O Hrvatskome mjeriteljskom društvu

Mjerenja su dio našega svakodnevnog života. Bez mjerenja nema industrijske proizvodnje, trgovine, razvoja novih proizvoda,sportskih natjecanja, zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, zaštite okoliša. Mjeriteljstvo – znanost o mjerenjima i njihovoj primjeni – omogućuje nam da vjerujemo podacima dobivenim mjerenjima te uspostavimo povjerenje u odluke koje su temeljem njih donesene.

Hrvatsko mjeriteljsko društvo nedržavna je neprofitna udruga osnovana radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti utvrđenih Statutom i Zakonom o udrugama. Članovi su Društva fizičke i pravne osobe koje se bave ili se zanimaju za mjerenja. Mjeriteljstvo obuhvaća sve teorijske i praktične aspekte mjerenja bez obzira na njihovu mjernu nesigurnost i područje primjene. Stoga i članovi Društva potječu iz raznih tehničkih područja pa čak i iz područja medicinskih mjerenja. Neki se bave vrhunskim mjeriteljstvom, drugi rutinskim. No svi oni imaju isti cilj – osigurati točnost, pouzdanost i usporedivost svojih mjernih rezultata.

Hrvatsko mjeriteljsko društvo član je sljedećih organizacija:

• HIS – Hrvatski inženjerski savez koji okuplja oko 10000 inženjera i tehničara svih struka
• HZN – Hrvatski zavod za norme
• ILAC – International Laboratory Accreditation Co-operation; interesna članica
• EUROLAB – European Federation of national associations of measurement, testing and analytical laboratories
• IMEKO – International Measurement Confederation

Povijest Hrvatskoga mjeriteljskog društva

Povijest

Prije trideset godina, 7. studenoga 1978. godine, uspostavljen je, na poticaj Marijana Brezinšćaka, Mjeriteljski odbor u sklopu Savjeta za tehnološki razvoj koji je vodio Zvonimir Radić, pod okriljem Saveza inženjera i tehničara Hrvatske. Odbor je preteča Mjeriteljskog društva Hrvatske, koje je osnovano 22. prosinca 1980. godine u Zagrebu.

Društvo je promijenilo statut i od udruženja građana postalo na Drugoj skupštini dobrovoljna društvena organizacija.

Društvo je po treći put promijenilo ustrojstvo na svojoj Sedmoj skupštini, 20. svibnja 1992. godine, nakon uspostave Republike Hrvatske. Promijenilo je tada i naziv: Mjeriteljsko društvo Hrvatske postalo je Hrvatsko mjeriteljsko društvo.

Skupštine Hrvatskoga mjeriteljskog društva

 • OSNIVAČKA SKUPŠTINA održana je 22. prosinca 1980. godine u Zagrebu.
 • Osnovalo ga je pedeset osnivačkih članova: M. Arnold, V. Bego, A. Borović, M. Boršić, J. Božičević, D.Božić, M. Brezinšćak, R. Buljan, T. Cvitaš, F. Čorlukić, F. Dusman, B. Ferković, J. Francišković, Z. Franolić, K. Franjić, G. Gašljević, D. Horvat, Z. Jakobović, I. Juroš, B. Kos, B. Krstulović, J. Kumerički, V. Kurelec, J. Lončarić, S. Mahović, D. Markovinović, Ž. Matutinović, A. Mikulecky, V. Mudronja, R. Mutabžija, M. Nemet, B. Palković, J. Papković, I. Pečurlija, Z. Radić, S. Sever, D. Rister, V. Srb, R. Stančec, V. Stiasni, M. Šimat, F. Šprung, V. Štambuk, S. Švaić, Š. Turina, B. Valić, S. Viker, D. Vujević, J. Živković i S. Žukić.
 • U Predsjedništvo s u izabrani: M. Boršić, M. Brezinščak, F. Dusman, Z. Jakobović, N. Kallay, J. Lončarić, J. Papković, Z. Radić, S. Sever, V. Šimec, Branimira Valić, a u Odbor samoupravne kontrole: V. Bego, D. Božić, R. Buljan.
 • DRUGA skupština održana je 11. svibnja 1983. godine i donijela je novi statut kojim Društvo postaje društvena organizacija kojom upravlja Predsjedništvo od jedanaest članova. Tadašnja je vlast, nakon dugotrajnog i ponižavajućeg postupka upisala Društvo u registar društvenih organizacija (Knjiga II, broj 117) četiri i pol godine nakon donošenja statuta.
 • TREĆA je skupština održana u Zagrebu 23. svibnja 1984. godine istodobno sa skupom Mjerni sistem Jugoslavije. Skupština je odlučila preobraziti predsjednička umnožena pisma Izvještaji, vjesti i poruke u glasilo Društva Mjeriteljski vjesnik.
  Urednički odbor: Marijan Brezinšćak, glavni urednik, Mladen Boršić i Stanislav Sever.
 • ČETVRTA je skupština bila izborna. Održana je u Zagrebu 8. svibnja 1985. godine.
  Izabrani su članovi Predsjedništva: M. Boršić, M. Brezinšćak, B. Bujas, F. Dusman, V. Feuerbach, Mira Herak, N. Kallay, D. Markovinović, S. Milun, J. Papković i S. Sever.
 • PETA je skupština, održana je u Zagrebu, 22. listopada 1986.
 • ŠESTA, izborna skupština, održana je 22. ožujka 1989. godine.
  U Predsjedništvu su: M. Boršić, M. Brezinšćak, J. Butorac, F. Dusman, V. Feuerbach,
  Mira Herak, N. Kallay, S. Milun, J. Papković, S. Sever i S. Viker.
 • SEDMA je skupština, dva puta odgađana zboga rata, održana u Zagrebu 20. svibnja 1992. godine na svjetski mjeriteljski dan (1875 – Dogovor o metru). Izglasan je novi statut koji je promijenio naziv (Mjeriteljsko društvo Hrvatske postalo je Hrvatsko mjeriteljsko društvo) i ustrojstvo Društva. Novi se statut razlikovao od prethodnoga (1983) ne samo u nazivlju i tijelima, nego prvenstveno u djelokrugu, poslovnosti i odgovornosti društvenih tijela.
  Izabrani su: članovi Upravnoga odbora:
  M. Boršić, M. Brezinšćak, J. Butorac, D. Đonlagić, V. Feuerbach, S. Milun, J. Papković,
  S. Sever, S. Viker i
  Nadzorni odbor: I. Jelenčić, Ž. Matutinović, N. Solarić;
  Predsjednik : Mladen Boršić.
 • OSMA je izborna skupština održana 22. studenoga 1994. u Zagrebu.
  Izabrani su: Upravni odbor : M. Boršić, J. Butorac, V. Feuerbach, D. Horvat, M. Jakovčić,
  J. Kumerički, D. Papišta, J. Papković, J. Pavišić;
  Nadzorni odbor: M. Brezinšćak, S. Sever i S. Viker.
  Predsjednik : Mladen Boršić.
 • Skupština je izrazila zahvalnost tadašnjem ministru Juri Radiću i bivšemu ministru Osmanu Muftiću za osobitu pomoć Hrvatskome mjeriteljskom društvu. Zahvaljujući razumijevanju i stvarnoj pomoći obojice ministara Hrvatsko je mjeriteljsko društvo uspjelo vratiti poslovni prostor u Berislavićevoj 8 u okrilje Hrvatskoga inženjerskog saveza.
 • DEVETA je skupština održana 8. svibnja 1996. godine u Zagrebu.
 • DESETA, izborna, redovita skupština članova HMD održana je 12. prosinca 1996. godine u Zagrebu. Članovi Skupštine promijenili su poneke članke statuta i izabrali:
  Upravni odbor : M. Banovac, M. Boršić, J. Butorac, Zrinka Ćosić, Višnja Gašljević, zaposlenica HMD, D. Horvat, M. Jakovčić, S. Milun i J. Pavišić;
  Nadzorni odbor : J. Kumerički, Ž. Modrić i V. Uzelac.
  Predsjednik : Mladen Boršić.
 • JEDANAESTA je skupština održana 14. siječnja 1998. godine u Zagrebu. Prihvaćen je novi Statut HMD-a usklađen s novi Zakonom o udrugama. Donešena je ponovna odluka da HMD bude članica HIS-a. (jer je i on promijenio Statut i nanovo registriran)
 • DVANAESTA je skupština bila izborna i održana je 19. svibnja 1999. godine u Zagrebu.
  Izabrani su: Upravni odbor: M. Boršić; J. Butorac; Ž. Čulić; Zrinka Ćosić; Z. Franolić;
  V. Gašljević; M. Jakovčić; J. Pavišić; J. Zmijarević.
  Nadzorni odbor: J. Kumerički, Ž. Modrić, L. Trampuž.
  Predsjednik : Mladen Boršić.
 • TRINAESTA skupština, izborna i redovita održana je 10. listopada 2001. godine u Cavtatu prigodom 18. mjeriteljskog simpozija.
  Izabrani su: Upravni odbor : M. Boršić; J. Butorac; Ž. Čulić; Z. Ćosić; Z. Franolić; D. Ilić;
  M. Jakovčić; R. Vulpe: J. Zmijarević.
  Nadzorni odbor: J. Kumerički; Ž. Modrić i Lera Trampuž.
  Predsjednik: Mladen Boršić.
 • ČETRNAESTA skupština održana je 15. travnja 2003. godine u Zagrebu. U prisutnosti Friedericke Wünschmann Ureda Europske Komisije za Hrvatsku i dvojice predstavnika CARDS programa za Hrvatsku održan je osnivački skup odbora Hrvatski laboratoriji – CROLAB .
 • PETNAESTA skupština, izborna i redovita održana je 9. prosinca 2003. godine u Zagrebu.
  Izabrani su: Upravni odbor: Antun Benčić, Mladen Boršić, Snježana Marinčić, Biserka Mladinić, Vitomir Nestić, Vlado Pranjić, Gordana Stjepanović i Roman Vulpe.
  Nadzorni odbor: Jadranka Belinić-Gak, Josip Butorac i Zlatko Franolić.
  Predsjednik: Mladen Jakovčić
 • ŠESNAESTA skupština održana je 16. prosinca 2004. godine u Zagrebu. Usvojene izmjene Statuta.
 • SEDAMNAESTA skupština održana je 8. prosinca 2005. godine u Zagrebu.
  Izabrani su: Upravni odbor: Mladen Boršić, Snježana Marinčić, Vitomir Nestić, Vlado Pranjić, Jadranka Rukavina, Nadža Milanović, Drago Dogan i Jasenka Šantek-Korica.
  Nadzorni odbor: Jadranka Belinić-Gak, Josip Butorac i Zlatko Franolić.
  Predsjednik: Mladen Jakovčić
 • OSAMNAESTA skupština održana je 12. prosinca 2006. godine u Zagrebu.
 • DEVETNAESTA skupština održana je 4. prosinca 2007. godine u Zagrebu.
  Izabrani su: Upravni odbor: Mladen Boršić, Višnja Gašljević, Nevenka Kamenić, Snježana Marinčić, Vitomir Nestić, Vlado Pranjić, Jadranka Rukavina, Tomislav Stantić
  Nadzorni odbor: Jadranka Belinić-Gak, Nadža Milanović, Damir Ilić
  Predsjednik: Mladen Jakovčić
 • DVADESETA skupština održana je 16. prosinca 2008. godine u Zagrebu.
 • DVADESET I PRVA izborna skupština održana je 8. prosinca 2009. godine.
  U Upravni odbor izabrani su: Mladen Boršić, Ana Devčić-Jeras, Višnja Gašljević, Nevenka Kamenić, Snježana Marinčić, Vedran Mudronja, Vitomir Nestić, Tomislav Stantić.Članovi Nadzornog odbora postali su Jadranka Rukavina, Damir Ilić i Nadža Milanović. Za predsjednika je ponovno izabran Mladen Jakovčić.
 • DVADESET I DRUGA skupština održana je 14. prosinca 2010. godine.
 • DVADESET I TREĆA izborna skupština održana je 8. prosinca 2011. godine.
  U Upravni odbor izabrani su: Mladen Boršić, Ana Devčić-Jeras, Višnja Gašljević, Biserka Bajzek Brezak, Vedran Mudronja, Vitomir Nestić, Tomislav Stantić i Krunoslav Premec. Članovi Nadzornog odbora postali su: Damir Ilić, Nadža Milanović i Snježana Marinčić. Za predsjednika je ponovno izabran Mladen Jakovčić.
 • DVADESET I ČETVRTA skupština održana je 4. prosinca 2012. godine.
 • DVADESET I PETA izborna skupština održana je 3. prosinca 2013. godine. Izabrani su:
  Upravni odbor: Biserka Bajzek Brezak, Ana Devčić-Jeras, Višnja Gašljević, Vedran Mudronja, Vitomir Nestić, Anđelko Pavlic, Krunoslav Premec i Siniša Prugovečki. Nadzorni odbor: Mladen Boršić, Damir Ilić i Snježana Marinčić. Predsjednik: Mladen Jakovčić.
 • DVADESET I ŠESTA skupština održana je 11. prosinca 2014. godine. Usvojene su izmjene Statuta koje su prvenstveno potaknute zbog njegovoga usklađivanja s Zakonom o udrugama iz 2014. godine.
 • DVADESET I SEDMA izborna skupština održana je 8. prosinca 2015. godine. Izabrani su: Upravni odbor: Biserka Bajzek Brezak, Višnja Gašljević, Dražen Kolenc, Vitomir Nestić, Anđelko Pavlic, Krunoslav Premec, Siniša Prugovečki, Branka Špehar. Nadzorni odbor: Mladen Boršić, Vedran Mudronja i Damir Ilić. Za predsjednika je ponovno izabran Mladen Jakovčić. Za delegata Hrvatskog inženjerskog saveza izabran je Siniša Prugovečki.
 • DVADESET I OSMA skupština održana je 6. prosinca 2016. godine.
 • DVADESET I DEVETA izborna skupština održana je 12. prosinca 2017. godine. Izabrani su: Upravni odbor: Biserka Bajzek Brezak, Milena Grgić, Dražen Kolenc, Vitomir Nestić, Siniša Prugovečki, Sandra Šikić, Branka Špehar i Krešimir Vrgoč. Nadzorni odbor: Mladen Boršić, Damir Ilić i Anđelko Pavlic. Za predsjednika je ponovno izabran Mladen Jakovčić. Za delegata Hrvatskog inženjerskog saveza izabran je Mladen Jakovčić.
 • TRIDESET I PRVA izborna skupština održana je 3. prosinca 2019. godine. Izabrani su: Upravni odbor: Biserka Bajzek Brezak, Milena Grgić, Dražen Kolenc, Igor Liščić, Vitomir Nestić, Siniša Prugovečki, Sandra Šikić  i Krešimir Vrgoč (nakon smrti zamijenila ga je Tatjana Tomić). Nadzorni odbor: Mladen Boršić, Damir Ilić i Anđelko Pavlic. Za predsjednika je ponovno izabran Mladen Jakovčić. Za delegata Hrvatskog inženjerskog saveza izabran je Mladen Jakovčić.
 • TRIDESET I TREĆA izborna skupština održana je 30. studenoga 2021. godine. Usvojene su izmjene Statuta koje su omogućile održavanje Skupštine i  uz mrežno prisustvo članova ili uz fizičko i mrežno prisustvo članova istodobno. U tijela Društva izabrani su: Upravni odbor: Biserka Bajzek Brezak, Milena Grgić, Dražen Kolenc, Ivanka Lovrenčić, Vitomir Nestić, Siniša Prugovečki, Sandra Šikić  i  Tatjana Tomić. Nadzorni odbor: Mladen Boršić, Damir Ilić i Anđelko Pavlic. Za predsjednika ponovno je izabran Mladen Jakovčić.
 • TRIDESET I PETA izborna skupština održana je 28. studenog 2023. godine. Prema odluci UO predložen je kandidat za novog predsjednika društva Siniša Prugovečki, a drugih prijava za navedenu poziciju nije bilo. Nakon što je glasovanje provedeno, Ovjerni odbor je pristupio analizi glasačkih listića. Prema ukupnom broju listića, odnosno glasova, kojih je bilo 53 izabran je novi predsjednik društva Siniša Prugovečki koji je također, istim brojem glasova izabran i za delegata u skupštini HIS-a. Za članove Upravnog odbora izabrani su: Kruno Miličević, Marija Čundeva Blajer, Milena Grgić, Mirela Grubelić, Mladen Jakovčić, Siniša Prugovečki, Tatjana Tomić, Trpimir Župić i Vitomir Nestić. Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Anđelko Pavlic, Mladen Boršić i Sandra Šikić.