Mapa nije raspoloživa

Datum/Vrijeme
Date(s) - 09/11/2021 - 12/11/2021
9:00 - 17:00

Kategorije


Termin: 9. , 10. te 12.  11. 2021.

Seminar u trajanju tri dana, prva će se dva dana održati  online. Nakon stanke treći dan seminara (praktična provedba audita) održati će se 12.11. 2021. u  hotelu Central, Branimirova 3, Zagreb.

O seminaru


Uvod

Laboratoriji moraju provoditi interne audite u planiranim vremenskim razmacima kako bi njihova uprava dobila povratnu obavijest o tome zadovoljava li postojeći sustav sve postavljene zahtjeve (zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 te vlastite zahtjeve), primjenjuju li se ti zahtjevi dosljedno te održava li se djelotvorno taj sustav. Da bi ta povratna obavijest bila realna, auditori moraju biti objektivni, dovoljno stručni u području u kojemu provode audit, poznavati kriterije te moraju biti osposobljeni za provedbu audita.

Sudjelovanjem na ovome seminaru polaznici će razviti praktične vještine provođenja audita, poboljšati sposobnost komunikacije te naučiti kako planirati, provoditi i dokumentirati interne audite te održavati djelotvoran program audita.

 

Ciljana skupina polaznika

Ovaj je seminar namijenjen:

 • internim i eksternim auditorima u laboratorijima
 • osoblju laboratorija odgovornim za program audita
 • osobama koje su odgovorne za sustav upravljanja u laboratoriju
 • upravi laboratorija
 • auditorima sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001) ili drugih sustava upravljanja koji žele proširiti svoja znanja u području provođenja audita u laboratoriju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025
 • svim ostalima koje zanima ova tema.

 

Preduvjet sudjelovanja

Poznavanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Molimo polaznike da donesu normu HRN EN ISO/IEC 17025.

Teme seminara

 • Razumijevanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • Uspostava programa audita
 • Rizici i prilike u upravljanju programima audita
 • Planiranje pojedinačnih audita
 • Kako odabrati primjereni uzorak
 • Strategije audita (horizontalni i vertikalni audit)
 • Dokumentiranje objektivnoga dokaza i nesukladnosti
 • Provedba intervjua – psihološki aspekti
 • Izvještaj o auditu
 • Naknadne radnje – što nakon audita
 • Preispitivanje upravljanja

Ciljevi seminara

Nakon završetka seminara polaznici će:

 • moći:
  • prepoznati primjenljive zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 u scenarijima koji se razmatraju
  • definirati ciljeve programa audita
  • definirati rizike i prilike pri razvoju programa audita
  • definirati i vrednovati kompetencije auditora
  • izraditi plan pojedinačnoga audita
  • odrediti primjereni uzorak
  • razlikovati horizontalni i vertikalni audit
  • ispravno dokumentirati objektivni dokaz i nesukladnost
  • napisati izvještaj o auditu
 • biti svjesni:
  • važnosti i elemente asertivnoga ponašanja pri intervjuiranju
  • neverbalne komunikacije i njezina utjecaja na provedbu audita
  • važnosti objektivnih dokaza i pravodobnoga vođenja detaljnih bilježaka pri provedbi audita.

Program

1. dan

(online)

9.00 – 15.00Uvod

Kompetencije auditora

Razumijevanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025

2. dan

(online)

9.00 – 15.00Program audita

Provedba audita, rizici, plan audita

Provedba intervjua – psihološki aspekti

Određivanje zaključaka audita, izrada izvještaja o auditu, definiranje postupanja nakon audita

Preispitivanje upravljanja

3. dan

(hotel Central Zagreb)

9.00 – 17:00Praktična provjera audita

Zaključci