskom regulativom pojedinih država. Neovisno o tome, Republika Italija je zahtijevala nadzor službenih mjernih mjesta od strane vlastite inspekcije UNMIG, koja inače nadzire stotinjak plinskih platformi u talijanskom teritorijalnom moru. INAJadran je tada zatražila od Državnog zavoda za mjeriteljstvo zajednički  nadzor službenih mjernih mjesta s talijanskom inspekcijom UNMIG, kako bi zaštitila interese RH.
  • Mirko Vuković – SI Sažeti prikaz međunarodnoga sustava jedinica (SI): Mjeriteljstvo je znanost o mjerenju i primjenama. Mjeriteljstvo obuhvaća sve teorijske i praktične aspekte mjerenja bez obzira na mjernu nesigurnost i područje primjene.
  • Tatjana Ručević – Prehrana svjetskog stanovništva veliki izazov budućnosti: Na farmama već se sada uzgaja dovoljno hrane za prehranu 10 milijardi ljudi, dovoljno hrane za više od 2,5 milijardi ljudi nego što trenutno postoji. Stoga, pitanje nije količina, već opskrba odnosno prijevoz postojeće hrane većem broju ljudi, te ravnomjerna raspoređenost. Sve to ukazuje da je hrana budućnosti veliki izazov.
  • Domagoj Švagelj – Važnost novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u mjeriteljstvu: Osim točnosti mjerenja, mjerne nesigurnosti i slično vrlo je  važna  i dostupnost rezultata mjerenja. ICT (informacijsko komunikacijske tehnologije) te razvoj IoT tehnologije omogućuju novi pristup rezultatima mjerenja. Nove tehnologije omogućuju razvoj pametnih mreža (smart grid) za prikupljanje i obradu podataka iz mjerila u stvarnome vremenu. Pametni sustavi nužni su za ostvarenje osnovnih elemenata razvoja naprednoga energetskog sustava (energetske sigurnosti, izbjegavanja klimatskih promjena, gospodarskoga razvoja), koji će pridonijeti i aktivnomu sudjelovanju potrošača (kupaca) na tržištu.
  • Zvonimir Jakobović – Zastarjeli nazivi mjernih jedinica po zaslužnim znanstvenicima: U početcima nazivanja mjernih jedinica po zaslužnim znanstvenicima, prve su jedinice nazvane prema nekima od najzaslužnijih. Uvođenjem Međunarodnog sustava i napuštanjem starih sustava i jedinica izvan sustava, imena su nekih zaslužnih znanstvenika otišla u povijest, čime im je nanesena stanovita nepravda. Sjetimo se makar tih znanstvenika.

Mirko Vuković – Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture Prikaz naziva i njihovih definicija iz područja električnih i magnetskih uređaja koji se upotrebljavaju u tehničkim znanostima : U ovome broju Svijeta po mjeri u nastavku rubrike Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture nastavljamo s objavljivanjem nazivlja koje se upotrebljava u teoriji električnih i magnetskih krugova te organizacije/tržišta električne energije.