Mapa nije raspoloživa

Datum/Vrijeme
Date(s) - 27/10/2022
9:00 - 17:00

Lokacija
Hotel Admiral

Kategorije


Termin: 27. 10. 2022.

Mjesto održavanja: Hotel Admiral Zagreb, Rudeška cesta 140, HR – 10000 Zagreb

Predavačice:

prof. dr. sc. Sandra Babić
dr. sc. Tatjana Tomić

 

O seminaru

Uvod

Uzorak je početak svakog analitičkog postupka. On sadrži traženu analitičku informaciju i stoga mora biti reprezentativan, odnosno sadržavati sva bitna obilježja cjeline iz koje je uzeti. Zadaća je postupka uzorkovanja osigurati dobivanje reprezentativnog uzorka te transport do laboratorija pri kojem neće doći do negativnog utjecaja na reprezentativnost uzorka. Da bi se to postiglo potrebno je procijeniti rizike u postupku uzorkovanja, uzorkovanje treba pažljivo planirati, validirati, provoditi mjere kontrole kvalitete i u konačnici procijeniti nesigurnost uzorkovanja kao bitnu sastavnicu ukupne mjerne nesigurnosti rezultata ispitivanja.

Norma HRN EN ISO/IEC 17025:2017 daje novu definiciju laboratorija koji se definira kao tijelo koje obavlja, ne samo ispitivanje i umjeravanje, već i uzorkovanje povezano s ispitivanjima ili umjeravanjima. Odgovarajući zahtjevi norme odnose se na sve tri navedene laboratorijske aktivnosti.

U okviru seminara razmotrit će se zahtjevi vezani uz uzorkovanje: prepoznavanje rizika, validacija postupka, provedba internog audita, osiguranje valjanosti te vrednovanje mjerne nesigurnosti. Uvodna teorijska razmatranja potkrijepit će se primjerima te vježbama u kojima će polaznici imati priliku na vlastitim primjerima proći sve kritične zahtjeve za uzorkovanje, od prepoznavanja rizika do vrednovanja mjerne nesigurnosti.

 

 

Ciljevi seminara

Po završetku ovoga seminara polaznici će:

 • prepoznati zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 vezane uz uzorkovanje
 • prepoznati rizike vezane uz provedbu uzorkovanja
 • planirati i provesti validaciju uzorkovanja
 • planirati osiguranje valjanosti uzorkovanja
 • vrednovati mjernu nesigurnost uzorkovanja
 • planirati i provesti interni audit za metode uzrokovanja

 

Kome je seminar namijenjen

Seminar je namijenjen:

 • laboratorijskomu osoblju koje je zaduženo za postupke uzorkovanja u laboratoriju
 • voditeljima laboratorija, voditeljima kvalitete
 • osobama koje su zadužene za ocjenjivanje laboratorija (interni i eksterni ocjenitelji)
 • osobama zaduženim za vrednovanje mjerne nesigurnosti rezultata
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

 

Program

8.30 – 9.00REGISTRACIJA
9.00 – 10.30Akreditacija postupaka uzorkovanja prema HRN EN ISO/IEC 17025

Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025 vezano uz uzorkovanje

Zahtjevi vezani uz zapise o uzorkovanju

10.30 – 11.00stanka
11.00 – 12.30Prepoznavanje rizika vezanih uz postupak uzorkovanja

Validacija uzorkovanja

Interni audit za metode uzorkovanja

12.30 – 13.30ručak
13.30 – 15.00Osiguravanje valjanosti uzorkovanja

Procjena mjerne nesigurnosti uzorkovanja

15.00 – 15.30stanka
15.30 – 17.00Radionica / rasprava

 

O predavačima

Prof. dr. sc. Sandra Babić diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u području prirodnih znanosti, polje kemija. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na istome fakultetu na Zavodu za analitičku kemiju, na kojemu izvodi nastavu iz više kolegija iz područja analitičke kemije te upravljanja kvalitetom. Znanstveno i stručno bavi se razvojem, optimizacijom i validacijom naprednih kromatografskih metoda i metoda pripreme uzorka za određivanje organskih mikrozagađivala u uzorcima iz okoliša. Autorica je više od 90 znanstvenih i stručnih radova, 3 poglavlja u knjigama te koautorica sveučilišnog udžbenika. Stručna je ocjeniteljica (HRN EN ISO/IEC 17025) pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA). Članica je Sekcije za kromatografiju Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Hrvatskog mjeriteljskog društva (HMD) te International Measurement Confederation (IMEKO).

Dr. sc. Tatjana Tomić, znanstvena suradnica, stručnjakinja je za laboratorijska ispitivanja u Centralnome ispitnom laboratoriju, INA d.d. Doktorirala je u području prirodnih znanosti, grana analitička kemija. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova od kojih su brojni vezani uz osiguranje kvalitete rada laboratorija. Radi na složenim analitičkim tehnikama, tekućinskoj i plinskoj kromatografiji, na analizama naftnih proizvoda, voda, tla i otpada. Bavi se razvojem novih analitičkih postupaka, poboljšanjem postojećih te kontrolom kvalitete rada. U području akreditacije radi od 2002. godine, a interne audite provodi od 2007. godine. Vodeći je interni auditor u INA d.d. za norme HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO 14001. Od 2014. g sudjeluje kao stručna ocjeniteljica u ocjenama akreditacije laboratorija koje provodi Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Redovita je članica Hrvatskoga društva za goriva i maziva te Znanstvenoga vijeća za naftu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 

 

Prijave i pristojbe:
Cijena seminara iznosi 1.300,00 kuna (172,54 EUR). Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.
Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća sudjelovanje na seminaru, radne materijale te potvrdu o sudjelovanju.

Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili taj popust potrebno je pri prijavi navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za najmanje TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave:

 Prijave se primaju elektroničkim putem do popunjenja skupine.


Odjava seminara:

Ako odjavu zaprimimo prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. 
U slučaju neopravdanog izostanka sa seminara bez prethodne najave, naplaćujemo punu pristojbu.

 

Izvršni organizator seminara

European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

Berislavićeva 8

10 000 Zagreb

 

Dodatne obavijesti:
Za sve dodatne obavijesti obratite nam se elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnost

 • Hrvatsko mjeriteljsko društvo i European Centre for Laboratory Excellence izjavljuju da podatke iz prijave neće učiniti dostupnim neovlaštenim osobama te će poduzeti sve potrebne mjere zaštite njihove povjerljivosti.
 

Verifikacija


Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment