Datum/VrijemeDogađaj
27/01/2021 - 29/01/2021
9:00 - 17:00
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017
10/02/2021 - 12/02/2021
9:00 - 12:30
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020
24/02/2021 - 26/02/2021
Cijeli dan
Mjerna nesigurnost za praktičare
24/03/2021 - 26/03/2021
9:00 - 12:30
Validacija i verifikacija analitičkih metoda
15/04/2021
9:00 - 17:00
Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnost

Powered by Events Manager