Učitavanje mape...

Datum/Vrijeme
Date(s) - 29/10/2019
Cijeli dan

Lokacija
Hotel I

Kategorije


Termin: 29. 10 2019.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavač:

mr. sc. Igor Liščić, dipl. ing.

 

O seminaru

UVOD

Informacija (u obliku izvješća o ispitivanju/umjeravanju) konačni je proizvod ili usluga koju svaki laboratorij isporučuje klijentu, neovisno o kojoj je vrsti umjeravanja ili ispitivanja riječ. Samo izvješće, kao i svi drugi podatci i informacije koje nastaju ili se obrađuju u procesu ispitivanja/umjeravanja, danas se uglavnom nalaze u elektroničkome obliku.

Stoga se može reći da je danas uporaba računala i programske podrške nužna potreba svakoga laboratorija, te je gotovo nemoguće zamisliti uspješan laboratorij bez učinkovite informacijske infrastrukture. U posljednje vrijeme gotovo je sva mjerna i ispitna oprema povezana s računalom.

Masovnom uporabom informatičke imovine svaki se laboratorij, osim koristi koje nose velike mogućnosti obrade informacija, izlaže i znatnim rizicima u vidu incidenata i havarija informacijske infrastrukture. Takve havarije u pravilu dovode do znatnih materijalnih gubitaka, sudskih tužba, a u najgorem slučaju mogu dovesti do prestanka rada laboratorija.

Kad je riječ o zakonskim obvezama laboratorija, svakako treba spomenuti Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i povezane zakonske dokumente, kojima se reguliraju prava klijenata (fizičkih osoba), ali i zaposlenika i poslovnih partnera laboratorija. Ako je određeni laboratorij tijelo s javnim ovlastima, na njega se donosi i Zakon o informacijskoj sigurnosti.

Međunarodne norme ISO 15189:2012 i ISO 17025:2017 također traže od laboratorija ispunjavanje određenih zahtjeva vezanih za sigurnost informacija.

Radi svega ovoga bitno je na vrijeme postaviti pitanje – na kojoj je razini moja informacijska sigurnost?

Sustavnim pristupom informacijskoj sigurnosti osigurava se da svi podatci (izmjereni, izračunani, komercijalni itd.) budu adekvatno zaštićeni od vanjskih (virusi, hakeri…) i unutrašnjih opasnosti (HW/SW kvarovi, nenamjerne/namjerne pogreške operatera…) kako bi im se osigurala povjerljivost, cjelovitost i dostupnost.

Namjena je ovoga seminara upoznati djelatnike laboratorija s rizicima povezanim sa sigurnošću informacija te ih obavijestiti o tome kako ispuniti zahtjeve na optimalan način. Tema će biti obrađena kombiniranjem predavanja i radionica s primjerima iz prakse.

 

TEME SEMINARA:

 • Osnovni pojmovi vezani za informacijsku sigurnost
 • Zahtjevi međunarodnih norma i zakonski zahtjevi koji se odnose na informacijsku sigurnost u laboratorijima
 • Kratak pregled zahtjeva norme ISO 27001:2013 – Upravljanje informacijskom sigurnošću
 • Procjena rizika informacijskih sustava u laboratoriju
 • Metode osiguranja cjelovitosti, povjerljivosti i raspoloživosti informacija u laboratoriju
 • Osnovni pojmovi povezani s informatičkom tehnologijom

 

CILJEVI SEMINARA:

Dati polaznicima praktična znanja i vještine s pomoću kojih će moći smanjiti rizike korištenja informacijskoga sustava u laboratoriju, odnosno dovesti informacijsku sigurnost na optimalnu razinu bez većih financijskih ulaganja.

 

CILJNA SKUPINA POLAZNIKA:

 • Članovi uprave, tehnički voditelji i voditelji kvalitete te izvršni djelatnici u ispitnim, umjernim i biokemijskim laboratorijima
 • Osobe koje osiguravaju informatičku podršku laboratorijima
 • Ocjenitelji iz certifikacijskih i akreditacijskih tijela
 • Svi ostali koje zanima ova tema.

 

PROGRAM

8.30 – 9.00REGISTRACIJA
9.00 – 10.30Principi informacijske sigurnosti: informacijska imovina, svojstva informacije, prijetnje i ranjivosti, procjena rizika i mjere za ovladavanje rizicima

radionica

10.30 – 11.00stanka
11.00 – 12.30Zahtjevi – ISO 17025:2017, ISO 15189:2012, GDPR, Zakon o informacijskoj sigurnosti
12.30 – 13.30ručak
13.30 – 15.00radionica

Prikaz strukture i zahtjeva norme ISO 27001:2013

Osnovni pojmovi informatičke tehnologije ključni za korisnike informacijskih sustava

15.00 – 15.30stanka
15.30 – 17.00Osnovni pojmovi informatičke tehnologije ključni za korisnike informacijskih sustava (nastavak)

radionica

rasprava

 

O PREDAVAČU

Igor Liščić diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ima dugogodišnje iskustvo u vođenju umjernih laboratorija (Pliva, Ravnoteža d.o.o.). Usto je osam godina radio u Raiffeisen banci kao voditelj informacijske sigurnosti i upravljanja kontinuitetom poslovanja. U svojstvu vanjskoga suradnika vodeći je ocjenitelj za normu ISO 9001 za certifikacijsku kuću TÜV Croatia, za koju drži i obuku za unutarnje ocjenitelje sustava upravljanja prema zahtjevima normi ISO 27001, ISO 22301 i ISO 9001.

.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna + PDV (bruto 1625,00 kn).

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

Popusti

„Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.

„Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili taj popust potrebno je pri prijavi navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.

„Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice. Broj je polaznika ograničen.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Izvršni organizator seminara

European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

Berislavićeva 8

10 000 Zagreb

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.danijela@hotel-i.hr

Informacijska sigurnost u laboratorijima i inspekcijskim tijelima

 • Hrvatsko mjeriteljsko društvo i European Centre for Laboratory Excellence izjavljuju da podatke iz prijave neće učiniti dostupnim neovlaštenim osobama te će poduzeti sve potrebne mjere zaštite njihove povjerljivosti.
 

Verifikacija


Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment