Učitavanje mape...

Datum/Vrijeme
Date(s) - 23/09/2020 - 25/09/2020
9:00 - 17:00

Lokacija
Hotel I

Kategorije


Termin: 23. do 25.  9. 2020.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

 


O seminaru


Uvod

Laboratoriji moraju provoditi interne audite u planiranim vremenskim razmacima kako bi njihova uprava dobila povratnu obavijest o tome zadovoljava li postojeći sustav sve postavljene zahtjeve (zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 te vlastite zahtjeve), primjenjuju li se ti zahtjevi dosljedno te održava li se djelotvorno taj sustav. Da bi ta povratna obavijest bila realna, auditori moraju biti objektivni, dovoljno stručni u području u kojemu provode audit, poznavati kriterije te moraju biti osposobljeni za provedbu audita.

Sudjelovanjem na ovome seminaru polaznici će razviti praktične vještine provođenja audita, poboljšati sposobnost komunikacije te naučiti kako planirati, provoditi i dokumentirati interne audite te održavati djelotvoran program audita.

 

Ciljana skupina polaznika

Ovaj je seminar namijenjen:

 • internim i eksternim auditorima u laboratorijima
 • osoblju laboratorija odgovornim za program audita
 • osobama koje su odgovorne za sustav upravljanja u laboratoriju
 • upravi laboratorija
 • auditorima sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001) ili drugih sustava upravljanja koji žele proširiti svoja znanja u području provođenja audita u laboratoriju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025
 • svim ostalima koje zanima ova tema.

 

Preduvjet sudjelovanja

Poznavanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Molimo polaznike da donesu normu HRN EN ISO/IEC 17025.

Teme seminara

 • Provođenje audita sustava upravljanja u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025:2017
 • Uspostava programa audita
 • Rizici i prilike u upravljanju programima audita
 • Planiranje pojedinačnih audita
 • Kako odabrati primjereni uzorak
 • Strategije audita (horizontalni i vertikalni audit)
 • Dokumentiranje objektivnoga dokaza i nesukladnosti
 • Provedba intervjua – psihološki aspekti
 • Izvještaj o auditu
 • Naknadne radnje – što nakon audita
 • Preispitivanje upravljanja

Ciljevi seminara

Nakon završetka seminara polaznici će:

 • moći:
  • prepoznati primjenljive zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 u scenarijima koji se razmatraju
  • definirati ciljeve programa audita
  • definirati rizike i prilike pri razvoju programa audita
  • definirati i vrednovati kompetencije auditora
  • izraditi plan pojedinačnoga audita
  • odrediti primjereni uzorak
  • razlikovati horizontalni i vertikalni audit
  • ispravno dokumentirati objektivni dokaz i nesukladnost
  • napisati izvještaj o auditu
 • biti svjesni:
  • važnosti i elemente asertivnoga ponašanja pri intervjuiranju
  • neverbalne komunikacije i njezina utjecaja na provedbu audita
  • važnosti objektivnih dokaza i pravodobnoga vođenja detaljnih bilježaka pri provedbi audita.

Program

1. dan9.00 – 17.00Uvod, pojmovi i definicije
Program audita Određivanje i vrednovanje rizika i prilika pri razvoju programa audita

Kompetencije auditora

Dokumentiranje objektivnoga dokaza i nesukladnosti
2. dan9.00 – 17.00Provedba audita

Planiranje audita

Priprema i važnost upitnika

Preispitivanje dokumentacije

Dokumentiranje nesukladnosti u slučajevima kad dokumentacija ne zadovoljava normu

Izrada dodatnih pitanja za intervju

Provedba intervjua – psihološki aspekti
Provedba intervjua
3. dan9.00 – 12.30Određivanje zaključaka audita

Izrada izvještaja o auditu

Definiranje postupanja nakon audita

Preispitivanje upravljanja

Zaključci

 

Prijave i pristojbe:
Cijena seminara iznosi 3 080,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.
Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručkove, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili taj popust potrebno je pri prijavi navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za najmanje TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave:

S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice(pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).


Odjava seminara
Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka, zaračunavamo 25% administrativnih troškova.
U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave, naplaćujemo punu pristojbu.

 

Izvršni organizator seminara

European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

Berislavićeva 8

10 000 Zagreb

 

Dodatne obavijesti:
Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

Smještaj / rezervacija hotela:

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15,
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.danijela@hotel-i.hr 

Interni auditi u laboratoriju

 • Hrvatsko mjeriteljsko društvo i European Centre for Laboratory Excellence izjavljuju da podatke iz prijave neće učiniti dostupnim neovlaštenim osobama te će poduzeti sve potrebne mjere zaštite njihove povjerljivosti.
 

Verifikacija

 

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment