Mapa nije raspoloživa

Datum/Vrijeme
Date(s) - 11/10/2022
9:00 - 17:00

Lokacija
Hrvatsko katoličko sveučilište

Kategorije


 

Hrvatski inženjerski savez

u suorganizaciji sa

Hrvatskim mjeriteljskim društvom i Društvom građevinskih inženjera Zagreb

organizira

jednodnevni hibridni seminar dana 11. listopada 2022

TEHNIČKA REGULATIVA U GRADITELJSTVU, NORME I NJIHOVA ULOGA U INDUSTRIJI, TEHNICI I ZAKONSKOM UREĐIVANJU

 

Cilj i kome je seminar namijenjen

Cilj je seminara pružiti stručnjacima (projektantima, nadzornim inženjerima, voditeljima građenja, voditeljima radova, ispitivačima, stručnjacima za ocjenu sukladnosti) temeljne informacije o normama kao dokumentima koji daju pravila, upute ili značajke za te djelatnosti ili njihove rezultate te primjeni norma u tehničkim propisima (posebno zakonodavstvu EU-a), javnim nabavama itd.

 

Odgovorit ćemo na neka pitanja

Posebna važnost norma temelji se na činjenici da se međunarodne, regionalne i nacionalne norme smatraju priznatim tehničkim pravilima. Normama se kodificira najbolja tehnička praksa, a donose se konsenzusom sudjelovanjem svih zainteresiranih strana. Temelje se na provjerenim rezultatima znanosti i tehnike i industrijske prakse te tako odražavaju stupanj tehničkoga razvoja (stanje tehnike) te se redovito kritički pregledavaju i po potrebi posuvremenjuju kako bi trajno bile u skladu sa stanjem tehnike.

 

Preduvjet(i)

Nema preduvjeta.

 

Sadržaj

  • uvod u norme i normizaciju
  • međunarodna, europska i nacionalna normizacija
  • informacije o normama, informacijska središta, katalozi, baze podataka
  • norme i tehničko zakonodavstvo općenito
  • uloga norma u europskomu tehničkom zakonodavstvu novoga zakonodavnog okvira (usklađene europske norme)
  • primjena norma u specifikacijama za javne nabave
  • norme kao oruđe inženjera u projektiranju, ispitivanju i završnom pregledu

 

Predavači

Mirko Vuković, dipl. ing. elektrotehnike, projektant s dugogodišnjim iskustvom na projektiranju najsloženijih sustava mjerenja i upravljanja u procesnoj industriji i energetici. Aktivno je sudjelovao na zakonskom uređivanju i uspostavljanju nacionalne infrastrukture kvalitete i njezinu usklađivanju s infrastrukturom Europske unije.

Dr. sc. Ana Marija Boljanović, voditeljica Odsjeka za poslove normoteke – Kontaktne točke za mala i srednja poduzeća u Hrvatskom zavodu za norme (HZN). Članica je radne skupine HZN-a za uvođenje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO 9001). Sudjeluje u radu radne skupine za mala i srednja poduzeća u europskim organizacijama za normizaciju (CEN-CENELEC) i u radu Odbora za norme pri Europskoj komisiji.

.

Prijave i cijene

Prijaviti se možete na poveznici:         E-PRIJAVA

Cijena:

  • 1.200 kn + PDV   (159,27 € + PDV)  (fizički)
  •    800 kn + PDV   (106,18 € + PDV)  (virtualni)

Broj fizičkih mjesta je ograničen. Prijaviti se možete do 30.9.2022. Organizator zadržava pravo otkaza seminar u slučaju slabog zanimanja polaznika.

Popusti

Za članove HMD-a i DGIZ-a se odobrava popust od 10%

 

Trajanje, lokacija i bodovi za stručno usavršavanje

Trajanje: 09h-17h, uključivo kratke pauze nakon svaka dva školska sata i pauza za ručak.

Lokacija: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242.

Ostvaruju se 8 bodova za stručno usavršavanje sukladno članku 58. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

 

Dodatne informacije

dgiz@zg.t-com.hr  i seminari@hmd.hr

 


Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment