Svi seminari

TERMINI SEMINARA

NAZIV SEMINARATerminPrijave i odjave
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201729. –  31. 1. 2020. 27. 1. 2020.
Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnost7. 2. 2020.6. 2 .2020.
Mjerna nesigurnost za praktičare12. -14. 2.2020.10. 2. 2020.
Validacija i verifikacija analitičkih metoda26. -28. 2. 2020.24. 2. 2020.
HRN EN ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija3. 3. 2020.2.3.2020.
HRN EN ISO/IEC 17020 – primjena i provedba audita18. – 20. 3. 2020

20.-22.5.2020.

18.5.2020.
Siguran rad u laboratoriju31. 3. 2020.Odgađa se!
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201727. – 29. 5. 2020.25. 5. 2020.
Interni auditi u laboratoriju1. – 3. 4. 2020.

3. – 5. 6. 2020.

1. 6. 2020.
Primjena razmišljanja na temelju rizika u laboratoriju24. 4. 2020.Odgađa se!
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201724. – 26. 6. 2020.22. 6. 2020.
Primjena razmišljanja na temelju rizika u laboratoriju30. 6. 2020.29. 6. 2020.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:20172. – 4. 9. 2020.31. 8. 2020.
Validacija i verifikacija analitičkih metoda9. – 11. 9. 2020.7. 9. 2020.
Mjerna nesigurnost za praktičare16. – 18. 9. 2020.14. 9. 2020.
Interni auditi u laboratoriju23. – 25. 9. 2020.21. 9. 2020.