Mapa nije raspoloživa

Datum/Vrijeme
Date(s) - 24/02/2023
9:00 - 17:00

Lokacija
Hotel Admiral

Kategorije


Termin: 24.2. 2023.

Mjesto održavanja: Hotel Admiral Zagreb, Rudeška cesta 140, HR – 10000 Zagreb

Predavač:

Dr.sc. Ivana Ljevaković-Musladin, dipl. ing.

O seminaru

UVOD

Norma HRN EN ISO/IEC 17025 zahtijeva da laboratorij prepozna glavne doprinose mjernoj nesigurnosti rezultata, uključujući i one koji proizlaze iz uzorkovanja. Ovaj je seminar zamišljen tako da se objasni što je to mjerna nesigurnost, koji su njezini izvori kod mikrobioloških metoda u lancu hrane, te koje se statističke metode koriste u procjeni. Seminar će obuhvatiti procjenu mjerne nesigurnosti u mikrobiologiji hrane sukladno normi HRN EN ISO 19036:2020, procjenu u mikrobiologiji voda sukladno normi ISO 29201:2012 te procjenu mjerne nesigurnosti uzorkovanja prema EURACHEM/CITAC-ovu vodiču. Prikazat će se primjeri iz prakse, uz osvrt na provjeru procijenjene vrijednosti mjerne nesigurnosti pomoću zeta vrijednosti te primjenu dobivenih informacija iz procjene u planiranju mjera za osiguravanje valjanosti rezultata ispitivanja.

TEME SEMINARA:

 • mjerna nesigurnost i izvori nesigurnosti
 • norme za procjenu mjerne nesigurnosti mikrobioloških metoda u lancu hrane
 • procjena mjerne nesigurnosti prema normi HRN EN ISO 19036:2020
 • procjena mjerne nesigurnosti prema normi ISO 29201:2012
 • procjena mjerne nesigurnosti uzorkovanja prema EURACHEM/CITAC-ovu vodiču
 • praćenje mjerne nesigurnosti kao mjera osiguravanja valjanosti rezultata ispitivanja
 • provjera procijenjene mjerne nesigurnosti s pomoću zeta-vrijednosti
 • procjena mjerne nesigurnosti kao temelj za procjenu rizika i prilika
 • primjeri iz prakse.

CILJEVI SEMINARA:

Po završetku ovoga seminara polaznici će:

 • moći prepoznati izvore mjerne nesigurnosti rezultata mikrobioloških metoda u lancu hrane te naučiti kako ih kvantificirati
 • naučiti potrebne matematičke izraze za procjenu mjerne nesigurnosti
 • moći primijeniti postupak procjene mjerne nesigurnosti sukladno normi HRN EN ISO 19036:2020
 • moći primijeniti postupak procjene mjerne nesigurnosti sukladno normi ISO 29201:2012
 • moći primijeniti postupak procjene mjerne nesigurnosti uzorkovanja sukladno EURACHEM/CITAC-ovu vodiču
 • naučiti koristiti se stečenim znanjem i u druge svrhe poput osiguravanja valjanosti rezultata ispitivanja
 • moći provjeravati procijenjenu vrijednost mjerne nesigurnosti s pomoću zeta-vrijednosti
 • moći primijeniti informacije iz procjene mjerne nesigurnosti u procjenama rizika i prilika.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN:

 • voditeljima mikrobioloških laboratorija
 • predstavnicima uprave za sustav upravljanja u laboratoriju
 • osoblju laboratorija
 • ostalima koje zanima ova tema

PROGRAM

Program je orijentacijski i prilagodit će se potrebama polaznika.

 

9.00 – 10.30Uvod – mjerna nesigurnost i njezini izvori

procjena mjerne nesigurnosti prema normi HRN EN ISO 19036:2020 s primjerima iz prakse

10.30 – 11.00stanka
11.00 – 12.30procjena mjerne nesigurnosti prema normi ISO 29201:2012 s primjerima iz prakse
12.30 – 13.30stanka
13.30 – 15.00procjena mjerne nesigurnosti uzorkovanja s primjerima iz prakse
15.00 – 15.30stanka
15.30 – 17.00različite primjene mjerne nesigurnosti, provjera procijenjene mjerne nesigurnosti s pomoću zeta-vrijednosti, procjena mjerne nesigurnosti kao temelj za procjenu rizika i prilika

rasprava

 

O PREDAVAČU

Dr. sc. Ivana Ljevaković-Musladin, dipl. ing., voditeljica je Odjela za hranu i dugogodišnja voditeljica za kvalitetu u Službi za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Sustavom kvalitete uspješno se bavi već 13 godina. Diplomirala je kemiju na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, a magistrirala na specijalističkome poslijediplomskom studiju Analitike i mikrobiologije hrane na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranila je na Veterinarskome fakultetu u Zagrebu, u znanstvenoj grani veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane. Članica je Hrvatskoga mikrobiološkog društva i Hrvatskoga mjeriteljskog društva te Tehničkoga odbora za mjerenja u ispitivanjima, inspekciji i certifikaciji Međunarodne mjeriteljske konfederacije (IMEKO TC11).

.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 180,00 EUR. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Popusti

„Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.

„Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili taj popust potrebno je pri prijavi navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.

„Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
Prijave se primaju elektroničkim putem do popunjenja skupine.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. 
U slučaju neopravdanog izostanka sa seminara bez prethodne najave, naplaćujemo punu pristojbu.

 

Izvršni organizator seminara

European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

Berislavićeva 8

10 000 Zagreb

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

 

Mjerna nesigurnost mikrobioloških metoda u lancu hrane

 • Hrvatsko mjeriteljsko društvo i European Centre for Laboratory Excellence izjavljuju da podatke iz prijave neće učiniti dostupnim neovlaštenim osobama te će poduzeti sve potrebne mjere zaštite njihove povjerljivosti.
 

Verifikacija


Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment