Datum/VrijemeDogađaj
14/09/2021 - 17/09/2021
9:00 - 17:00
Interni auditi u laboratoriju
23/09/2021
9:00 - 17:00
Verifikacija mikrobioloških metoda u lancu hrane
13/10/2021 - 15/10/2021
9:00 - 17:00
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020
20/10/2021
9:00 - 17:00
Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnost
26/10/2021
9:00 - 17:00
Mjerna nesigurnost mikrobioloških metoda u lancu hrane

Powered by Events Manager