SIGURNOST U LABARATORIJU

lip.
16
Čet
Procesni pristup upravljanju u laboratorijima i inspekcijskim tijelima
lip. 16 @ 9:00 – 17:00

Procesni pristup upravljanju u laboratorijima i inspekcijskim tijelima

 

Mjesto održavanja: Hotel „I“, Ive Robića 2, Zagreb

Vrijeme održavanja:  16. lipnja 2016.

 

Predavači:

Ante Jakovčev, dipl. ing

dr.sc. Ivanka Lovrenčić Mikelić

 

 1. UVOD

Zadnje izdanje norme HRN EN ISO 9001:2015. (temeljna norma sustava upravljanja) usvojila procesni pristup kao nezaobilazni čimbenik uspješnoga upravljanja. Također je, radi harmonizacije ISO normi koje reguliraju sustave upravljanja, predviđeno da sve one imaju jednaku, tzv. visoku strukturu („high level structure“) u kojoj je temelji proces detaljno opisan u zasebnoj točki, i to ne bez razloga. Naime, tko nije u stanju definirati i upravljati procesima, nije u stanju ni upravljati sustavom koji se sastoji od međusobno povezanih procesa. Mnoge norme koje reguliraju sustave upravljanja već su se uskladile s tom strukturom, pa je i za normu  HRN EN ISO/IEC 17025 pokrenut postupak usklađivanja. Planirano je da novo izdanje stupi na snagu 2017. godine.

Da bi se definirao proces treba znati princip njegova funkcioniranja što uključuje: specificiranje i kontrolu ulaznih veličina, definiranje i slijed njegovih faza te specificiranje i kontrolu izlaznih veličina (proizvoda), a za svaku fazu nužno je odrediti resurse (4M+E) koji su potrebni za njezinu realizaciju te specifikacije ulaznih i izlaznih veličina. Također je bitno razlučiti temeljni (zato se i stavlja u zasebnu točku u svim normama upravljanja) od pomoćnih procesa.

No, koliko stvarno poznajemo i kontroliramo procese i rad svojega laboratorija?  Znamo li koje procese imamo, i koji je temeljni? Koliko suvišnih radnji provodimo i resursa trošimo a da toga nismo ni svjesni?  Može li se posao u laboratoriju organizirati logičnije i jasnije na zadovoljstvo osoblja i kupaca? To su samo neka od pitanja na koja se odgovor može naći primjenom procesnoga pristupa.

 

 1. CILJEVI SEMINARA

Po završetku ovoga seminara polaznici će moći:

 • jasno i potpuno omeđiti procese u svojemu laboratoriju  (utvrditi granice; ulaze, izlaze, resurse)
 • razlučiti ključni od pomoćnih procesa
 • raščlaniti procese na sastavne faze i njihov slijed (prikazati dijagramom tijeka)
 • utvrditi kontrolne točke i kriterije prihvatljivosti
 • bilježiti podatke u kontrolnim točkama
 • obrađivati podatke i izvještavati
 • ocjenjivati uspješnost procesa
 • analizirati procese radi poboljšanja

 

 1. TEME SEMINARA
 • Osnove procesnoga pristupa
 • Što je proces?
 • Koje su vrste procesa u laboratoriju?
 • Što su faze procesa / potprocesi?
 • Što je aktivnost?
 • Čime je proces definiran?
 • Ulazni zahtjevi, pravila i kontrole, mehanizmi (resursi i partneri), izlaz
 • Odgovornosti i ovlasti za proces i pojedinu fazu
 • Opisi poslova
 • Informiranje unutar laboratorijskoga procesa – tijek informacija
 • Primjena procesnoga pristupa upravljanja u laboratoriju
 • Izrada temeljnoga laboratorijskog procesa

                                                          

 1. KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN
 • Voditeljima laboratorija
 • Odgovornim osobama za upravljanje kvalitetom
 • Tehničkim voditeljima
 • Osobama odgovornim za ispitne ili umjerne metode
 • Ocjeniteljima laboratorija
 • Upravi laboratorija i organizacije
 • Svima ostalima koje zanima ova tema.

 

 1. PROGRAM

 

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA
9.00 – 10.30 Procesni pristup – načela i definiranje procesa
10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Primjena procesnoga pristupa upravljanju u analitičkome laboratoriju
12.30 – 13.30 Ručak
13.30 – 15.00 Radionica: Definiranje i izrada temeljnoga procesa u laboratoriju
15.00 – 15.30 Stanka
15.30– 17.00  Nastavak radionice i raspravljaonica

 

 

 1. O PREDAVAČIMA

ANTE JAKOVČEV, dipl. ing. strojarstva – diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Nakon dugogodišnjega iskustva u području strojarskih konstrukcija i razvoja, preuzeo  je vođenje osiguranja kvalitete u tvrtki ATM. Također je radio kao menadžer za upravljanje kvalitetom u američkoj tvrtki EATON („loan job“ poslovi u Zagrebu), u kojoj je uspostavio sustav upravljanja kvalitetom. Od tada je kao menadžer kvalitete ili vanjski savjetnik vodio uspostave i uspješno doveo do certifikacije sustave upravljanja kvalitetom i upravljanja okolišem u dvadesetak organizacija različitih područja djelatnosti te akreditacije u desetak ispitnih i medicinskih laboratorija. Kao član AMOS grupe sudjelovao je u uspostavi akreditacijskoga sustava u Republici Hrvatskoj. Radio je na programu i bio jedan od prvih predavača koje je za voditelje laboratorija organizirala Hrvatska akreditacijska agencija u suradnji s Centrom za transfer tehnologije. Autor je nekoliko stručno–znanstvenih radova iz područja upravljanja kvalitetom i akreditacijskoga sustava. Dugogodišnji je vodeći ocjenitelj tvrtke Lloyd’s Register EMEA za sustave upravljanja kvalitetom i okolišem i Hrvatske akreditacijske agencije za sustave upravljanja u laboratorijima.

Dr. sc. IVANKA LOVRENČIĆ MIKELIĆ, dipl. ing. geologije – diplomirala je i doktorirala na Geološkome odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je kao znanstvena suradnica na Institutu Ruđer Bošković (IRB) u Laboratoriju za niske radioaktivnosti Zavoda za eksperimentalnu fiziku. Radi i kao voditeljica kvalitete IRB-a na poslovima uspostavljanja sustava upravljanja na razini organizacije te kao predstavnica za kvalitetu u laboratorijima na uspostavljanju, preoblikovanju i održavanju sustava upravljanja. Također provodi i internu izobrazbu na Institutu Ruđer Bošković u vezi s tumačenjem i primjenom norme HRN EN ISO/IEC 17025 u ispitnim i umjernim laboratorijima. Certificirani je menadžer kvalitete prema kriterijima Europske organizacije za kvalitetu (EOQ). Objavljuje znanstvene radove iz područja radioaktivnosti okoliša te radove iz područja akreditacije.

Informacije za prijavu

Prijave i pristojbe:

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

Zbog zanimljivosti tema te omogućivanja što bolje rasprave i kvalitete seminara broj je polaznika ograničen.

 

Načini prijave:

S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Rok je za prijavu 30. svibnja 2016.

Odjava:

Ako odjavu zaprimimo 24 sata prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti.
U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave, naplaćujemo punu pristojbu.

Dodatne obavijesti

Dodatne obavijesti potražite na www.hmd.hr ili nam se obratite:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu jasenka.korica@hmd.hr

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Procesni pristup upravljanju u laboratorijima i inspekcijskim tijelima

 

Verifikacija

srp.
5
Uto
Mjerenje protoka
srp. 5 @ 9:00 – srp. 6 @ 17:00

Državni zavod za mjeriteljstvo

Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatski zavod za norme

 i

Hrvatsko mjeriteljsko društvo

organiziraju

seminar i praktičnu radionicu

Mjerenje protoka

 

Termin: 5. i/ili6. srpnja 2016.

Mjesto održavanja: 

 

Uvod

Ispravno mjerenje protoka tekućina važan je zahtjev mnogih  tehnoloških procesa jer nerijetko o tome ovisi kvaliteta proizvoda. Mjerenje protoka bitno je i u kupoprodajnim odnosima i za kupce i za prodavatelje, ali i za državu koja posebnim propisima štiti građane od prevarnih radnji.

Na ovome će se seminaru govoriti o  tehničkim rješenjima koja osiguravaju točno mjerenje protoka tekućina te o zakonskoj regulativi na tome području. Posebno naglašavamo da će polaznici seminara imati priliku praktičnog rada na opremi za mjerenje protoka koja će biti na raspolaganju. Pod tim podrazumjevamo: pravilan odabir mjerila protoka, parametriranje mjerila protoka, praćenje rada u različitim uvjetima procesa, simulaciju puštanja opreme u rad i sl. Na raspolaganju će biti mjerila protoka koja koriste različite fizikalne principe mjerenja: maseno mjerilo, diferencijalni tlak, vrtložna (vortex), termalno maseno, itd.

 

Ciljevi seminara

 • Prikazati fizikalna načela mjernih metoda i konstrukcijskih značajki mjerila i mjernih sustava
 • Dati preporuke za odabir mjerila i mjernog sustava u skladu s tehnološkim zahtjevima.
 • Uputiti polaznike kako ispravno instalirati takva mjerila i mjerne sustave te ih upoznati s najčešćim pogreškama koje se pritom dešavaju
 • Upoznati polaznike koje se mjerne nesigurnosti i pogreške mogu postići u realnim uvjetima
 • Objasniti osnovne metode ovjeravanja / umjeravanja / ispitivanja mjerila i mjernih sustava
 • Upoznati polaznike s zakonskom i tehničkom regulativom na tom području i s potrebnom tehničkom i zakonskom dokumentacijom

 

Teme seminara

 • Pregled temeljnih pojmova iz područja mjerenja količine i protoka
 • Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količine i protoka
 • Mjerna nesigurnost i izvori pogrešaka
 • Zakonska i tehnička regulativa koja se odnosi na mjerenja količine i protoka
 • Instalacije za mjerenje količine i protoka
 • Metode ovjeravanja / umjeravanja / ispitivanja ovjeravanja / umjeravanja / ispitivanja 
 • Redoviti pregledi mjerila i sustava u radu

 

Seminar je namijenjen:

 • korisnicima mjerila i mjernih sustava za mjerenje protoka tekućina
 • osobama koje se bave održavanjem i popravkom takvih mjerila i mjernih sustava
 • osobama koje se bave prodajom i nabavom takvih mjerila i mjernih sustava
 • projektantima na tom području
 • osobama koje se bave ovjeravanjem i pregledom takvih mjerila i mjernih sustava

 

Vrijeme i mjesto održavanja

 1. i/ili 6. Srpnja 2016. od 9:00 do 16:00 sati.
8:30 – 9:00 Registracija
9:00 – 9:30 DZM Zakonski aspekti mjerenja protoka
9:30 – 9:45 HAA Akreditacija u području mjerenju protoka
9:45 – 10:00 HZN Norme u području mjerenja protoka
10:00 – 10:45 R. Ernst Mjerni principi različitih tehnologija mjerenja protoka, procedure za umjeravanje i potvrđivanje
10:30 – 11:00 Stanka
11:00 – 12:30 R. Rocchetti •          Dobra inženjerska praksa

•          Profil protoka

•          Preporuke za instalaciju mjerila

•          Procedure

•          Praktični promjer (uključujući prikaz podnositelja zahtjeva)

12:30 – 13:30 Stanka
13:30 – 14:00 Priprema po grupama za praktične radove
14:00 – 16:00 R. Rocchetti Utjecaji procesa i instalacije kod mjerenja protoka

 

Napomena: uvodna predavanja su na engleskom jeziku

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Prijava za seminar - Mjerenje protoka

 

Verifikacija

Državni zavod za mjeriteljstvo

LogoDZM