Mapa nije raspoloživa

Datum/Vrijeme
Date(s) - 13/04/2022
9:00 - 17:00

Kategorije


Novi termin: 13.4.2022. (planirani termin 30.3.2022. je promijenjen zbog zdravstvenih razloga)

 

Online seminar 

Ovaj seminar održati će se online uz pomoć Microsoft Teamsa. Nisu potrebna nikakva predznanja niti je potrebno instalirati programsku podršku. Potrebno je računalo, internetska veza te mikrofon. Na seminar se uključujete preko poveznice (linka) koju ćemo poslati. Da bismo bili sigurni da nema tehničkih problema, prije seminara organizirati ćemo probne sastanke sa svakim polaznikom zasebno. 

Predavač:

dr.sc. Ivana Ljevaković-Musladin, dipl. ing.

O seminaru

UVOD

Prema novome izdanju norme HRN EN ISO/IEC 17025 laboratorij mora verificirati pravilno provođenje metoda i postići zahtijevanu izvedbu metode. Ovaj je seminar zamišljen tako da se objasni što je to verifikacija, po čemu se razlikuje od validacije, koje je parametre izvedbe potrebno odrediti verifikacijom te kako u praksi provesti verifikaciju kvalitativnih i kvantitativnih metoda u mikrobiologiji hrane sukladno novoj normi HRN EN ISO 16140-3:2021. Osim mikrobiologije hrane seminar će se osvrnuti i na verifikaciju mikrobioloških metoda u analizi voda prema normi HRN EN ISO 13843:2017.

TEME SEMINARA:

 • razlika između validacije i verifikacije
 • norme za validaciju i verifikaciju mikrobioloških metoda iz serije HRN EN ISO 16140
 • norma za verifikaciju mikrobioloških metoda u analizi voda HRN EN ISO 13843:2017
 • verifikacija kvalitativnih mikrobioloških metoda
 • verifikacija kvantitativnih mikrobioloških metoda
 • monitoring izvedbenih karakteristika metoda
 • primjena rezultata iz verifikacija u procjeni mjerne nesigurnosti
 • verifikacija metoda kao alat za osiguravanje valjanosti rezultata ispitivanja i monitoringa osoblja
 • verifikacija i razmišljanje utemeljeno na rizicima i prilikama
 • primjeri iz prakse.

CILJEVI SEMINARA:

Po završetku ovoga seminara polaznici će:

 • moći razlikovati svrhu i zahtjeve validacije i verifikacije
 • moći primijeniti postupak verifikacije kvalitativnih i kvantitativnih metoda sukladno normi HRN EN ISO 16140-3:2021
 • moći primijeniti postupak verifikacije metoda sukladno normi HRN EN ISO 13843:2017
 • naučiti koristiti se stečenim znanjem i u druge svrhe poput procjene mjerne nesigurnosti, osiguravanja valjanosti rezultata ispitivanja i monitoringa osoblja
 • moći iskoristiti informacije iz verifikacije metoda u procjenama rizika i prilika.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN:

 • voditeljima laboratorija
 • predstavnicima uprave za sustav upravljanja u laboratoriju
 • osoblju laboratorija
 • ostalima koje zanima ova tema

 

PROGRAM

Program je orijentacijski i prilagodit će se potrebama polaznika.

 

9.00 – 10.30Verifikacija mikrobioloških metoda sukladno normama HRN EN ISO 16140-3:2021 i HRN EN ISO 13843:2017
10.30 – 11.00stanka
11.00 – 12.30Verifikacija mikrobioloških metoda sukladno normama HRN EN ISO 16140-3:2021 i HRN EN ISO 13843:2017
12.30 – 13.30stanka
13.30 – 15.00Praktična primjena i uporaba verifikacije u svrhu procjene mjerne nesigurnosti, osiguravanja valjanosti rezultata ispitivanja i monitoringa osoblja
15.00 – 15.30stanka
15.30 – 17.00rasprava

 

O PREDAVAČU

Dr. sc. Ivana Ljevaković-Musladin, dipl. ing., voditeljica je Odjela za hranu i dugogodišnja voditeljica za kvalitetu u Službi za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Sustavom kvalitete uspješno se bavi već 13 godina. Diplomirala je kemiju na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, a magistrirala na specijalističkome poslijediplomskom studiju Analitike i mikrobiologije hrane na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju je obranila na Veterinarskome fakultetu u Zagrebu, u znanstvenoj grani veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane. Članica je Hrvatskoga mikrobiološkog društva i Hrvatskoga mjeriteljskog društva te Tehničkoga odbora za mjerenja u ispitivanjima, inspekciji i certifikaciji Međunarodne mjeriteljske konfederacije (IMEKO TC11).

.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost. Za inozemne polaznike primjenjuje se pravilo reverse charge applied, tj. mjestom obavljanja usluge smatra se mjesto sjedišta poreznoga obveznika primatelja usluge

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Popusti

„Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.

„Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili taj popust potrebno je pri prijavi navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.

„Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
Prijave se primaju elektroničkim putem do popunjenja skupine.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. 
U slučaju neopravdanog izostanka sa seminara bez prethodne najave, naplaćujemo punu pristojbu.

 

Izvršni organizator seminara

European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

Berislavićeva 8

10 000 Zagreb

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

 

Verifikacija mikrobioloških metoda u lancu hrane

 • Hrvatsko mjeriteljsko društvo i European Centre for Laboratory Excellence izjavljuju da podatke iz prijave neće učiniti dostupnim neovlaštenim osobama te će poduzeti sve potrebne mjere zaštite njihove povjerljivosti.
 

Verifikacija