lis.
14
Sri
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025
lis. 14 – lis. 16 all-day
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025 @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 14.-16.10.2015.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2, Zagreb

Predavači:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.
dr. sc. Berislav Iharoš, dipl. ing.


O seminaru


Uvod

Na ovome se trodnevnom seminaru potanko razmatraju zahtjevi ove norme koji su ujedno i kriteriji za dobivanje akreditacije. Polaznike se osposobljava za primjenu postavljenih zahtjeva i to pojašnjenjem smisla pojedinih zahtjeva (tj. objašnjenjem razloga zašto je uopće stručna zajednica postavila taj zahtjev), prikazom mogućih rješenja i primjera iz stvarnoga života, sudjelovanjem u skupnom radu i omogućivanjem neposredne komunikacije s predavačima i ostalim polaznicima. Potiče ih se da prilagode “normu sebi, a ne sebe normi”. Usmjerava ih se da izgrade sustav koji je optimalan za način i vrstu poslovanja njihove organizacije te za njezinu veličinu. Seminar je posuvremenjen s novoobjavljenim zahtjevima i tumačenjima Hrvatske akreditacijske agencije te uputama međunarodnih organizacija (ILAC, EA, IUPAC i dr.).

Ciljevi seminara

Nakon završetka ovoga seminara polaznici će:

 • razumjeti značenje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • moći odrediti koje zahtjeve smiju izostaviti u svojemu sustavu upravljanja
 • dobiti praktične upute kako izgraditi sustav upravljanja uzimajući u obzir vlastite potrebe
 • znati koje je dodatne zahtjeve za akreditaciju laboratorija propisala Hrvatska akreditacijska agencija
 • dobiti informacije o korisnim međunarodnim dokumentima (ILAC, EA, IUPAC, Eurolab itd.)
 • naučiti kako pravilno pisati rezultate umjeravanja/ispitivanja.

Kome je seminar namijenjen

Svima kojima je zadaća primijeniti zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 u svojemu poslovanju:

 • osobama koje je uprava imenovala za brigu o sustavu upravljanja u laboratoriju (voditelji za kvalitetu)
 • tehničkim voditeljima
 • ocjeniteljima laboratorija
 • odgovornima za pripremu laboratorija za akreditaciju
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Program

1. dan 9.00 – 17.00 Uvod
– Ciljevi i program seminara
O akreditaciji
– što je akreditacija i najčešće s njom povezane zablude
– priprema za akreditaciju
– iskustva akreditiranoga laboratorija
Zahtjevi za organizaciju
2. dan 9.00 – 17.00 Zahtjevi za upravljanje i kako ih dokumentirati
3. dan 9.00 – 17.00 Tehnička osposobljenost (osoblje, okoliš, metode, mjerna nesigurnost, oprema, sljedivost i dr.)

O predavačima

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

Dr. sc. Berislav Iharoš, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored formalnog školovanja, dr. Iharoš je završio  mnoge tečajeve: TÜV Akademie izobrazba za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001); AMOS (Akkreditierung und Zertifizierung für Mittel- und Osteuropäische Staaten) tečaj u trajanju od šest tjedana nakon kojeg je stekao tzv. „Tutorenpass“, potvrdu osposobljenosti za predavača na području akreditacije i certifikacije; kao i mnoge druge kraće edukacije u području  sustava kvalitete, za auditora za certifikaciju sustava kvalitete te za ocjenitelja u akreditaciji laboratorija, inspekcijskih tijela i tijela za certifikaciju sustava kvalitete. Ocjenitelj je Hrvatske akreditacijske agencije, vodeći auditor pri certifikaciji sustava kvalitete, vanjski suradnik Hrvatske gospodarske komore za ocjenjivanje Hrvatska kvaliteta – Izvorno hrvatsko te predavač na seminarima Hrvatskoga mjeriteljskog društva o akreditaciji laboratorija te inspekcijskih tijela.

Prijave i pristojbe:
Cijena seminara iznosi 3 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.
Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.
Pristojba obuhvaća radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na seminaru.

Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

Popusti:

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave:

S pomoću e-prijavnice (PRIJAVA NA SEMINAR) ili slanjem ispunjene

prijavnice(pdf) na faks: 01/ 487 24 87.


Odjava seminara:

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka, zaračunavamo 25% administrativnih troškova.
U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave, naplaćujemo punu pristojbu.

Dodatne obavijesti:
Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Smještaj / rezervacija hotela:

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15,
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijava za seminar - Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025

 • Na adresu (ako je različita od navedene)
 

Verifikacija

 •  

  1. Akreditacija je:
  • prijenos ovlasti
  • postupak kojim mjerodavno tijelo formalno priznaje da je ustanova ili osoba sposobna za obavljanje određenih zadataka
  • pismeno jamstvo “treće strane” da nečiji sustav kakvoće zadovoljava sve zahtjeve norme ISO 9000

   

  1. Norma HRN EN ISO/IEC 17025:
  • usklađena je s načelima norme ISO 9001:2008 te zadovoljava njegovim odnosnim zahtjevima
  • nije usklađena je s načelima norme ISO 9001:2008 te ne zadovoljava njegovim odnosnim zahtjevima

   

  1. Laboratorij mora uspostaviti, provoditi i održavati sustav upravljanja:
  • prikladan području svojih djelatnosti u sukladnosti s normom HRN EN ISO/IEC 17025
  • prema zahtjevu zakonodavca
  • prema zahtjevu svojih naručitelja

   

  1. Sustav upravljanja u laboratoriju obuhvaća:
  • planiranje, nadzor, osiguravanje i poboljšavanje djelatnosti laboratorija
  • ono što odredi naručitelj
  • ono što je odredio zakonodavac

   

        5.U sustavu upravljanja akreditiranoga laboratorija upravljanje dokumentima obuhvaća:

  • sve dokumente koji nastaju u laboratoriju ili su iz vanjskih izvora, a zahtijevaju se u pripremi, provođenju i nadzoru djelatnosti laboratorija
  • samo dokumente naručitelja
  • samo zakonsku regulativu

   

  1. Upravljanje dokumentima obuhvaća:
  • spremanje na sigurno mjesto
  • zaštitu od požara
  • određivanje odgovorne osobe za: izradu, kontrolu, odobravanje, raspodjelu, izmjenu, povlačenje, čuvanje i arhiviranje

   

  7. Ocjena naručiteljevog zahtjeva obuhvaća:

  • Ocjenu može li laboratorij izvršiti uslugu uz najmanje troškove
  • Ocjenu može li naručitelj platiti uslugu u dogovorenome terminu
  • Ocjenu jesu li naručiteljevi zahtjevi jasno definirani i dokumentirani, odabrane metode prikladne za tu svrhu te laboratorij ima potrebne resurse kako bi zadovoljio svim postavljenim zahtjevima

   

         8. Laboratorij mora ocjenjivati:

  • sve svoje dobavljače
  • dobavljače onih roba i usluga koji utječu na rezultat ispitivanja/umjeravanja
  • dobavljače koji nisu zadovoljili kriterije odabira

   

  1. Akreditirani laboratorij u odnosu na naručitelja:
  • mora mu bezuvjetno omogućiti prisustvovanje ispitivanju/umjeravanju
  • može mu omogućiti pristup prostorima gdje se izvode ispitivanja/umjeravanja
  • ne smije mu omogućiti pristup prostorima gdje se izvode ispitivanja/umjeravanja

   

  1. Akreditirani će laboratorij pritužbu naručitelja:
  • predati nadležnome sudu
  • rješavati na temelju politike i postupka za rješavanje pritužbe na obostrani interes,
  • akreditirani laboratorij ne smije imati pritužbi naručitelja

   

  1. U slučaju pojave nesukladnoga rada tijekom ispitivanja/umjeravanja laboratorij će:
  • nastaviti rad, a nesukladnost ukloniti prvom slobodnom prilikom
  • obavijestiti naručitelja i tražiti suglasnost za nastavak ispitivanja/umjeravanja
  • ocijeniti značaj, nesukladnost odmah ukloniti te donijeti odluku je li nesukladni rad prihvatljiv, po potrebi, opozvati rad te obavijestiti naručitelja

   

  1. Popravne su radnje:
  • radnje poduzete prije utvrđivanja nesukladnosti
  • radnje poduzete nakon utvrđivanja nesukladnosti
  • rad s neispravnim/neumjerenim mjerilom

   

  1. Preventivne su radnje:
  • otklanjanje uzroka mogućih nesukladnosti
  • svakodnevne radnje za ispravno odvijanje ispitivana/umjeravanja
  • otklanjanje uzroka nastalih nesukladnosti

   

  1. Upravljanje zapisima obuhvaća postupke za prepoznavanje, prikupljanje, indeksiranje, pristup, popunjavanje, pohranjivanje, održavanje i uklanjanje:
  • zapisa o kvaliteti i tehničkih zapisa
  • samo tehničkih zapisa
  • samo zapisa koje zahtijeva naručitelj

   

  1. Akreditirani laboratorij provodi unutrašnje neovisne ocjene:
  • svakodnevno
  • prema utvrđenom Planu
  • samo prije dolaska ocjenitelja HAA

   

  1. Unutrašnje neovisne ocjene (interni audit) u laboratoriju provodi:
  • samo voditelj laboratorija
  • samo vanjski suradnik
  • osposobljeni djelatnik s odgovarajućom izobrazbom koji nije odgovoran za posao koji se ocjenjuje

   

  1. Akreditirani laboratorij provodi upravine ocjene:
  • kada zatraži voditelj laboratorija
  • neposredno prije dolaska ocjenitelja HAA
  • najmanje jednom godišnje prema unaprijed utvrđenome planu provedbe

   

  1. Laboratorij :
  • ne smije u svojemu radu koristiti vježbenike
  • smije u svojemu radu koristiti vježbenike, ali mora primjereno nadzirati njihov rad
  • smije u svojemu radu koristiti vježbenike, ali samo u području za koji nije akreditiran

   

  1. Uprava mora ovlastiti osoblje :
  • koje provodi posebna uzorkovanja, provodi ispitivanja/umjeravanja, izdaje ispitne izvještaje ili umjernice, daje mišljenja i tumačenja, radi s posebnim vrstama opreme
  • s kojim nema sklopljen ugovor o radu
  • koje nema dovoljnu školsku spremu i  iskustvo koji se traže opisom posla

   

  1. Laboratorij
  • ne smije provoditi ispitivanja/umjeravanja na terenu jer ne može regulirati okolišne uvjete
  • mora regulirati sve okolišne uvjete koji mogu utjecati na rezultat
  • mora zaustaviti provedbu ispitivanja/umjeravanja kada okolišni uvjeti narušavaju rezultate

   

  1. Ulazak u prostorije laboratorija koja utječu na kakvoću ispitivanja i/ili umjeravanja
  • je zabranjen tijekom ispitivanja/umjeravanja
  • laboratorij mora urediti sukladno svojim posebnim uvjetima
  • dozvoljen je naručitelju ispitivanja/umjeravanja u bilo kojem trenutku

   

  1. Laboratorij:
  • mora primjenjivati isključivo normirane metode
  • mora primijeniti metodu koju je predložio naručitelj
  • smije upotrijebiti nenormiranu metodu uz suglasnost naručitelja te dokaz da je metoda validirana

   

  1. Iskazivanje mjerne nesigurnosti rezultata u ispitnom je izvještaju:
  • obavezno uz svaki rezultat u akreditiranome području
  • obavezno samo u slučajevima kada je to bitno za primjenu ispitnih rezultata, kada to traži naručitelj i kada ona utječe na zadovoljavanje koje  granične  vrijednosti
  • nije propisano

   

  1. Laboratorij mora osigurati da su računalni programi (softver) koje koristi za prikupljanje, obradbu, bilježenje, izvješćivanje, pohranjivanje i pronalaženje podataka o ispitivanju i umjeravanju validirani:
  • Laboratorij ne smije sam validirati računalne programe koje upotrebljava. Validaciju provode isključivo vanjske tvrtke.
  • Upisivanje formule u Excel tablicu smatra se modifikacijom komercijalnog programa (Excel) i potrebna je validacija.

   

  1. Laboratorij
  • mora imati na raspolaganju svu potrebnu opremu u opsegu akreditacije
  • može dobiti akreditaciju ako nema na raspolaganju svu potrebnu opremu u opsegu ovlaštenja, pod uvjetom da mu ispitivanja/umjeravanja koja on ne može napraviti radi drugi akreditirani laboratorij
  • može se akreditirati ako mu nedostaje manje važna oprema

   

  1. Samo je jedna tvrdnja točna:
  • Laboratoriji, čija mjerna oprema značajno doprinosi mjernoj nesigurnosti,  dokazuju mjeriteljsku sljedivost svojih rezultata provedbom umjeravanja svoje mjerne opreme u akreditiranim laboratorijima prikladnih mjernih sposobnosti u skladu u unaprijed utvrđenom programu umjeravanja.
  • Oprema akreditiranih laboratorija mora biti ovjerena kod  Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
  • Ispitni laboratoriji dokazuju mjeriteljsku sljedivost svojih rezultata provedbom validacije svojih metoda.

   

  1. Kada u laboratorij dođe uzorak/ili mjerilo na umjeravanje koje nije prikladno za dogovoreno ispitivanje/umjeravanje, ili ne odgovara danom opisu:
  • Laboratorij mora provesti disciplinski postupak protiv osobe koja je taj uzorak/mjerilo zaprimila
  • Laboratorij provodi ispitivanje/umjeravanje te uz rezultat obavještava naručitelja u kakvom je stanju zaprimljen uzorak
  • Laboratorij se savjetuje s naručiteljem o daljnjem postupanju i taj razgovor zabilježi.

   

  1. Mjere osiguranja kavalitete rezultata
  • traže se samo za znanstvene laboratorije
  • određuje ih ispitivač/mjeritelj na licu mjesta ovisno o metodi
  • moraju se planirati, a njihova prikladnost mora se ocijeniti

   

  1. Kada laboratorij iskazuje rezultate koje je dobio od podugovaratelja
  • on to nigdje ne navodi  i prikazuje ih kao svoje jer ionako on jamči za njih
  • u ispitnome izvještaju jasno naznačuje koje je rezultate dobio od podugovaratelja
  • dozvoljena su oba prikazana načina.

   

  1. Ispitni izvještaj/umjernicu može potpisati:
  • bilo tko iz laboratorija
  • direktor tvrtke čiji je laboratorij dio
  • ovlaštena osoba
lis.
20
Uto
Pretpakovine i boce kao mjerni spremnici na jedinstvenom tržištu EU
lis. 20 all-day
Pretpakovine i boce kao mjerni spremnici na jedinstvenom tržištu EU @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

20.10.2015.

Hrvatski zavod za norme, dvorana “S. Penkala”

Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Uvod

Na jedinstvenom tržištu EU-a (katkad se naziva i „unutarnje tržište“) ljudi, roba, usluge i novac mogu se kretati jednako slobodno kao i unutar jedne države, a ključnu ulogu u uklanjanju prepreka trgovini ima uzajamno priznavanje. Propisi EU-a za pretpakovine i boce kao mjerne spremnike (BMS) propisuju mjeriteljske zahtjeve koji se moraju ispuniti da se pretpakirani proizvod smije staviti na tržište, a zahtijevaju od nacionalne vlasti provođenje redovitoga nadzora nad tržištem.

Pakiratelj, njegov ovlašteni zastupnik ili uvoznik odgovoran je za zadovoljavanje propisanih zahtjeva. Kako bi zadovoljili propisane zahtjeve odnosno nazivne količine, mnogi proizvođači pri pakiranju namjerno provode prepunjavanje  proizvodom, što kod velikoga broja pretpakovina stvara i znatne gubitke proizvođaču.

Na seminaru ćete imati priliku čuti iskustva s kojima se suočavaju proizvođači u Europi pri ispunjavanju uvjeta za stavljanje „e“ oznake, a na raspravljaonici nakon predavanja postaviti pitanja o problemima na koje nailazite u završnoj provjeri pretpakovina.

Teme seminara

 • Mjeriteljski zakonski aspekti za pretpakovine i BMS
 • Uvjeti za stavljanje «e» oznake na pretpakovine
 • Europske direktive koje se odnose na pretpakovine i BMS
 • Međunarodne preporuke (OIML-a) koje se odnose na pretpakovine i BMS
 • Nadzor nad pretpakovinama i BMS-om u funkciji zaštite potrošača (posebno uvoz u EU)
 • Validacija opreme za nadzor pakiranja (kvalifikacije dizajna, instalacija, operacija, karakteristika i održavanja)
 • Iskustva proizvođača
 • Kako zadovoljiti nadzor vanjskih auditora

Cilj seminara

Upoznavanje pakiratelja, njegova ovlaštenoga zastupnika, uvoznika, korisnika te drugih stručnjaka koji se bave pretpakovinama i BMS-om u proizvodnji ili u distribuciji s propisanim zahtjevima koji se moraju ispuniti da se pretpakirani proizvod smije staviti na tržište. Posebna pozornost bit će usmjerena na europsku praksu i direktive EU-a s osvrtom na situaciju u RH.

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen u prvome redu:

 • pakiratelju, njegovu ovlaštenom zastupniku, uvozniku i korisniku
 • proizvođačima koji stavljaju na tržište pretpakovine u malim serijama / količinama
 • trgovačkim lancima koji pod svojom robnom markom stavljaju proizvod na tržište
 • organizacijama koje provode sustave kakvoće
 • ispitnim i potvrdbenim organizacijama i laboratorijima
 • društvima/udrugama za zaštitu potrošača

te svim ostalima koji se zanimaju za navedeno područje.

Raspored:

Vrijeme Predavač Naslov
9:00 – 9:15 M. Jakovčić (HMD) Uvod
9:15 – 10:00 Gordana Vivoda (DZM) Mjeriteljski zakonski aspekti
10:00 – 10:45 Tomislav Stipić (DZM) Iskustva inspekcije u nadzoru nad pretpakovinama
10:45 – 11:15 Stanka
11:15 – 11:35 Gordana Tabain (HZN) Normizacija na području pretpakovina ­– ambalaža
11:35 – 12:35 Tomislav Stantić (Mettler Toledo) Provjera pretpakovina uz pomoć zakonitoga mjerila i računalnog programa – pakiratelji, distributeri, uvoznici
12:35 – 13:35 Stanka
13:35 – 14:35 Ivica Granić (Sartorius) Osnove statističke procesne kontrole (SPC) i povezanost s kontrolnim vagama. Kako korisnik treba specificirati vagu i dizajnirati proces.
14:35 – 15:00 Vesna Tomac Vukmanović, Ivanka Štimac (Podravka) Iskustva korisnika – „Free way“ kontrola pretpakovina u tvornici „Studenac“
15:00 – 16:30 M. Jakovčić, moderator Raspravljaonica

 

Predavači:

 Gordana Vivoda (DZM)- diplomirala na Rudarsko geološko naftnom fakultetu u Zagrebu 1996., zaposlena poslovima mjeriteljstva na mjestu voditelja službe za mjeriteljske poslove PJ Zagreb. Tijekom rada pripremala nacrte propisa iz područja pretpakovina i boca kao mjernih spremnika, održala nekoliko radionica i seminara iz navedenog područja i sudjelovala u kontroli i ispitivanju pretpakovina i boca kao mjernih spremnika. Član sam radne grupe za pretpakovine WG6, WELMEC – europske organizacije za zakonsko mjeriteljstvo i radne grupe za pretpakovine TC6, OIML – međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo.

 Tomislav Stipić (DZM)- Voditelj samostalne službe za mjeriteljsku inspekciju u Državnom zavodu za mjeriteljstvo nadležne za nadzor nad tržištem RH iz područja zakonskog mjeriteljstva. Bavi se  koordinacijom, planiranjem i provođenjem inspekcijskih nadzora na tržištu RH. Radio u Državnom inspektoratu na području zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda u kojem je  aktivno sudjelovao u  uspostavljanju sustava nadzora nad tržištem sukladno pravilima Europske unije. Član je Povjerenstva za koordinaciju i komunikaciju između inspekcija nadležnih za nadzor proizvoda stavljenih na tržište i/ili raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske

 Gordana Tabain (HZN) – Diplomirala na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1991., zaposlena u Hrvatskom zavodu za norme kao viši stručni savjetnik za normizaciju u području prijevoza, rukovanja materijalima i pakiranja i tajnik je tehničkog odbora HZN/TO 508, Ambalaža i pariranje.

Tomislav Stantić (Mettler Toledo) – Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, od 1984. godine radi u mjeriteljstvu. Do 1992. u tvornici „Prvomajska MEBA“ na poslovima razvoja mjernog alata za mjerenje dužine, a od 1992. do danas u „METTLER TOLEDO d.o.o“ na poslovima mjerenja mase. Tijekom rada je sudjelovao na projektima kontrole pakovina u niz tvornica u Hrvatskoj i regiji.

 Ivica Granić (Sartorius) Od 1988. godine radi u području mjeriteljstva (serviser na analitičkim i preciznim te industrijskim vagama), a od 1995. godine započinje raditi za „Sartorius“. 2007. godine postaje voditelj laboratorija za masu u Sartorius Croatiji. Dugi niz godina radi na projektima u području kontrole pakovina i sl.

Vesna Tomac Vukmanović – Diplomirala nutricionizam na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu u Zagrebu i magistrirala prehrambeno inženjerstvo. Od 1999. godine radi u „Podravci d.d.“, tvornici „Studenac“, a od 2007. godine je direktorica tvornice. Tijekom radnog vijeka prisustvovala je različitim edukacijama i radionicama u zemlji i inozemstvu tijekom kojih je stekla dodatna znanja i vještine vezane uz struku.

Ivanka Štimac – Diplomirala na prehrambeno – tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, zaposlena od 1996. u „Podravci“ na poslovima kontrole kvalitete u tvornici „Studenac“ Lipik.

Obavijest o prijavi

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-obrasca ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

 

Prijava za seminar - Pretpakovine i boce kao mjerni spremnici na jedinstvenom tržištu EU

 • Na adresu (ako je različita od navedene)
 

Verifikacija

 • PRETPAKOVINE

    • Što je pretpakovina?
    • Kakve se pretpakovine smiju staviti na tržište?
    • Kad je proizvod pretpakiran?
    • Koja tri zahtjeva za punjenje moraju ispuniti gotove pretpakovine?
    • Što je negativna pogreška pretpakovina?
    • Koje su dopuštene negativne pogreške pretpakovina?
    • Koje oznake na ambalaži trebaju biti postavljene i kako?
    • Koje su veličine oznaka na ambalaži propisane?
    • Kojim se mjernim jedinicama označuje nazivna količina?
    • Koji je znak za mjernu jedinicu dopušten?
    • Tko je odgovoran za zadovoljavanje propisanih zahtjeva?
    • Koja je razlika između „stavljanja na tržište“ i „stavljanja na raspolaganje“?
    • ko je odgovoran za mjerenje ili ispitivanje količine proizvoda sadržane u pretpakovini?
    • Koja se mjerila koriste za provedbu mjerenja ili ispitivanja količine proizvoda u pretpakovini?
    • Koje mjerodavno tijelo provodi provjere sukladnosti pretpakovina s propisanim zahtjevima?
    • Kolike su novčane kazne za fizičku odnosno pravnu osobu ako stavlja na tržište i na raspolaganje na tržištu pretpakovine koje ne udovoljavaju propisanim mjeriteljskim zahtjevima?

   

   

  BOCE KAO MJERNI SPREMNICI (BMS)

  • Što je boca kao mjerni spremnik (BMS)?
  • Kakve se BMS-ove smije staviti na tržište?
  • Kojim se obujmima moraju opisivati BMS-ovi?
  • Koje je najveće dopušteno odstupanje BMS-ova ?
  • Koje oznake trebaju biti postavljene na BMS-u i kako?
  • Koje su veličine oznaka na BMS-u propisane?
  • Tko je odgovoran za zadovoljavanje propisanih zahtjeva?
  • Kolike su novčane kazne za fizičku odnosno pravnu osobu ako stavi na tržište i na raspolaganje na tržištu BMS-ove koji ne udovoljavaju propisanim mjeriteljskim zahtjevima i nisu označeni propisanim oznakama i natpisima?
lis.
21
Sri
Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima
lis. 21 – lis. 23 all-day
Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 21. – 23. 10. 2015.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Remetinečka 106, Zagreb

 

Predavači:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.
dr. sc. Berislav Iharoš, dipl. ing.
Mario Sušilović, prof. psihologije

O seminaru

Uvod

Laboratoriji kao i inspekcijska tijela moraju provoditi unutrašnje neovisne ocjene kako bi njihova uprava dobila povratnu obavijest o tome zadovoljava li postojeći sustav sve postavljene kriterije (npr. zahtjeve norma HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN ISO/IEC 17020), primjenjuje li se dosljedno, je li učinkovit i djelotvoran i kakva je kvaliteta usluga koje laboratoriji nude. Da bi ta povratna obavijest bila realna, ocjenitelji moraju biti dovoljno stručni i za to osposobljeni. Sudjelovanjem na ovome seminaru polaznici će osvijestiti zahtjeve norma HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17020, razviti praktične vještine ocjenjivanja, poboljšati sposobnost komunikacije te naučiti kako planirati, provoditi, dokumentirati i ocijeniti unutrašnje neovisne ocjene.

Ciljna skupina polaznika

Ovaj je seminar namijenjen:

 • osobama koje žele postati interni ocjenitelji u laboratorijima ili inspekcijskim tijelima
 • voditeljima za kvalitetu u laboratorijima ili inspekcijskim tijelima
 • upravi laboratorija ili inspekcijskih tijela
 • internim ocjeniteljima sustava ISO 9000 koji žele proširiti svoja znanja na području laboratorijske prakse
 • internim ocjeniteljima organizacija koje žele ocjenjivati laboratorije svojih dobavljača
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Preduvjet sudjelovanja

Poznavanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN ISO/IEC 17020.

Molimo polaznike da ponesu normu HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN ISO/IEC 17020.

Program

1. dan 9.00 – 17.00 Norme HRN EN ISO / IEC 17025 i HRN EN ISO / IEC 17020 – ponavljanje njihovih zahtjeva
Vježbanje ocjenjivanja, izrade upitnika, prepoznavanja nesukladnosti
Vježbanje dokumentiranja nesukladnosti
2. dan 9.00 – 17.00 Organizacija unutrašnjih neovisnih ocjena (planiranje, priprema, provedba, izvješćivanje i popravne radnje)
Dokumentacija o ocjenjivanju
Upravine ocjene
Psihološki aspekti pri ocjenjivanju
3. dan 9.00 – 12.00 Provedba neovisne ocjene
Završni razgovor

 

O predavačina

 Mario Sušilović, prof. psihologije, radi u Učeničkom domu A.G. Matoš i Udruzi za realitetnu terapiju RH (od rujna 2004. član je učiteljskog tima Instituta dr. Williama Glassera), gdje poučava Kvalitetnu školu, Realitetnu terapiju i Suradničko vođenje. Šest godina radio je u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje na poslovima upravljanja ljudskim potencijalima (profesionalna selekcija, profesionalno savjetovanje, profesionalno usmjeravanje). Redovito surađuje s Hrvatskim mjeriteljskim društvom, Visokom novinarskom školom i Plavim telefonom.

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

Dr. sc. Berislav Iharoš, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored formalnog školovanja, dr. Iharoš je završio  mnoge tečajeve: TÜV Akademie izobrazba za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001); AMOS (Akkreditierung und Zertifizierung für Mittel- und Osteuropäische Staaten) tečaj u trajanju od šest tjedana nakon kojeg je stekao tzv. „Tutorenpass“, potvrdu osposobljenosti za predavača na području akreditacije i certifikacije; kao i mnoge druge kraće edukacije u području  sustava kvalitete, za auditora za certifikaciju sustava kvalitete te za ocjenitelja u akreditaciji laboratorija, inspekcijskih tijela i tijela za certifikaciju sustava kvalitete. Ocjenitelj je Hrvatske akreditacijske agencije, vodeći auditor pri certifikaciji sustava kvalitete, vanjski suradnik Hrvatske gospodarske komore za ocjenjivanje Hrvatska kvaliteta – Izvorno hrvatsko te predavač na seminarima Hrvatskoga mjeriteljskog društva o akreditaciji laboratorija te inspekcijskih tijela.

 

 

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 3 080,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-obrasca ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijava za seminar - Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima

 • Na adresu (ako je različita od navedene)
 

Verifikacija

stu.
3
Uto
Mjerenje protoka kapljevina različitih od vode u zakonskom i tehničkom mjeriteljstvu
stu. 3 all-day
Mjerenje protoka kapljevina različitih od vode u zakonskom i tehničkom mjeriteljstvu @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 3.11.2015.
Mjesto održavanja: Hrvatski zavod za norme, Ulica g. Vukovara 78, Zagreb

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-obrasca ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijava za seminar - Mjerenje protoka kapljevina različitih od vode u zakonskom i tehničkom mjeriteljstvu

 • Na adresu (ako je različita od navedene)
 

Verifikacija

stu.
4
Sri
Mjerenje količina i protoka plina
stu. 4 all-day
Mjerenje količina i protoka plina @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 4.11.2015.
Mjesto održavanja: Hrvatski zavod za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Državni zavod za mjeriteljstvoHrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski zavod za norme Hrvatsko mjeriteljsko društvo

organiziraju seminar i raspravljaonicu

 Mjerenje količina i protoka plina

 

 

Uvod

Točno i pouzdano mjerenje količine bilo kojeg energenta, a naročito plina, od neupitne je važnosti kako za njegovog proizvođača, distributera, tako i za samog potrošača. Republika Hrvatska ulaskom u EU postala je dio sustava distribucije i transporta plina. Radi uspostave povjerenja između prodavatelja i kupca i praćenja sustava u svrhu racionalizacije i uštede energije potreban je sustavni pristup ovoj problematici.

Teme seminara

 • Pregled temeljnih pojmova koji se odnose na mjerenje količine i protoka plina;
 • Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količine i protoka plina – mjerenje ukupne energije;
 • Metode ispitivanja mjerila / umjeravanja i postupak ovjeravanja;
 • Mjerna nesigurnost i izvori pogrešaka;
 • Redoviti pregledi mjerila i sustava u radu;
 • Uvođenje kromatografske analize u sustav mjerenja;
 • Zakonska i tehnička regulativa;
 • Akreditacija u svrhu ovlaštenja;
 • Pregled hrvatskih i međunarodnih norma koje su na snazi te način njihove primjene (NN);

Ciljevi seminara

 • Prikazati fizikalna načela mjernih metoda i konstrukcijskih značajki mjerila i mjernih sustava;
 • Ukazati na složenost mjernih sustava i upoznati s pravilima i najčešćim pogreškama kod odabira, instalacije i puštanja u rad;
 • Upoznati polaznike s osnovnim metodama ovjeravanja /umjeravanja / ispitivanja mjerila i mjernih sustava, izvorima mjernih pogrešaka te koje se mjerne nesigurnosti i granice dopuštene pogreške mogu postići u realnim uvjetima;
 • Upoznati polaznike s zakonskom i tehničkom regulativom na tom području i s potrebnom tehničkom i zakonskom dokumentacijom.

 Kome je namijenjen seminar?

 • Korisnicima mjerila i mjernih sustava za mjerenje protoka plina;
 • Svima koje se bave prodajom / nabavom / održavanjem takvih mjerila i mjernih sustava;
 • Projektantima na tom području;
 • Tvrtkama koje se bave servisom / pripremom za ovjeravanje i ovjeravanjem kao i pregledom takvih mjerila i mjernih sustava.

 Raspored

8:30 – 9:00 REGISTRACIJA
9:00 – 9:15 Mladen Jakovčić (HMD) Uvod u seminar
9:15 – 10:00 Krešimir Vrgoč (DZM) Zakonski aspekti mjerenja protoka
10:00 – 10:30 Helena Jelovčić (HAA) Akreditacija u svrhu ovlaštenja
10:30 – 11:00 Stanka
11:00 – 11:30 Nenad Nikolić Pregled hrvatskih i međunarodnih normi
11:30 – 13:00 Berislav Pavlović (GPZ – Opskrba) Mjerenja protoka plina u plinskim distributivnim sustavima
13:00 – 14:00 Stanka
14:00 – 15:30 Zdenko Vučinić (PlinaCro) Iskustva korisnika
15:30 – 15:45 Stanka
15:45 – 16:30 Zlatan Mrša (DZM) Ovjeravanje mjernih sustava i poveznica s međunarodnim preporukama OIML R 140
16:30 – 17:00 Raspravljaonica


O predavačima

Berislav Pavlović rođen je 08. studenog 1963. godine u Zagrebu. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje studira na studiju strojarstva od rujna 1983. gdje diplomira u ožujku 1990. godine. Od kolovoza 1989. do prosinca 1990. radi u Končar-elektrotehnički institut, a od prosinca 1990. do danas je zaposlen u Gradskoj plinari Zagreb. Od 1991. godine radi u odjelu ˝Mjerenje˝ u ispitnom laboratoriju, gdje trenutno obnaša dužnost voditelja. Godine 1992. upisuje poslijediplomski studij na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na usmjerenju Energetika – plin i plinska tehnika. Magistrirao je u travnju 2002. godine s temom ¨Eksperimentalno određivanje hidrodinamičkih značajki regulatora tlaka plina¨. Doktorirao u siječnju 2011. S temom „Razvoj etalonskog mjernog sustava za male protoke plina“. Autor je 25 stručnih i znanstvenih radova na području mjeriteljstva i plinske tehnike. Od 2001. godine radi na uvođenju sustava umjeravanja etalona protoka u Ispitnom laboratoriju Gradske plinare Zagreb. Član je tehničkog odbora TC 513 ¨Mjerni instrumenti¨ pri Hrvatskom zavodu za norme. Član je Hrvatskog mjeriteljskog društva i Hrvatske stručne udruge za plin.

 

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-obrasca ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijava za seminar - Mjerenje količina i protoka plina

 • Na adresu (ako je različita od navedene)
 

Verifikacija

 • Pitanja

  • Koji je osnovni postulat distribucije plina?
  • Da li je moguća pojava da se u jednom vremenskom trenutku na ulazu u cjevovodni  sustav ostvariti ukupni protok manji od ukupnih protoka na izlasku iz cjevovodnog sustava?
  • Što se događa kada se distributivni sustav napaja sa više napojnih mjesta plinovima različitog porijekla i različitog sastava i vremenski različitih količina? Kakav je utjecaj na ogrijevnu moć i na isporučeni volumen? Kolika je nesigurnost određivanja osnovnih varijabli relevantnih za obračun potrošnje plina? Kakav je njihov utjecaj na ukupnu energiju?
  • Koliki je utjecaj okolnih uvjeta na obračun potrošnje plina (vanjska temperatura, atmosferski tlak, sastav plina)?
  • Da li uzvodno od turbinskog mjerila protoka treba biti ugrađena ravna sekcija cjevovoda i kolike duljine? Kakav je njihov utjecaj na kvalitetu mjerenja?
  • Na koji način i po kojoj metodologiji se određuju gubici u plinskim distributivnim i transportnim sustavima?
  • Dali se u kućanstvima osim membranskih plinomjera mogu koristiti i mikrotermalni plinomjeri?
  • Koja je granica između plinomjera namijenjenih za kućanske i komercijalne svrhe te potrebe lake industrije s ostalim plinomjerima?
  • Dali plinomjer ugrađen u kućanstvu treba imati temperaturni kompenzator?
  • Mjesto ugradnje plinomjera u kućanstvima sa i bez temperaturnih kompenzatora, kada se preporuča određena vrsta mjerila?
  • Koje su komponente važne pri obračunu potrošnje? Kako to da se i na temelju čega se obračunava potrošnja energije a mjeri protekli obujam plina?
  • Integralno mjerenje plina: protekli obujam, uređaji za pretvorbu, kromatografska analiza riješeno ili otvoreno pitanje i gdje i u kojem se opsegu koristi?
  • Dali se uređaji za pretvorbu ovjereni po MID-u trebaju ponovno ovjeravati u RH?
  • Kad se plinomjer promatra zasebno, a kad kao dio mjernog sustava? Kako je to regulirano?
  • Kad se uglavnom koriste plinomjeri sa zaslonom (blendom)?
  • Što je akreditacija?
  • Koja je razlika između laboratorija i inspekcijskog tijela?
  • U kakvom su međusobnom odnosu akreditacija HAA i ovlaštenje DZM-a?
  • Koja je razlika između inspekcijskog tijela vrste A i inspekcijskog tijela vrste C?
stu.
5
Čet
Termometri, mjerenje temperature i zahtjevi ocjenitelja / auditora
stu. 5 – stu. 6 all-day
Termometri, mjerenje temperature i zahtjevi ocjenitelja / auditora @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 5. – 6. 11. 2015.
Mjesto održavanja: Hrvatski zavod za norme, Zagreb, Ulica g. Vukovara 78

Obavijest o prijavi

 Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 950,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-obrasca ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijava za seminar - Termometri, mjerenje temperature i zahtjevi ocjenitelja / auditora

 • Na adresu (ako je različita od navedene)
 

Verifikacija

 • Provjerite svoja znanja o termometrima, mjerenju temperature i zahtjevima ocjenitelja / auditora

  Kako termometri zapravo rade i koristim li ih ispravno?
  Zašto je termometre potrebno umjeravati?
  Koje razlike između digitalnih termometara treba uvažavati kod mjerenja?
  U kojim uvjetima je bolje koristiti digitalne, a u kojima staklene termometre?
  Mogu li vjerovati specifikacijama proizvođača?
  Koji su najčešći uzroci pogrešaka pri mjerenju ovisno o vrsti termometra?
  Koje su podvrste staklenih termometara i zašto svaki treba koristiti različito?
  Jesu li stakleni termometri nepromijenjivi ili im se karakteristike mijenjaju s vremenom?
  Kako rade infracrveni termometri i zašto je s njima najlakše pogriješiti?
  Kako izabrati koji termometar bih trebao/la kupiti?
  Kako razumjeti razlike u interpretaciji rezultata umjeravanja između digitalnih termometara, staklenih termometara, infracrvenih termometara, kupelji, komora, autoklava i drugih različitih instrumenata koji mjere ili postižu neku zadanu temperaturu?
  Kako prepoznati pogreške u potvrdama o umjeravanju?
  Mogu li i pod kojim uvjetima koristiti tvorničke certifikate za instrumente?
  Kako interpolirati rezultate umjeravanja mjerila temperature?
  Kako čitati potvrde o akreditaciji umjernih laboratorija akreditiranih u području temperature?
  Koje uređaje je moguće akreditirano umjeriti, a koje nije?
  Kako osigurati sljedivost uređaja koje nije moguće akreditirano umjeriti?
  Koje parametre pratiti kod kojih uređaja?
  Kako odrediti točke umjeravanja različitih vrsta instrumenata?
  Kako odrediti interval umjeravanja?
  Koji su opći elementi sljedivosti?
  Kako odrediti i kontrolirati dozvoljene granice odstupanja?
  Kako raditi korekcije ovisno o rezultatima umjeravanja?

stu.
10
Uto
Prijevoz robe u hladnome lancu
stu. 10 all-day
Prijevoz robe u hladnome lancu @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Prijevoz robe u hladnome lancu

Praćenje i održavanje temperature u prijevozu –

ATP sporazum i njegova primjena

 

Termin: 10.11.2015.
Mjesto održavanja: Centar za vozila Hrvatske d.d., Capraška 6 Zagreb

 

UVOD

Upoznavanje sudionika seminara sa svim segmentima prijevoza lakopokvarljive robe u hladnome lancu prehrambenih odnosno medicinskih proizvoda uz jasno objašnjenu razliku između zakonske regulative te mjera za kontrolu kvalitete koje se provode u prijevozu lakopokvarljive robe.

Sudionici seminara upoznat će se s odredbama o provjeri usklađenosti sa zahtjevima za izoliranu, hlađenu, mehanički hlađenu ili grijanu opremu, zatim s postupcima ispitivanja prijevozne opreme, načinom izdavanja certifikata i odobrenja tipa prijevozne opreme, načinom označivanja prijevozne opreme te postupkom odabira opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda.

Također će upoznati sve mjere koje se provode u procesu kontrole kvalitete u prijevozu lakopokvarljive robe te upoznati pravilno rukovanje uređajima i korištenje potvrda o umjeravanju.

 

TEME SEMINARA

ATP SPORAZUM

 • Uvodni dio ATP sporazuma
 • Posebna oprema za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda
 • Odredbe o provjeri sukladnosti sa zahtjevima iz Priloga 1 ATP sporazuma
 • Metode i postupci provjere i ispitivanja transportne opreme te opreme za hlađenje ili grijanje
 • Oblik i sadržaj certifikata, certifikacijske pločice i oznaka za raspoznavanje prijevozne opreme
 • Izbor opreme i temperaturnih uvjeta koji moraju biti održavani za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda

 

PRAĆENJE I ODRŽAVANJE ZADANE TEMPERATURE TIJEKOM PRIJEVOZA

 

 1. EU regulativa za prijevoz medicinskih proizvoda

– EU regulativa

– GDP (Good Distribution Practice ) struktura i smjernice

 1. Kako održavati temperaturu robe tijekom prijevoza

– složenost distribucijskoga lanca

– mogući rizici i kritične točke u prijevozu

– utjecaji na stabilnost temperature i kvalitetu proizvoda

 1. Kako planirati transport i „mapirati“ vozila?

– glavni plan za kvalifikaciju (kvalifikacija nasuprot praćenju)

– ključni utjecaji na provedbu kvalifikacije

– odgovornosti svakoga djelatnika u distribucijskome lancu

– dodatne mjere za vjerodostojnost podataka

– upravljanje rizicima i nesukladnostima

 1. Primjeri „mapiranja“ tovarnoga prostora – hladnjače

– postavljanje sonda za praćenje temperature

– primjeri za prazno vozilo, polunatovareno i potpuno natovareno vozilo

– preporuke za pripremu vozila i mogući rizici

– primjeri nesukladnosti u distribucijskome lancu

 1. Diskusija – pitanja i odgovori

 

Kome je seminar namijenjen

 

 • proizvođačima / distributerima / prijevoznicima / korisnicima lakopokvarljivih prehrambenih i medicinskih proizvoda
 • veledrogerije
 • prodajnim centrima lakopokvarljivih prehrambenih i medicinskih proizvoda
 • serviserima opreme za hlađenje i grijanje
 • osobama koje se bave prodajom vozila za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih i medicinskih proizvoda
 • nadograditeljima transportne opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih i medicinskih proizvoda

 

O predavačima

 

Drago Pejić, dipl. ing. strojarstva zaposlen je u Centru za vozila Hrvatske d.d. Zagreb na poslovima ispitivanja vozila. Posebno se bavi ispitivanjem i pregledom vozila za prijevoz opasnih tvari (ADR) i vozila za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda (ATP).

 

Hrvoje Ćaćić, dipl. ing. strojarstva zaposlen je u Metroteci d.o.o., laboratoriju s najviše akreditiranih metoda u Republici Hrvatskoj, a u laboratoriju radi na poslovima temperaturnih mapiranja. Četrnaest godina radio je u prijevozu na mjestu voditelja „postprodaje“ proizvođača teretnih vozila.

 

Program

 

Vrijeme Predavač Tema
8,30 – 9,00 Prijava sudionika
9.00 – 9.10 Mladen Jakovčić Uvod u seminar
9.10 – 10.30 Drago Pejić Oprema za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda

Odredbe o provjeri sukladnosti sa zahtjevima iz Priloga 1 ATP sporazuma

Metode i postupci ispitivanja transportne opreme

10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.00 Drago Pejić ATP certifikat, certifikacijska pločica i oznake za raspoznavanje transportne opreme

Izbor opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda

12.00 – 13.00 Stanka
13.00 – 14.30 Hrvoje Ćaćić EU regulativa za prijevoz medicinskih proizvoda

Planiranje prijevoza u hladnome lancu

14.30 – 15.00 Stanka
15.00 – 16.30 Hrvoje Ćaćić „Mapiranje“ tovarnog prostora – hladnjače

 

Važna napomena: Ako ste zainteresirani za posjet ispitnome mjestu Centra za vozila Hrvatske u Ozlju, molim da to naglasite u prijavi. Vrijeme posjeta bit će dogovoreno naknadno.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
S pomoću e-obrasca ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijava za seminar - Prijevoz robe u hladnome lancu

 • Na adresu (ako je različita od navedene)
 

Verifikacija

 • Prijevoz robe u hladnome lancu

  Praćenje i održavanje temperature u prijevozu –

  ATP sporazum i njegova primjena

  1. Na koju vrstu transporta se primjenjuje ATP sporazum?
  2. Koje se vrste opreme upotrebljavaju za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih i medicinskih proizvoda?
  3. Koji su osnovni kriteriji za odabir opreme koja se koristi za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih i medicinskih proizvoda?
  4. Što sve mora imati oprema za pouzdan, siguran i temperaturno nadziran prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih i medicinskih proizvoda?
  5. Kada se mora i tko može provjeravati opremu za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih i medicinskih proizvoda?
  6. Koja je temeljna razlika između hladnjača FNA i FRC klase?
  7. Što su „termo mostovi“ na opremi koja se koristi za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih i medicinskih proizvoda?
  8. Kako smanjiti troškove prijevoza lakopokvarljivih prehrambenih i medicinskih proizvoda?
  9. Što je srednja kinetička temperatura i kada se koristi?
  10. Što su kriteriji prihvatljivosti i kako ih ispuniti?
  11. Koji su termometri pogodni za „temperaturno mapiranje“?
  12. Koliko traje „mapiranje“ skladišta, a koliko vozila?
  13. Što znači da je termometar „FDA CFR 21 Part 11 compliant“?
  14. Što sadrži izvještaj o „mapiranju“?

   

stu.
11
Sri
Mjerna nesigurnost za praktičare
stu. 11 – stu. 13 all-day
Mjerna nesigurnost za praktičare @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin održavanja: 11. – 13. 11. 2015.
Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

 

Predavač:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.

Uvod

Poznavanje mjerne nesigurnosti važno je za svakoga tko odlučuje na temelju mjernih rezultata jer se u protivnom može sumnjati u ispravnost tih odluka. Međunarodno i multidisciplinarno usklađen postupak procjenjivanja mjerne nesigurnosti opisan je u normi ISO Upute za iskazivanje mjerne nesigurnosti (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement – GUM). Ovaj je trodnevni seminar osmišljen da se polaznici upoznaju s tim postupkom te za to potrebnim statističkim alatima. Polaznici će tijekom seminara samostalno rješavati vježbe u Excelu te se preporučuje ponijeti prijenosno računalo.

 

Ciljevi seminara

Na predavanjima će s pomoću primjera i samostalnim rješavanjem vježba polaznici:

 • naučiti značenje nekih bitnih mjeriteljskih pojmova, kao npr.:
  • mjerna veličina
  • preciznost i istinitost mjernih rezultata
  • ciljna mjerna nesigurnost
  • sustavna i slučajna pogreška
 • upoznati temeljna načela međunarodno usklađenoga pristupa procjenjivanju nesigurnosti opisanoga u GUM-u
 • znati primijeniti vrstu A procjenjivanja standardnih nesigurnosti temeljem podataka dobivenih :
  • nizom mjerenja na konkretnome uzorku
  • s kontrolnih karata
  • validacijom
  • s pravca dobivenoga regresijom
 • znati odabrati primjerenu a priori vjerojatnosnu razdiobu pri procjenjivanju standardnih nesigurnosti vrste B temeljem raspona vrijednosti neke veličine
 • znati izračunati sastavljenu nesigurnost s pomoću koeficijenata osjetljivosti dobivenih linearizacijom mjerne jednadžbe
 • znati izračunati sastavljenu nesigurnost primjenom pojednostavnjenih formula
 • znati značenje stupnjeva slobode pojedinih standardnih nesigurnosti
 • znati izračunati efektivni stupanj slobode primjenom Welch-Satterth­waitove jednadžbe
 • znati izračunati proširenu nesigurnost
 • znati iskazati mjerni rezultat s mjernom nesigurnošću uz primjereno zaokruživanje.

 

Ciljna skupina polaznika:

Ovaj je seminar namijenjen:

 • osobama koje su odgovorne za metode ispitivanja ili umjeravanja
 • laboratorijskomu osoblju koje je zaduženo za procjenjivanje mjerne nesigurnosti rezultata
 • internim i eksternim ocjeniteljima laboratorija
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Polaznike seminara molimo da ponesu prijenosno računalo.

Napomena:
Uz standardnu radnu dokumentaciju korisnici dobivaju i hrvatski prijevod “Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurements” – “Vrednovanje mjernih podataka – Upute za iskazivanje mjerne nesigurnosti”.

O predavaču

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

 

Program

1. dan 9.00 – 17.00 Uvodno predavanje (zašto je važno iskazivati mjernu nesigurnost)
Definicije
Temeljna načela GUM-a (procjene vrsta A i B)
2. dan 9.00 – 17.00 Koraci u procjeni nesigurnosti prema Uputama za iskazivanje mjerne nesigurnosti (GUM)
Izrada matematičkoga modela
Određivanje sastavljene nesigurnosti
Određivanje proširene nesigurnosti
Vježbe i primjeri
3. dan 9.00 – 17.00 Statistika
Međunarodni dogovori
Vježbe i primjeri
Zaključak

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 3 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-obrasca ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijava za seminar - Mjerna nesigurnost za praktičare

 • Na adresu (ako je različita od navedene)
 

Verifikacija

 • Definicije

  Koja je tvrdnja po Vašemu mišljenju istinita/ispravna. Znate li obrazložiti Vaš stav?

  1. Mjerna veličina je sadržaj olova u bezolovnom benzinu.
  2. Točnost rezultata je 99 %.
  3. Slučajne su pogreške nepredvidljive u svome smjeru.
  4. Ponavljanjem mjerenja smanjujemo slučajnu pogrešku.
  5. Sustavna pogreška ima smjer – pozitivna je ili negativna.
  6. Ponavljanjem mjerenja smanjujemo sustavnu pogrešku.
  7. Poznatu sustavnu pogrešku možemo smanjiti korekcijom rezultata.
  8. Korekcija je suprotnog smjera od sustavne pogreške.
  9. Mjerenje je točno ako su male slučajne pogreške.
  10. Mjerenje je točno ako su male i sustavne i slučajne pogreške.
  11. Mjerenje je istinito ako su male slučajne pogreške.
  12. Mjerenje je istinito ako su male sustavne pogreške.
  13. Mjerenje je precizno ako su male slučajne pogreške.
  14. Mjerenje je precizno ako su male sustavne pogreške.
  15. Istinitost rezultata obrnuto je proporcionalna prepoznatoj sustavnoj pogrešci.

  Postupak procjenjivanja

  Koja je tvrdnja po Vašemu mišljenju istinita/ispravna. Znate li obrazložiti Vaš stav?

  1. Kada izravno ne mjerimo mjernu veličinu, funkcijsku vezu mjerne veličine i ulaznih veličina opisujemo s mjernim modelom.
  2. Dva su načina procjenjivanja nesigurnosti – procjenjivanje primjenom statistike (vrsta A) te procjenjivanje temeljem stručne prosudbe i a priori vjerojatnosnih razdiobama (vrsta B).
  3. Procjene vrste A točnije su od onih vrste B.
  4. Kada imamo zadan raspon ± a unutar koje se može nalaziti vrijednost neke veličina i nikakvih drugih informacija o tome, primijenit ćemo pravokutnu (jednoliku) vjerojatnosnu razdiobu. Standardna nesigurnost bit će  a / (3)1/2
  5. Kada imamo zadan raspon ± a unutar koje se može nalaziti vrijednost neke veličine te podatak da je taj interval proširena nesigurnost uz p = 95 %, k = 2 primijenit ćemo Gaussovu (normalnu) vjerojatnosnu razdiobu. Standardna nesigurnost bit će a / 2 .
  6. Kada imamo zadan raspon ± a unutar koje se može nalaziti vrijednost neke veličine te podatak da je taj interval proširena nesigurnost uz p = 95 %, k = 2,6 primijenit ćemo trokutastu  vjerojatnosnu razdiobu. Standardna nesigurnost bit će  a / (6)1/2.
  7. Sastavljena standardna nesigurnost je standardna nesigurnost rezultata mjerenja dobivena iz standardnih nesigurnosti svih ulaznih veličina. Standardne nesigurnosti udružuju se preko sume kvadrata uvažavajući koeficijente osjetljivosti.
  8. Koeficijent osjetljivosti je faktor koji nam govori kako se mijenja izlazna veličina (npr. naš rezultat) kada se mijenja ulazna veličina.
  9. Proširena nesigurnost dobiva se kao umnožak sastavljene standardne nesigurnosti i obuhvatnog faktora k.
  10. Rezultat se uobičajeno iskazuje s proširenom nesigurnosti.
  11. Konačni podatak o procijenjenoj nesigurnosti iskazuje se sa što više znamenaka radi točnosti.
  12. m = (19,9995 +/- 0,000275) kg

  Statistika

  Koja je tvrdnja ispravna i zašto?

  1. Kod mjerenja tvrdoće nekog materijala napravljeno je 5 mjerenja te izračunata aritmetička sredina. Njena je standardna nesigurnost: U = s/(5)1/2
  2. Kod umjeravanja vage napravljeno je jedno mjerenje mase m= 30 g. Ponovljivost vage s određena je kod mase  m= 100 g s pet ponavljajućih mjerenja. Standardna nesigurnost odvage m= 30 g zbog ponovljivosti vage je U = s/(5)1/2
  3. Kod umjeravanja vage napravljeno je jedno mjerenje mase m= 30 g. Ponovljivost vage s određena je kod mase  m= 100 g s pet ponavljajućih mjerenja. Standardna nesigurnost odvage m= 30 g zbog ponovljivosti vage je s.
  4. Validacijskim eksperimentom neki je kemijski laboratorij dobio relativnu standardnu devijaciju s od 0,8 %  u uvjetima ponovljivosti uz n = 10 ponavljanja. U rutinskom je radu na nekom dobivenom uzorku napravio n = 2 mjerenja. Standardna nesigurnost zbog ponovljivosti tog rezultata je: u = s/(10)1/2
  5. Validacijskim eksperimentom neki je kemijski  laboratorij dobio relativnu standardnu devijaciju s od  0,8 %  u uvjetima ponovljivosti uz n = 10 ponavljanja. U rutinskom je radu na nekom dobivenom uzorku napravio n = 2 mjerenja. Standardna nesigurnost zbog ponovljivosti tog rezultata je: u = s/(10)1/2
stu.
24
Uto
Izazovi u primjeni novih zahtjeva norme ISO 15189:2012
stu. 24 all-day
Izazovi u primjeni novih zahtjeva norme ISO 15189:2012 @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 24. 11. 2015.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2, Zagreb

Predavači:
Mr.Sc. Dragica Križanac

Biljana Perica, san.ing.

 

UVOD

Novo je izdanje norme ISO 15189 izdano u studenome 2012, a usvojeno kao HRN ISO 15189 mjesec dana kasnije. Neki novi kao i dopunjeni zahtjevi postali su izazov medicinskim laboratorijima u dobivanju ili održavanju akreditacije u skladu s tom normom.

Na ovome ćemo seminaru prikazati nove i dopunjene zahtjeve, pojasniti koja su očekivanja ocjenitelja u primjeni tih zahtjeva te vam prikazati dosadašnja saznanja o primjeni tih novih zahtjeva u RH te na međunarodnoj sceni. Također ćemo podijeliti s vama iskustva jednog akreditiranoga medicinskog mikrobiološkog laboratorija na koji su način oni pristupili rješavanju ovih zahtjeva.

Cilj je razjasniti nedoumice te omogućiti lako usklađivanje sustava upravljanja kvalitetom medicinskog mikrobiološkog laboratorija s zahtjevima norme ISO 15189 iz 2012. godine.

Ovaj seminar ne zamjenjuje već nadopunjuje znanja stečena na seminaru Hrvatskoga mjeriteljskog društva Iskustva akreditiranog medicinskog mikrobiološkog laboratorija.

CILJEVI SEMINARA

Po završetku ovoga seminara polaznici će:

 • Prepoznati nove i izmijenjene zahtjeve norme HRN EN ISO 15189:2012
 • Saznati očekivanja ocjenitelja
 • Upoznati neke od učestalih nesukladnosti uočenih pri akreditaciji po ISO 15189:2012 na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Saznati moguća rješenja nekih novih zahtjeva temeljem praktičnih primjera i iskustava akreditiranoga medicinskog mikrobiološkog laboratorija

 

TEME SEMINARA:

 • Novosti u normi HRN ISO 15189:2012
 • Očekivanja ocjenitelja
 • Iskustva u ocjenjivanju
 • Iskustva akreditiranoga medicinskog mikrobiološkog laboratorija s primjenom novih zahtjeva u HRN ISO 15189:2012
  • Upravljanja rizicima
  • Indikatori kvalitete
  • Ocjena rada osoblja
  • Izrada individualnog plana kontrole kvalitete (IQCP)

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • Voditeljima medicinskih mikrobioloških laboratorija
 • Voditeljima kvalitete u medicinskim mikrobiološkim laboratorijima
 • Osoblju koje radi u medicinskim mikrobiološkim laboratorijima
 • Ostalima koje zanima ova tema.

 

PROGRAM

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA
9.00 – 10.30 Novosti u normi HRN ISO 15189:2012
10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Iskustva akreditiranoga medicinskog mikrobiološkog laboratorija  s primjenom novih zahtjeva u HRN ISO 15189:2012
12.30 – 13.30 Ručak
13.30 – 15.00 Iskustva akreditiranoga medicinskog mikrobiološkog laboratorija  s primjenom novih zahtjeva u HRN ISO 15189:2012
15.00 – 15.30 Stanka
15.30 – 17.00 Raspravljaonica

O PREDAVAČIMA

Mr. sc. Dragica Križanec, dipl. ing. biotehnologije, zaposlena je u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji – HAA na mjestu stručnog savjetnika za akreditaciju ispitnih laboratorija. Od 2007. godine sudjeluje u uspostavi i razvoju sheme akreditacije medicinskih laboratorija prema HRN EN ISO 15189.  U tom je razdoblju sudjelovala u postupcima akreditacije medicinska laboratorija u Hrvatskoj i Sloveniji  u svojstvu voditelja postupka i vodećeg ocjenitelja. Član je radne grupe EA WG Healthcare ML.

Biljana Perica, san.ing. voditeljica je kvalitete u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar, prvog akreditiranog medicinskog mikrobiološkog laboratorija u Republici Hrvatskoj. Akreditirane su metode iz područja virologije i parazitologije – serološka dijagnostika te bakteriologije (metode uzgoja, identifikacije i određivanje osjetljivosti na antibiotike bakterijskih izolata iz stolice, urina i krvi pacijenata). U fazi pripreme za akreditaciju pohađala je mnoge seminare: 2006.godine trodnevni seminar Češke akreditacijske agencije (CAI)  u okviru CARDS 2003 projekta „Razumijevanje i primjena EN ISO 15189 i poveznica s ISO/IEC 17025:2005″; 2008.godine trodnevni seminar švedske akreditacijske agencije SWEDAC „Razumijevanje zahtjeva norme ISO 15189“ te seminare Hrvatskoga mjeriteljskog društva, Crolaba i drugih organizatora.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-obrasca ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijava za seminar - Izazovi u primjeni novih zahtjeva norme ISO 15189:2012

 • Na adresu (ako je različita od navedene)
 

Verifikacija

pro.
1
Uto
Umjeravanja i umjernice
pro. 1 all-day
Umjeravanja i umjernice @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 1.12. 2015.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2, Zagreb

 

Predavači:

dr.sc. Ana Čop

mr.sc. Višnja Gašljević

Siniša Prugovečki, dipl. ing.

 

UVOD

Točnost mjerne i ispitne opreme veoma je važna za dobivanje točnih rezultata. Tijekom vremena i uporabom mijenjaju se svojstva opreme, pa ju je nužno redovito umjeravati kako bi se osigurala njezina točnost i pouzdanost.

Nakon što ste dobili umjernicu, uredno je odlažete u registrator veseleći se uspješno obavljenom zadatku. No je li vaša zadaća uistinu završena? Razumijete li brojke i ostale informacije iz umjernice? Znate li što dalje činiti s tim informacijama? Je li oprema i dalje prikladna za ispitivanja/umjeravanje za koju se njome koristite? Je li se njezin doprinos mjernoj nesigurnosti vašega rezultata ispitivanja promijenio? Hoće li ocjenitelji, auditori, inspektori ocijeniti vaše postupanje s opremom prikladnim? Je li se moglo učinkovitije? Na ta, ali i druga, pitanja dat ćemo odgovore na ovome seminaru.

 

CILJEVI SEMINARA

Po završetku ovoga seminara polaznici će:

 • razumjeti vezu umjeravanja i mjeriteljske sljedivosti
 • prepoznati dokumente koji daju obvezujuće zahtjeve na umjeravanje
 • prepoznati bitne elemente povezane s umjeravanjem koje bi trebali obuhvatiti unutar svojega sustava upravljanja
 • moći raspravljati o svojim rješenjima pri odabiru umjernih razdoblja
 • moći definirati kriterije za odabir prikladnoga dobavljača umjeravanja
 • znati ocijeniti cjelovitost i ispravnost potvrde o umjeravanju
 • biti sposobni razumjeti te primijeniti na svoje daljnje poslovanje dobivene brojčane podatke iz potvrde o umjeravanju (mjerna nesigurnost, prepoznata sustavna pogreška)

 

TEME SEMINARA:

 • Umjeravanje s pozicije HAA-a
  1. Umjeravanje u sustavima upravljanja
  2. Što je to mjeriteljska sljedivost i kako je dokazati
   1. Hoće li nova ILAC-ova politika (ILAC-P10:2013) postrožiti zahtjeve za umjeravanja
   2. Koji su elementi sljedivosti
  3. Što poduzeti kad u zemlji ne postoji prikladan akreditirani umjerni laboratorij
  4. Smiju li se provoditi interna umjeravanja
  5. Koje su najčešće nesukladnosti pri ocjenjivanju
 • Umjeravanje s pozicije umjernoga laboratorija
  1. Kako odabrati umjerni laboratorij
   1. Područje akreditacije umjernih laboratorija
   2. Što je to mjerna sposobnost (CMC) i zašto je ona važna naručiteljima usluge umjeravanja
  2. Kako ispravno zatražiti uslugu umjeravanja
   1. Zašto je važno napisati jasan zahtjev za umjeravanjem
   2. Praktični primjeri dobrih i loših zahtjeva za razna mjerila
  3. Sadržaj potvrde o umjeravanju
   1. Primjeri te njihovo tumačenje
  4. Umjeravanje s pozicije vlasnika mjerne i ispitne opreme
   1. Umjerni rokovi i kako ih odrediti
   2. Odabir dobavljača umjeravanja
    1. Provjera valjanosti akreditacije
    2. Provjera područja akreditacije (područje, CMC)
 • Provjera statusa odobrenosti u vlastitome sustavu
 1. Zahtjev za umjeravanjem
  1. Čitavo područje ili ograničeno umjeravanje
  2. Akreditirana usluga umjeravanja
 • Ugađanje
 1. Potvrda o umjeravanju i/ili potvrda o sukladnosti s mjeriteljskom specifikacijom
 2. Dogovor o stavljanju naljepnice o umjernome stanju
 1. Što provjeriti po povratku mjerila s umjeravanja
 2. Zapisi, oznake umjernoga stanja
 3. Što učiniti kad je mjerilo izvan tolerancija
 1. Raspravljaonica

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • osoblju laboratorija, inspekcijskih tijela, certifikacijskih tijela, proizvodnih organizacija koji u svojemu radu imaju zadaću planiranja, provedbe i vrednovanja umjeravanja mjerne i ispitne opreme
 • ocjeniteljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela te auditorima
 • svim ostalim koje zanima ova tema.

PROGRAM

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA
9.00 – 10.30

Umjeravanje s pozicije HAA-a

10.30 – 11.00 ·         Stanka
11.00 – 12.30 Umjeravanje s pozicije umjernoga laboratorija
12.30 – 13.30 ·         Stanka
13.30 – 15.00 Umjeravanje s pozicije vlasnika mjerila
15.00 – 15.30 ·         Stanka
15.30 – 17.00  Raspravljaonica

 

O PREDAVAČIMA

dr. sc. Ana Čop načelnica je Odjela za akreditiranje ispitnih laboratorija pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. U HAA-u radi  i kao vodeći ocjenitelj  za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinske laboratorije (HRN ISO 15189). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA-a, HZN-a i EA-a. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.

Siniša Prugovečki diplomirao je fiziku (smjer: astrofizika) na Sveučilištu u Zagrebu 2001., a od 2003. radi u području mjeriteljstva. Od 2008. do danas voditelj je umjernoga laboratorija Metroteka s 20 akreditiranih metoda iz 7 parametara (temperatura, relativna vlažnost, tlak, gustoća, obujam, duljina i pH). Član je Upravnoga odbora Hrvatskoga mjeriteljskog društva, tajnik Hrvatskoga društva za kvalitetu te član Radne skupine za međulaboratorijske usporedbe Hrvatske akreditacijske agencije. Od 2011. do 2013. bio je član Upravnoga vijeća Hrvatskoga mjeriteljskog instituta.

mr.sc. Višnja Gašljević, dipl. ing. elektrotehnike, zaposlena je u Hrvatskome mjeriteljskom društvu na poslovima organizacije i provedbe programa izobrazbe osoba koje se bave mjerenjima i ispitivanjima, savjetovanja u području mjeriteljstva te izradi mjeriteljskih projekata. Iskusna je predavačica na seminarima iz područja akreditacije i mjeriteljstva .

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-obrasca ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Prijava za seminar - Umjeravanja i umjernice

 • Na adresu (ako je različita od navedene)
 

Verifikacija

Državni zavod za mjeriteljstvo

LogoDZM