Mapa nije raspoloživa

Datum/Vrijeme
Date(s) - 12/05/2023
9:00 - 17:00

Lokacija
Hotel Admiral

Kategorije


 

Termin: 12.05.2023.

Mjesto održavanja: Hotel Admiral Zagreb, Rudeška cesta 140, HR – 10000 Zagreb

Predavači:

dr. sc. Dražen Marijan

Robert Vuk, dipl. ing.

O seminaru

UVOD

Svakodnevnim radom u laboratoriju izlažemo se različitim izvorima opasnosti. One su prisutne neovisno o tome kojim se metodama koristimo ili u kojoj vrsti laboratorija radimo. Izvori opasnosti prouzročuju nezgode koje mogu dovesti do ozljeda s lakšim ili težim posljedicama, profesionalnih bolesti i materijalnih gubitaka. Većina nezgoda nastaje zbog nečije pogreške, tj. kada netko ne zna sigurno raditi, ne može sigurno raditi ili ne želi sigurno raditi. Upravo zato svima nam je dužnost naučiti raditi na siguran način. Usvajanjem pravila sigurnoga rada znat ćemo na vrijeme prepoznati opasnosti, ukloniti ih ili ih svesti na prihvatljivu razinu.

Na seminaru ćemo prikazati pravila zaštite na radu s primjerima njihove primjene u laboratorijskoj praksi. Pokazat ćemo siguran rad tijekom cijeloga životnog ciklusa uzorka u laboratoriju i to od nabave, zaprimanja, skladištenja, analize ili sinteze pa do njegova upućivanja na konačno zbrinjavanje.

CILJEVI SU SEMINARA:

Ovladati osnovnim pojmovima u zaštiti na radu (ZNR):

 • provedba zaštite na radu
 • zakonska i podzakonska regulativa
 • pravila zaštite na radu
 • vrste opasnosti i
 • načela ZNR-a.

Prikazati primjenu pravila zaštite na radu u svakodnevnoj laboratorijskoj praksi:

 • opskrbljenost radne opreme zaštitnim napravama
 • zaštita od udara električne struje
 • zaštita od statičkoga elektriciteta
 • sprečavanje nastanka požara i eksplozije
 • osiguranje potrebne radne površine, putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju
 • osposobljavanje i
 • poslovi s posebnim uvjetima rada

Objasniti i prikazati postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju:

 • razvrstavanje i obilježavanje opasnih kemikalija
 • štetni učinci na zdravlje
 • strategija zaštite od opasnih kemikalija
 • ispitivanje uvjeta u radnome okolišu
 • primjeri sigurnoga postupanja s opasnim kemikalijama uključujući njihovu

– nabavu

– skladištenje

– uzorkovanje

– analizu/sintezu

– proglašenje otpadom.

Primijeniti osobna zaštitna sredstva u laboratoriju:

 • kada i kako se njima ispravno koristiti
 • primjeri dobroga i lošega odabira osobnoga zaštitnog sredstva

Prikazati ergonomska načela rada u laboratoriju:

 • opasnosti pri kretanja prostorijama
 • siguran rad na računalu
 • ručno rukovanje teretima i
 • siguran rad sa staklenom opremom

Opisati postupanje u kriznim stanjima, evakuaciju i spašavanje iz laboratorija:

 • primjer plana za krizna stanja, evakuaciju i spašavanje
 • primjer vježbe i spašavanja te
 • prva pomoć ozlijeđenima.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN;

 • zaposlenicima i rukovoditeljima laboratorija
 • nastavnicima u sustavu obrazovanja
 • zaposlenicima odgovornim za nadzor nad radom laboratorijske opreme
 • zaposlenicima koji održavaju laboratorijske prostore ispravnima
 • ocjeniteljima i auditorima te
 • svim ostalim koje zanima ova tema.

 

PROGRAM

8.30 – 9.00REGISTRACIJA
9.00 – 10.30 

Osnovni pojmovi u zaštiti na radu

Primjena pravila zaštite na radu u svakodnevnoj laboratorijskoj praksi

10.30 – 11.00Stanka
11.00 – 12.30Postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju
12.30 – 13.30Ručak
13.30 – 15.00Postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju (nastavak)

Korištenje osobnim zaštitnim sredstvima

Prikaz ergonomskih načela rada u laboratoriju

15.00 – 15.30Stanka
15.30 – 17.00Krizna stanja, evakuacija i spašavanje iz laboratorija

Raspravljaonica

 

O PREDAVAČIMA

Dražen Marijan diplomirao je na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije, a magistrirao i doktorirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. Izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika. Zaposlen je u Plivi Hrvatska d.o.o. na radnome mjestu eksperta za zaštitu na radu i zaštitu okoliša. Odgovoran je za unapređenje sustava upravljanja zaštitom na radu i zaštitom okoliša te za nadzor i stručnu pomoć pri njihovoj primjeni u procesima Plivina istraživanja i razvoja generičkih proizvoda te kvalitete Zagreb.

 

Robert Vuk diplomirao je na Visokoj školi za sigurnost. Zaposlen je u Plivi Hrvatska d.o.o. Dugogodišnje iskustvo stekao je u različitim odjelima i na različitim radnim mjestima u kemijskoj i farmaceutskoj proizvodnji na poslovima provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara. Trenutačno radi na radnome mjestu eksperta za zaštitu na radu, u stručnoj službi Zaštita na radu i zaštita okoliša, zadužen je za stručnu pomoć u provedbi i unapređenju zaštite na radu, za unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te praćenje i analizu uzroka sigurnosnih nezgoda.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 180,00 EUR. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Popusti

„Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.

„Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili taj popust potrebno je pri prijavi navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.

„Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
Prijave se primaju elektroničkim putem do popunjenja skupine.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. 
U slučaju neopravdanog izostanka sa seminara bez prethodne najave, naplaćujemo punu pristojbu.

 

Izvršni organizator seminara

European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

Berislavićeva 8

10 000 Zagreb

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Siguran rad u laboratoriju

 • Hrvatsko mjeriteljsko društvo i European Centre for Laboratory Excellence izjavljuju da podatke iz prijave neće učiniti dostupnim neovlaštenim osobama te će poduzeti sve potrebne mjere zaštite njihove povjerljivosti.
 

Verifikacija


Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment