Hrvatsko mjeriteljsko društvo u suorganizaciji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ povodom Svjetskog dana mjeriteljstva organizira i poziva Vas na besplatni hibridni skup

koji će se održati dana 19.5.2023.

 u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska c. 16

 ili uz poveznicu

https://youtube.com/live/9enwuAB8PvA?feature=share

 

pod motom “Mjerenja koja podržavaju globalni prehrambeni lanac”, fokusirajući se na važnost mjerenja u prehrambenoj industriji („Od polja do stola“) kako bi se osigurala sigurnost i kvaliteta hrane.

Skup će se bodovati od strane Hrvatske komore zdravstvenih radnika

Satnica skupa

9:00 – 9:20 Pozdravi

9:20  – 10:20 pozvana predavanja

9:20 – 9:40 Biljana Borzan (EU PARLAMENT) – EU strategija u području hrane

9:40 – 10:00 Laura Martin (EUROLAB) – Food safety and quality: the role of laboratories in fighting Food Fraud

10:00 – 10:20 Kruno Miličević (FERIT) – Blockchain & prehrambeni lanac – sljedivost u proizvodnji i opskrbi

10:20 10:30 Pauza (izjave za medije)

10:30 – 11:45 Mjerenja mase, volumena, temperature i vlažnosti

            Moderator: Siniša Prugovečki (METROTEKA)

            Panelisti:

 • Trpimir Župić, Boris Mikić, Gordana Vivoda, Tomislav Stipić (Državni zavod za mjeriteljstvo)
 • Anica Škalić (Inspecto d.o.o.)
 • Vlatka Jocić (Vage d.o.o.)
 • Sonja Jasić (Hipp Croatia d.o.o.)
 • Ana Fabijanić (Jamnica d.d.)
 • Valerija Šimunec (Kaufland Hrvatska k.d.)

11:45 – 12:00  Pauza

12:00 – 13:00 Kemijska mjerenja u području kvalitete i izvornosti hrane

            Moderator: Jasna Bošnir (Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“)

            Panelisti:

 • Iva Pavlinić Prokurica – Hrvatska agencija za hranu i poljoprivredu
 • Sanja Kolarić Kravar – Ministarstvo poljoprivrede
 • Sanja Mihelić – Hrvatska gospodarska komora
 • Sanja Hrenar – Hrvatski zavod za norme
 • Marinko Pleština – Jamnica d.o.o.

13:00 – 14:00 Kemijska mjerenja u području sigurnosti hrane

            Moderator: Dario Lasić (Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“)

            Panelisti:

 • Jelena Đugum (Hrvatska gospodarska komora)
 • Ivan Bračić – PIP d.o.o.
 • Iva Sabljak (Eurofins – Croatiakontrola d.o.o.)
 • Gordana Jurak (Nacionalni referentni laboratorij za pesticide – Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“)
 • Martina Ivešić (Nacionalni referentni laboratorij za biljne toksine i mikotoksine – Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“)
 • Anica Benutić (Nacionalni referentni laboratorij za teške metale i dušikove spojeve – Hrvatski Zavod za javno zdravstvo)

14:00 Zatvaranje skupa