Svi seminari

TERMINI SEMINARA U 2021.

NAZIV SEMINARATerminPrijave i odjave
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201727. –  29. 1. 2021. 26. 1. 2021.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 1702010. – 12. 2. 2021.9. 2 .2021.
Mjerna nesigurnost za praktičare24. -26. 2.2021.23. 2. 2021.
Validacija i verifikacija analitičkih metoda24. -26. 3. 2021.23. 3. 2021.
Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnost 15. 4. 2021.14.4.2021.
Verifikacija mikrobioloških metoda u lancu hrane27.4.202126.4.2021.
Primjena razmišljanja na temelju rizika u laboratoriju (u Crikvenici)16.6.2021.14.6.2021.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:20171. –  3. 9. 2021.31.8.2021.
Validacija i verifikacija analitičkih metoda 8. – 10. 9. 2021.7.9.2021.
Interni auditi u laboratoriju14,15.9. te 17.9. 2021.13.9.2021.
Verifikacija mikrobioloških metoda u lancu hrane23.9.2021.22.9.2021.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 1702013.-15. 10.2021.12.10.2021.
Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnost20.10.2021.19.10.2021.
Mjerna nesigurnost mikrobioloških metoda u lancu hrane 26.10.2021.25.10.2021.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:20173. do 5. 11. 2021.2.11.2021.
Interni auditi u laboratoriju9, 10, i 12. 11. 2021.8.11. 2021.
validacija i verifikacija analitičkih metoda24. do 26. 11. 2021.23. 11. 2021.