Učitavanje mape...

Datum/Vrijeme
Date(s) - 21/10/2020 - 23/10/2020
9:00 - 17:00

Lokacija
Hotel I

Kategorije


Termin: 21. do 23. 10. 2020.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

 

Predavači:

Zlatko Grgić, dipl. ing. univ. spec.

mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.

Mario Sušilović, prof. psihologije

O seminaru

Uvod

Na ovome se seminaru potanko razmatraju zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 – Opći zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju. Ti su zahtjevi ujedno temeljni kriteriji za dobivanje akreditacije. Polaznike se osposobljava za primjenu postavljenih zahtjeva uz prikaz mogućih rješenja, primjere iz stvarnoga života, sudjelovanje u skupnome radu i omogućivanje neposredne komunikacije s predavačima i ostalim polaznicima. Također ih se poučava kako planirati, provoditi i dokumentirati interne audite. Time će polaznici dobiti sveobuhvatan uvid u uspostavu i održavanje sustava upravljanja u inspekcijskome tijelu koji je sukladan normi HRN EN ISO/IEC 17020.

Ciljevi seminara

 • Nakon završetka ovoga seminara sudionici će:
  • upoznati zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17020
  • naučiti primijeniti te zahtjeve u vlastitoj organizaciji
  • naučiti upravljati nepristranošću inspekcijskoga tijela
  • moći prepoznati procese inspekcijskoga tijela
  • znati kako teče proces akreditacije inspekcijskoga tijela koji provodi HAA
  • znati prepoznati primjenljive zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17020 u zadanim scenarijima
  • znati planirati, provoditi i dokumentirati interne audite u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17020
  • povećati uspješnost komunikacije uz uvažavanje psiholoških aspekata u provedbi internoga audita

Teme seminara

 • Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012
 • Upravljanje nepristranošću u inspekcijskome tijelu
 • Uspostava, primjena i održavanje sustava upravljanja inspekcijskoga tijela
 • Procesi inspekcijskoga tijela
 • Uspostava i održavanje programa audita
 • Provedba audita sustava upravljanja i procesa

Kome je seminar namijenjen

Seminar je namijenjen:

 • svima kojima je zadatak ili opredjeljenje primijeniti normu HRN EN ISO/IEC 17020
 • osobama koje su odgovorne za sustav upravljanja u inspekcijskome tijelu
 • rukovodećemu osoblju inspekcijskoga tijela
 • ocjeniteljima i internim auditorima
 • osobama koje su odgovorne za pripremu inspekcijskoga tijela za akreditaciju
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

O predavačima

Zlatko Grgić, dipl. ing. univ. spec., ima višegodišnje iskustvo u uspostavljanju, održavanju i ocjenjivanju sustava upravljanja prema normama HRN EN ISO/IEC 17025,  HRN EN ISO/IEC 17020, HRN EN ISO/IEC 17065 i HRN EN ISO/IEC 17043. Direktor je tvrtke Infratech d.o.o. koja se bavi uvođenjem, auditiranjem i savjetovanjima u primjeni sustava upravljanja te međulaboratorijskim usporedbama. Vanjski je suradnik Hrvatske akreditacijske agencije i vodeći ocjenitelj za četiri akreditacijske sheme. Sudjeluje u radu mnogih radnih skupina koje djeluju unutar HAA-a.  Također, ima ulogu vanjskog predstavnika za kvalitetu u nekoliko tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

Mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing. elektrotehnike, ima višegodišnje iskustvo u  osmišljavanju, pripremi i provedbi seminara s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, sustav upravljanja u laboratorijima i inspekcijskim tijelima. Zaposlena je u European Centre for Laboratory Excellence, tvrtki koja se bavi izobrazbom u RH i na međunarodnoj razini u kojoj obnaša funkciju direktora. Aktivna je članica Eurolabova Tehničkoga odbora za osiguranje kvalitete u ispitivanjima i umjeravanjima (TCQA), Eurolabove radne skupine za ispitivanje sposobnosti (WG Proficiency Testing),  tehničkoga odbora Z2 Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija Hrvatskoga zavoda za norme, tehničkoga odbora TO 69 Primjena statističkih metoda Hrvatskoga zavoda za norme (predsjednica Odbora).

Mario Sušilović, prof. psihologije, dugogodišnji je suradnik Hrvatskoga mjeriteljskog društva. Od 2003. godine licencirani je učitelj instituta William Glasser (Teorija izbora, Realitetna terapija i Suradničko vođenje). Radi u Domu učenika srednjih škola A.G. Matoš, a surađivao je i s Visokom novinarskom školom, Veleučilištem Vern, Plavim telefonom i dr.

Program

 1. dan
8.30 – 9.00REGISTRACIJA
9.00 – 10.30Uvod

Akreditacija inspekcijskih tijela

10.30 – 11.00stanka
11.00 – 12.304 Opći zahtjevi

Nepristranost – utvrđivanje, analiza, održavanje

Neovisnost – vrste A, B, C

Povjerljivost

12.30 – 13.30ručak
13.30 – 15.005 Strukturni zahtjevi

Administrativni zahtjevi, ustrojstvo i uprava

6 Zahtjevi za resurse

Osoblje – osposobljenost, održavanje osposobljenosti, monitoring

Oprema – održavanje, provjera i umjeravanje

     Podugovaranje

15.00 – 15.30stanka
15.30   – 17.00Vježbe

Analiza rizika nepristranosti, monitoring osoblja

 

 1. dan
9.00 – 10.307 Proces inspekcije

Metode i postupci inspekcije

Rukovanje uzorcima i objektima na kojima se provodi inspekcija

Zapisi

Izvještaji i certifikati

Pritužbe i žalbe

10.30 – 11.00stanka
11.00 – 12.308 Sustav upravljanja

Opcije A i B

Dokumentacija sustava upravljanja

Nadzor nad dokumentima i zapisima

Nesukladnosti, popravne i preventivne radnje

12.30 – 13.30ručak
13.30 – 15.008 Sustav upravljanja, nastavak

Interni auditi

Preispitivanje sustava upravljanja

15.00 – 15.30stanka
15.31   – 17.00Vježbe

Nesukladnosti i popravne radnje

Pregled dokumentacije

 

 1. dan
9.00 – 10.30Načela norme HRN EN ISO 19011:2018

Tehnike audita

Program audita

Kompetencije auditora

10.30 – 11.00stanka
11.00 – 12.30Priprema za audit

Provedba audita

Dokumentiranje objektivnoga dokaza i nesukladnosti

Određivanje zaključaka audita

Izrada izvještaja o auditu

Definiranje postupanja nakon audita

12.30 – 13.30ručak
13.30 – 15.00Provedba intervjua – psihološki aspekti
15.00 – 15.30stanka
15.32   – 17.00Vježbe

Preispitivanje dokumentacije

Definiranje upitnika

Kategoriziranje nalaza

 

Prijave i pristojbe:
Cijena seminara iznosi 3 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.
Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručkove, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili taj popust potrebno je pri prijavi navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za najmanje TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave:

S pomoću e-prijavnice. Prijave se primaju do popunjenja skupine (9 polaznika).


Odjava seminara:

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka, zaračunavamo 25% administrativnih troškova.
U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave, naplaćujemo punu pristojbu.

 

Izvršni organizator seminara

European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

Berislavićeva 8

10 000 Zagreb

 

Dodatne obavijesti:
Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

Smještaj / rezervacija hotela:

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15,
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.danijela@hotel-i.hr

HRN EN ISO/IEC 17020 – primjena i provedba internih audita

 • Hrvatsko mjeriteljsko društvo i European Centre for Laboratory Excellence izjavljuju da podatke iz prijave neće učiniti dostupnim neovlaštenim osobama te će poduzeti sve potrebne mjere zaštite njihove povjerljivosti.
 

Verifikacija


Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment