Svi seminari

TERMINI SEMINARA U 2022.

NAZIV SEMINARATerminPrijave i odjave
Informacijska sigurnost u laboratorijima i inspekcijskim tijelima25.1.2022.24.1.2022.
Mjerna nesigurnost mikrobioloških metoda u lancu hrane1.2.2022.31.1.2022.
Mjerna nesigurnost za prektičare9-11.3.20228.3.2022.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017
Verifikacija mikrobioloških metoda u lancu hrane30.3.2022.29.3.2022.
Validacija i verifikacija analitičkih metoda6-8.4.2022.5.4.2022.