Svi seminari

TERMINI SEMINARA U 2022.

NAZIV SEMINARATerminPrijave i odjave
Informacijska sigurnost u laboratorijima i inspekcijskim tijelima25.1.2022.24.1.2022.
Mjerna nesigurnost mikrobioloških metoda u lancu hrane1.2.2022.31.1.2022.
Mjerna nesigurnost za prektičare 9-11.3.2022 8.3.2022.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201723-25.3.2022.22.3.2022.
Verifikacija mikrobioloških metoda u lancu hrane30.3.2022. 13.4.2022.29.3.2022. 12.4.2022.
Validacija i verifikacija analitičkih metoda6-8.4.2022.5.4.2022.
Informacijska sigurnost u laboratorijima29.4.2022.26.4.2022.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201711-13.5.2022.12.5.2022.
Osiguravanje valjanosti rezultata ispitivanja31.5.2022.30.5.2022.
Interni auditi u laboratoriju8-10.6.2022.7.6.2022.

Validacija i verifikacija metoda u medicinskome mikrobiološkom laboratoriju

14.6.2022.13.6.2022.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020 lipanj 2022.