Svi seminari

TERMINI SEMINARA

NAZIV SEMINARATerminPrijave i odjave
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017
29. –  31. 1. 2020.
27. 1. 2020.
Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnost
7. 2. 2020.
6. 2 .2020.
Mjerna nesigurnost za praktičare
12. -14. 2.2020.
10. 2. 2020.
Validacija i verifikacija analitičkih metoda
26. -28. 2. 2020.
24. 2. 2020.
Siguran rad u laboratoriju
31. 3. 2020.
30. 3. 2020.
Interni auditi u laboratoriju
1. – 3. 4. 2020.
30. 3. 2020.
Primjena razmišljanja na temelju rizika u laboratoriju
24. 4. 2020.
20. 4. 2020.