Hrvatsko mjeriteljsko društvo u okviru svojih djelatnosti pruža i stručnu pomoć u izradbi tehničkih specifikacija za javne nabave u kojima se kao sredstvo za definiranje značajka proizvoda, materijala, procesa i usluga upotrebljavaju tehničke norme (europske, međunarodne i nacionalne).

Ispravno sastavljene tehničke specifikacije s precizno formuliranim zahtjevima ključne su za proces nabave te osiguravaju jasnoću i razumijevanje tehničkih zahtjeva kojima se definiraju značajke proizvoda ili usluge koje su predmet nabave. Te značajke često uključuju utjecaj na okoliš, zahtjeve za projektiranje namijenjene za sve korisnike te zahtjeve koji se odnose ocjenu sukladnosti, uporabljivost, sigurnost, dimenzije, postupke osiguranja kvalitete, metode ispitivanja, pakiranje, označivanje, proizvodne procese i metode, pregled i prihvaćanje proizvoda i radova itd.

Prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) kao i odgovarajućim europskim direktivama (Direktiva 2014/24/EU i Direktiva 2014/25/EU), koje su tim zakonom transponirane u nacionalno zakonodavstvo, tehničke specifikacije koje se upotrebljavaju javnoj nabavi moraju omogućiti svim ponuditeljima isti pristup i ne smiju stvarati neopravdane zapreke slobodnom natjecanju te se strogo preporučuje da se takve tehničke specifikacije formuliraju upućivanjem na odgovarajuće norme kojima se određuju potrebne značajke proizvoda, metode ispitivanja i načini dokazivanja sukladnosti s propisima i normama odnosno zahtjevima iz specifikacije za nabavu.

Stoga i naručitelji i ponuđači moraju poznavati ulogu norma i način na koji mogu identificirati norme koje pokrivaju njihov predmet javne nabave te kako se te norme pravilno upotrebljavaju u tehničkim specifikacijama, odnos tih norma i tehničkih propisa koji su na snazi te način na koji ponuditelji mogu dokazati sukladnost svojih proizvoda i usluga s tim normama.

Hrvatsko mjeriteljsko društvo, čiji djelokrug obuhvaća sve ključne elemente infrastrukture kvalitete, može sudionicima javnih nabava u mnogim tehničkim područjima pružiti ključne savjete i informacije te izravnu pomoć u identifikaciji i primjeni norma i pravilnom formuliranju takvih specifikacija.

Svi kojima je potrebna takva pomoć mogu se obratiti Hrvatskom mjeriteljskom društvu na

tel.:01 48 72 485

e-mail: hmd@hmd.hr

s informacijom o kakvoj je tehničkoj vrsti nabave riječ.