Mapa nije raspoloživa

Datum/Vrijeme
Date(s) - 22/05/2024 - 24/05/2024
9:00 - 17:00

Lokacija
Hotel Admiral

Kategorije


Termin: 22. do 24.5.2024.

Mjesto održavanja: Hotel Admiral Zagreb, Rudeška cesta 140, HR – 10000 Zagreb

Predavači:

mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.

Mario Sušilović, prof. psihologije

 

O seminaru


Uvod

Laboratoriji moraju provoditi interne audite u planiranim vremenskim razmacima kako bi njihova uprava dobila povratnu obavijest o tome zadovoljava li postojeći sustav sve postavljene zahtjeve (zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 te vlastite zahtjeve), primjenjuju li se ti zahtjevi dosljedno te održava li se djelotvorno taj sustav. Da bi ta povratna obavijest bila realna, auditori moraju biti objektivni, dovoljno stručni u području u kojemu provode audit, poznavati kriterije te moraju biti osposobljeni za provedbu audita.

Sudjelovanjem na ovome seminaru polaznici će razviti praktične vještine provođenja audita, poboljšati sposobnost komunikacije te naučiti kako planirati, provoditi i dokumentirati interne audite te održavati djelotvoran program audita.

 

Ciljana skupina polaznika

Ovaj je seminar namijenjen:

 • internim i eksternim auditorima u laboratorijima
 • osoblju laboratorija odgovornim za program audita
 • osobama koje su odgovorne za sustav upravljanja u laboratoriju
 • upravi laboratorija
 • auditorima sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001) ili drugih sustava upravljanja koji žele proširiti svoja znanja u području provođenja audita u laboratoriju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025
 • svim ostalima koje zanima ova tema.

 

Preduvjet sudjelovanja

Poznavanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Molimo polaznike da donesu normu HRN EN ISO/IEC 17025.

Teme seminara

 • Razumijevanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • Uspostava programa audita
 • Rizici i prilike u upravljanju programima audita
 • Planiranje pojedinačnih audita
 • Kako odabrati primjereni uzorak
 • Strategije audita (horizontalni i vertikalni audit)
 • Dokumentiranje objektivnoga dokaza i nesukladnosti
 • Provedba intervjua – psihološki aspekti
 • Izvještaj o auditu
 • Naknadne radnje – što nakon audita
 • Preispitivanje upravljanja

Ciljevi seminara

Nakon završetka seminara polaznici će:

 • moći:
  • prepoznati primjenljive zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 u scenarijima koji se razmatraju
  • definirati ciljeve programa audita
  • definirati rizike i prilike pri razvoju programa audita
  • definirati i vrednovati kompetencije auditora
  • izraditi plan pojedinačnoga audita
  • odrediti primjereni uzorak
  • razlikovati horizontalni i vertikalni audit
  • ispravno dokumentirati objektivni dokaz i nesukladnost
  • napisati izvještaj o auditu
 • biti svjesni:
  • važnosti i elemente asertivnoga ponašanja pri intervjuiranju
  • neverbalne komunikacije i njezina utjecaja na provedbu audita
  • važnosti objektivnih dokaza i pravodobnoga vođenja detaljnih bilježaka pri provedbi audita.

Program

1. dan

 

9.00 – 17.00Uvod

Kompetencije auditora

Razumijevanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025

2. dan

 

9.00 – 17.00Program audita

Provedba audita, rizici, plan audita

Provedba intervjua – psihološki aspekti

Određivanje zaključaka audita, izrada izvještaja o auditu, definiranje postupanja nakon audita

Preispitivanje upravljanja

3. dan

 

9.00 – 17:00Praktična provjera audita

Zaključci

 

O predavačima

Mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing. elektrotehnike, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare PTB-a (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji, NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

 

Mario Sušilović, prof. psihologije, radi u Učeničkom domu A.G. Matoš i Udruzi za realitetnu terapiju RH (od rujna 2004. član je učiteljskog tima Instituta dr. Williama Glassera), gdje poučava Kvalitetnu školu, Realitetnu terapiju i Suradničko vođenje. Šest godina radio je u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje na poslovima upravljanja ljudskim potencijalima (profesionalna selekcija, profesionalno savjetovanje, profesionalno usmjeravanje).
Redovito surađuje s Hrvatskim mjeriteljskim društvom i Plavim telefonom.

 

Prijave i pristojbe:

Cijena seminara iznosi 540,00 EUR. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.
Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama  i potvrdu o sudjelovanju.

.

Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili taj popust potrebno je pri prijavi navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za najmanje TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave:

 Prijave se primaju elektroničkim putem do popunjenja skupine.


Odjava seminara:

Ako odjavu zaprimimo prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. 
U slučaju neopravdanog izostanka sa seminara bez prethodne najave, naplaćujemo punu pristojbu.

 

Izvršni organizator seminara

European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

Berislavićeva 8

10 000 Zagreb

 

Dodatne obavijesti:
Za sve dodatne obavijesti obratite nam se elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Interni auditi u laboratoriju

 • Hrvatsko mjeriteljsko društvo i European Centre for Laboratory Excellence izjavljuju da podatke iz prijave neće učiniti dostupnim neovlaštenim osobama te će poduzeti sve potrebne mjere zaštite njihove povjerljivosti.
 

Verifikacija

 

 

 

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment