Poziv na pretplatu

Časopis se može nabaviti samo uz godišnju pretplatu. Pretplata za jednu kalendarsku godinu iznosi 450,00 kuna. U cijenu pretplate uključeni su poštarina i PDV.

Za časopis “Svijet po mjeri” pretplate i distribuciju obavlja tiskara
“Laser plus”.

Laser plus d.o.o.
10000 Zagreb, Brijunska 1a
OIB 45111077007
IBAN HR7423600001101400864
Telefon: + 385 1 61 80 110
Faks: + 385 1 61 80 111
E-adresa: laser@laser-plus.hr
www.laser-plus.hr

  • PREUZIMANJE LETKA – PDF – 764 KB