Datum/VrijemeDogađaj
28/03/2024
9:00 - 17:00
Verifikacija mikrobioloških metoda u lancu hrane
Hotel Admiral, Zagreb Hrvatska
09/04/2024
9:00 - 17:00
Primjena razmišljanja na temelju rizika u laboratoriju
Hotel Admiral, Zagreb Hrvatska
07/05/2024 - 09/05/2024
9:00 - 17:00
Validacija i verifikacija analitičkih metoda
Hotel Admiral, Zagreb Hrvatska
29/05/2024 - 31/05/2024
9:00 - 17:00
Interni auditi u laboratoriju
Hotel Admiral, Zagreb Hrvatska

Powered by Events Manager