Svi seminari

TERMINI SEMINARA U 2022.

 

NAZIV SEMINARATerminPrijave i odjave
Informacijska sigurnost u laboratorijima i inspekcijskim tijelima25.1.2022.24.1.2022.
Mjerna nesigurnost mikrobioloških metoda u lancu hrane1.2.2022.31.1.2022.
Mjerna nesigurnost za prektičare 9-11.3.2022 8.3.2022.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201723-25.3.2022.22.3.2022.
Verifikacija mikrobioloških metoda u lancu hrane30.3.2022. 13.4.2022.29.3.2022. 12.4.2022.
Validacija i verifikacija analitičkih metoda6-8.4.2022.5.4.2022.
Informacijska sigurnost u laboratorijima29.4.2022.26.4.2022.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201711-13.5.2022.12.5.2022.
Osiguravanje valjanosti rezultata ispitivanja31.5.2022.30.5.2022.
Interni auditi u laboratoriju8-10.6.2022.7.6.2022.
Validacija i verifikacija metoda u medicinskome mikrobiološkom laboratoriju14.6.2022.11.6.2022.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 1702027-29.6.2022.24.6.2022.
Osiguravanje valjanosti rezultata ispitivanja01.09.2022.31.08.2022.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201707. do 09.09.2022.06.09.2022.
Informacijska sigurnost u laboratorijima i inspekcijskim tijelima19.09.2022.16.09.2022.
Mjerna nesigurnost za praktičare28. do 30.09.2022.27.09.2022.