Poziv za prijavu rada

Iskustva laboratorija u primjeni HRN EN ISO/IEC 17025:2017, 8. bienalno savjetovanje
Selce, 22. do 24. 4. 2020.
Poziv za prijavu rada

Mi brinemo o zdravlju i sigurnosti polaznika naših seminara te se trudimo da se oni osjećaju sigurno i ugodno na našim seminarima.

Datum/VrijemeDogađaj
23/09/2020 - 25/09/2020
9:00 - 17:00
Interni auditi u laboratoriju
Hotel I, Zagreb Hrvatska

Izvršni organizator seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva

Iskustva laboratorija u primjeni HRN EN ISO/IEC 17025, 8. savjetovanje

Selce, 22 ̶  24. 4. 2020. Odgađa se do proljeća 2021. godine!

Bienalno savjetovanje usmjereno na razmjenu iskustava te trajno stručno osposobljavanje laboratorijskoga osoblja.