O časopisu

Poštovani čitatelji,

Svijet po mjeri

pred vama je prvi broj časopisa Svijet po mjeri koji izdaje Hrvatsko mjeriteljsko društvo sa suizdavačima Državnim inspektoratom, Državnim zavodom za mjeriteljstvo, Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije, Hrvatskom akreditacijskom agencijom, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskim mjeriteljskim institutom, Hrvatskim zavodom za norme, Centarom za vozila Hrvatske i Plinacrom.

Glavni je cilj časopisa pružati obavijesti zainteresiranim čitateljima o stanju tehnike u području infrastrukture kakvoće (mjeriteljstva, normizacije, ispitivanja, ocjene sukladnosti i akreditacije) i pravcima razvoja u tim područjima kako bi se na nacionalnoj razini povećala svijest o ulozi koju infrastruktura kakvoće ima za gospodarski razvoj i uključivanje u međunarodno tržište roba i usluga. Isto tako, želja nam je pružati gospodarstvu, državnim tijelima te svim zainteresiranim pojedincima i organizacijama odgovarajuće obavijesti o postupcima koje trebaju primjenjivati da bi njihovi proizvodi i/ili usluge zadovoljavali zahtjeve za kakvoćom koje traže međunarodna tržišta te da bi mogli uspješno svladavati zapreke i izazove s kojima se suočavaju u zadovoljavanju zahtjeva tih tržišta. Praksa pokazuje da pomanjkanje odgovarajućeg iskustva na tehničkoj razini otežava razvoj gospodarstvima koja se trebaju uključiti u oštre međunarodne režime razmjene roba.

POZIV NA SURADNJU

Industrijalizirane su države odavno osmislile, usavršile i prilagodile svojim nacionalnim potrebama sustav mjeriteljstva, normizacije, ispitivanja i upravljanja kakvoćom. Nasuprot tomu, Republika Hrvatska razmjerno je kasno počela sustavno razvijati sastavnice svoje infrastrukture kakvoće i to nažalost tek nakon početka pregovora za članstvo u Europskoj uniji. Treba napomenuti da su aspekti razvoja infrastrukture kakvoće bili glavni element pregovora iz poglavlja o slobodi kretanja roba. Kako bi se izjednačila sa svojim gospodarskim partnerima u EU-u, Republika Hrvatska trebat će ubrzano djelovati da bi se nadoknadili nedostaci na nacionalnoj razini u svim bitnim područjima izvoznih zahtjeva, sigurnosti hrane, zaštite potrošača ili zaštite zdravlja.

Nadamo se da će otvaranjem takvih pitanja ovaj časopis pridonijeti razvoju nacionalne infrastrukture kakvoće podizanjem svijesti o njezinoj važnosti ne samo među stručnjacima koji se profesionalno bave tim pitanjima, nego i među upravama u gospodarstvu i mjerodavnim nositeljima nacionalne politike u tome području. Predviđeno je da časopis ima stotinjak stranica. Ako nam to financijske mogućnosti dozvole, pojedini brojevi će biti i bogatiji po broju stranica. Vjerujemo da ćemo iz broja u broj poboljšavati kakvoću časopisa te čitateljima pružati zanimljivo i korisno stručno štivo.

Tako visoke ciljeve nije moguće ostvariti bez povratnih obavijesti od čitatelja, poznavanja njihovih potreba i mogućnosti da daju kritičke osvrte i prijedloge. Stoga smo otvorili adrese elektroničke pošte ( casopis@hmd.hr ) i društvenih mreža (Twitter i Facebook), a na raspolaganju je i uobičajeni način faksom. Pišite nam, savjetujte, predlažite, kritizirajte, pitajte, ……. Samo ćemo tako svakim brojem biti sve bolji i bliži vašim potrebama.
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!!