Agencija za mobilnost i programe EU-a dodijelila je Hrvatskome mjeriteljskom društvu (u daljnjemu tekstu: Društvu) financijsku potporu za Leonardo da Vinci Partnerstvo koje će se ostvariti na projektu Enhancing Hospital Laboratory Standards for CPD: A Quality Improvement Toolkit (skraćeno: Enhance It), broj projekta: 2013-1-GB2-LEO04-10984 2 u okviru Programa za cjeloživotno učenje.

Jedna od zadaća Društva u ovome projektu bit će izrada europskog standarda i kriterija za akreditaciju i evaluaciju organizacija koje nude edukaciju. U izradi tih kriterija Društvo će primijeniti svoja višegodišnja iskustva u pružanju edukacije, ali i iskustva ostalih partnera. Cijeli projekt odnosi se na cjeloživotno učenje osoblja medicinsko biokemijskih laboratorija, no tema je univerzalna i primjenjiva i na sve druge struke. Koordinator je projekta dr. sc. Jan Martin sa Sveučilišta Wolverhampton iz Ujedinjenoga Kraljevstva, a ostali su partneri Bolnica Mater Dei iz Malte, Regionalna bolnica Tomáše Bati iz Republike Češke te tvrtka Horvath i Dubecz iz Mađarske koja je specijalizirana za pružanje internetske izobrazbe.

Cjeloživotno učenje važno je za sve struke. Jasni kriteriji na organizacije koje nude edukacijske programe, trebali bi olakšati priznavanje te edukacije te omogućiti transparentno dodjeljivanje bodova kojima se najčešće dokazuje cjeloživotno učenje.

Na ovim ćemo vas stranicama obavješćivati o napretku te rezultatima našega rada na ovome projektu.

ENHANCE – IT dokumenti