Pozivom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za prijavu za natječaj Certifikacijom proizvoda do tržišta koji je otvoren za male i srednje poduzetnike, a kojem je cilj pružanje pomoći u primjeni europskih i međunarodnih norma te zadovoljavanju drugih zahtjeva za stavljanje proizvoda na europsko i međunarodno tržište malim i srednjim poduzetnicima kako bi osigurali preduvjete za povećanje izvoza i konkurentnost na međunarodnome tržištu.

Poduzeća koja žele konkurirati na svjetskome tržištu moraju zadovoljiti niz tehničkih propisa i norma te provesti različite postupke ispitivanja i ocjene sukladnosti proizvoda s tim propisima i normama. Procjenjuje se da na 80 % tih roba utječu norme i propisi. Danas na tržite ni u jednoj industrijskoj državi nije moguće staviti niti jedan složeniji tehnički proizvod koji ne zadovoljava velik broj tehničkih norma.

Treba napomenuti da je ulaskom Republike Hrvatske u EU i hrvatsko tržište postalo sastavnim dijelom zajedničkoga tržišta EU-a te se pri stavljanju proizvoda na tržište bez ikakvih izuzetaka usklađeno zakonodavstvo EU-a i europske norme primjenjuju i na proizvode koji se stavljaju na tržište u Republici Hrvatskoj. Stoga se mnogi proizvođači koji ne poznaju zahtjeve europskoga zakonodavstva i norma pri stavljanju svojih proizvoda na tržište suočavaju s velikim brojem problema koji se odnose na identifikaciju primjenjivoga zakonodavstva i tehničkih norma za odgovarajuće proizvode, provedbu postupaka ocjene sukladnosti, sastavljanje tehničke dokumentacije i izjave o sukladnosti te označivanje proizvoda.

Hrvatsko mjeriteljsko društvo, kao vodeća stručna udruga iz područja infrastrukture kvalitete u čijem su djelokrugu osim mjeriteljstva i normizacija i ocjena sukladnosti, trajno putem seminara i radionica provodi školovanje stručnjaka u svim područjima infrastrukture kvalitete (primjeni tehničkih norma, tehničkog zakonodavstva, mjeriteljstva, ocjene sukladnosti) te umjeravanja, osiguranja sljedivosti i svih drugih aspekata koji su bitni za stavljanje proizvoda na tržište kao što su sastavljanje tehničke dokumentacije, izjave o sukladnosti i provedba svih drugim aktivnosti koje je preduvjet za stavljanje oznake sukladnosti CE i drugih oznaka sukladnosti na proizvod.

Hrvatsko mjeriteljsko društvo također raspolaže i odgovarajućim stručnim znanjima u području sustava upravljanja prema međunarodnim normama ISO 9001 ISO 14001, ISO 50001 itd., koji se odnose na upravljanje kvalitetom, okolišem i energetskom učinkovitošću.

Članovi HMD-a vodeći su hrvatski stručnjaci iz područja infrastrukture kvalitete (normizacije, mjeriteljstva, ocjene sukladnosti itd.) koji su imali ključnu ulogu u stvaranju hrvatskoga normizacijskog, mjeriteljskog i certifikacijskog sustava te usklađivanja tih sustava sa zahtjevima EU-a tijekom pristupnih pregovora Republike Hrvatske s EU-om. Stoga vjerujemo da možemo velikom broju poduzetnika pružiti vrhunsku tehničku pomoć u tome području.

Ako se odlučite podnijeti zahtjev Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za navedenu potporu, nudimo vašem poduzeću stručnu pomoć u rješavanju pitanja na osiguranju sukladnosti vaših proizvoda s europskim i međunarodnim pravilima i normama. U slučaju potrebe možemo vam prezentirati naše mogućnosti i stručnjake koji nam stoje na raspolaganju u odgovarajućemu području.

Naš je kontakt: mladen.jakovcic@hmd.hr