Svi seminari

PROGRAM SEMINARA U 2024. GODINI

Naziv seminara1. Termin2. Termin3. Termin
Trodnevni seminari
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201724. do 26.01.2024.14. do 16.02.2024. 
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012
Mjerna nesigurnost za praktičare12. do 14.06.2024.
Interni auditi u laboratoriju29. do 31.05.2024.
Validacija i verifikacija analitičkih metoda07. do 09.05.2024.
Jednodnevni seminari
Informacijska sigurnost u laboratoriju i inspekcijskim tijelima
Mjerna nesigurnost mikrobioloških metoda u lancu hrane
Siguran rad u laboratoriju
Verifikacija mikrobioloških metoda u lancu hrane
Novo izdanje norme ISO 15189
Upravljanje mjernom opremom u laboratoriju
Osiguravanje valjanosti rezultata ispitivanja
Kontrolne karte u osiguranju valjanosti rezultata10.06.2024.
Primjena razmišljanja na temelju rizika u laboratoriju09.04.2024.
Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnoststudeni 2024.

 

Napomena: Program u tablici je okviran. Svrha mu je omogućiti potencijalnim polaznicima lakše planiranje. Točni datumi seminara s obrascem za prijavu biti će objavljeni najkasnije mjesec dana prije održavanja.