Svi seminari

PROGRAM SEMINARA U 2024. GODINI

Naziv seminara1. Termin2. Termin3. Termin
Trodnevni seminari
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201724. do 26.01.2024.14. do 16.02.2024.listopad 2024.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020:201215. do 17.05.2024.
Mjerna nesigurnost za praktičare12. do 14.06.2024.studeni 2024.
Interni auditi u laboratoriju
Validacija i verifikacija analitičkih metoda07. do 09.05.2024.25. do 27.09.2024.
Jednodnevni seminari
Informacijska sigurnost u laboratoriju i inspekcijskim tijelima
Mjerna nesigurnost mikrobioloških metoda u lancu hraneprosinac 2024.
Siguran rad u laboratoriju
Verifikacija mikrobioloških metoda u lancu hrane28.03.2024.
Novo izdanje norme ISO 15189studeni 2024.
Upravljanje mjernom opremom u laboratoriju
Osiguravanje valjanosti rezultata ispitivanjarujan 2024.
Kontrolne karte u osiguravanju valjanosti rezultata kemijskih ispitivanja10.06.2024.studeni 2024.
Primjena razmišljanja na temelju rizika u laboratoriju09.04.2024.studeni 2024.
Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnostprosinac 2024.

 

Napomena: Program u tablici je okviran. Svrha mu je omogućiti potencijalnim polaznicima lakše planiranje. Točni datumi seminara s obrascem za prijavu biti će objavljeni najkasnije mjesec dana prije održavanja.