Svi seminari

TERMINI SEMINARA U 2021.

NAZIV SEMINARATerminPrijave i odjave
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201727. –  29. 1. 2021. 26. 1. 2021.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 1702010. – 12. 2. 2021.9. 2 .2021.
Mjerna nesigurnost za praktičare24. -26. 2.2021.23. 2. 2021.
Validacija i verifikacija analitičkih metoda24. -26. 3. 2021.23. 3. 2021.
Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnost 15. 4. 2021.14.4.2021.
Verifikacija mikrobioloških metoda u lancu hrane27.4.202126.4.2021.
Primjena razmišljanja na temelju rizika u laboratoriju (u Crikvenici)16.6.2021.14.6.2021.