Svi seminari

PROGRAM SEMINARA U 2023. GODINI

Naziv seminara1. Termin2. Termin3. Termin
Trodnevni seminari
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201701.02 do 03.02.2023.LipanjListopad
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012Svibanj/LipanjListopad/Studeni
Mjerna nesigurnost za praktičare29.do 31.03.2023.Rujan/Listopad
Interni auditi u laboratorijuSvibanjStudeni
Validacija i verifikacija analitičkih metoda19.do 21.04.2023.
Jednodnevni seminari
Informacijska sigurnost u laboratoriju i inspekcijskim tijelimaOdgođenoRujan
Mjerna nesigurnost mikrobioloških metoda u lancu hrane24.02.2023.
Siguran rad u laboratoriju12.05.2023.
Verifikacija mikrobioloških metoda u lancu hraneTravanj
Novo izdanje norme ISO 15189Travanj/Svibanj
Upravljanje mjernom opremom u laboratorijuSvibanjStudeni
Osiguravanje valjanosti rezultata ispitivanjaLIpanj
Kontrolne karte u laboratorijuLIpanj/Srpanj
Primjena razmišljanja na temelju rizika u laboratorijuRujan/Listopad
Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnostListopad

 

Napomena: Program u tablici je okviran. Svrha mu je omogućiti potencijalnim polaznicima lakše planiranje. Točni datumi seminara s obrascem za prijavu biti će objavljeni najkasnije mjesec dana prije održavanja.