SIGURNOST U LABARATORIJU

svi.
11
Sri
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025
svi. 11 @ 9:00 – svi. 13 @ 17:00
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025 @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 11. – 13.05.2016.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavači:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.
dr. sc. Berislav Iharoš, dipl. ing.


O seminaru


Uvod

Na ovome se trodnevnom seminaru potanko razmatraju zahtjevi ove norme koji su ujedno i kriteriji za dobivanje akreditacije. Polaznike se osposobljava za primjenu postavljenih zahtjeva i to pojašnjenjem smisla pojedinih zahtjeva (tj. objašnjenjem razloga zašto je uopće stručna zajednica postavila taj zahtjev), prikazom mogućih rješenja i primjera iz stvarnoga života, sudjelovanjem u skupnom radu i omogućivanjem neposredne komunikacije s predavačima i ostalim polaznicima. Potiče ih se da prilagode “normu sebi, a ne sebe normi”. Usmjerava ih se da izgrade sustav koji je optimalan za način i vrstu poslovanja njihove organizacije te za njezinu veličinu. Seminar je posuvremenjen s novoobjavljenim zahtjevima i tumačenjima Hrvatske akreditacijske agencije te uputama međunarodnih organizacija (ILAC, EA, IUPAC i dr.).

Ciljevi seminara

Nakon završetka ovoga seminara polaznici će:

 • razumjeti značenje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • moći odrediti koje zahtjeve smiju izostaviti u svojemu sustavu upravljanja
 • dobiti praktične upute kako izgraditi sustav upravljanja uzimajući u obzir vlastite potrebe
 • znati koje je dodatne zahtjeve za akreditaciju laboratorija propisala Hrvatska akreditacijska agencija
 • dobiti informacije o korisnim međunarodnim dokumentima (ILAC, EA, IUPAC, Eurolab itd.)
 • naučiti kako pravilno pisati rezultate umjeravanja/ispitivanja.

Kome je seminar namijenjen

Svima kojima je zadaća primijeniti zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 u svojemu poslovanju:

 • osobama koje je uprava imenovala za brigu o sustavu upravljanja u laboratoriju (voditelji za kvalitetu)
 • tehničkim voditeljima
 • ocjeniteljima laboratorija
 • odgovornima za pripremu laboratorija za akreditaciju
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Program

1. dan 9.00 – 17.00 Uvod
– Ciljevi i program seminara
O akreditaciji
– što je akreditacija i najčešće s njom povezane zablude
– priprema za akreditaciju
– iskustva akreditiranoga laboratorija
Zahtjevi za organizaciju
2. dan 9.00 – 17.00 Zahtjevi za upravljanje i kako ih dokumentirati
3. dan 9.00 – 17.00 Tehnička osposobljenost (osoblje, okoliš, metode, mjerna nesigurnost, oprema, sljedivost i dr.)

O predavačima

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

Dr. sc. Berislav Iharoš, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored formalnog školovanja, dr. Iharoš je završio  mnoge tečajeve: TÜV Akademie izobrazba za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001); AMOS (Akkreditierung und Zertifizierung für Mittel- und Osteuropäische Staaten) tečaj u trajanju od šest tjedana nakon kojeg je stekao tzv. „Tutorenpass“, potvrdu osposobljenosti za predavača na području akreditacije i certifikacije; kao i mnoge druge kraće edukacije u području  sustava kvalitete, za auditora za certifikaciju sustava kvalitete te za ocjenitelja u akreditaciji laboratorija, inspekcijskih tijela i tijela za certifikaciju sustava kvalitete. Ocjenitelj je Hrvatske akreditacijske agencije, vodeći auditor pri certifikaciji sustava kvalitete, vanjski suradnik Hrvatske gospodarske komore za ocjenjivanje Hrvatska kvaliteta – Izvorno hrvatsko te predavač na seminarima Hrvatskoga mjeriteljskog društva o akreditaciji laboratorija te inspekcijskih tijela.

Prijave i pristojbe:
Cijena seminara iznosi 3 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.
Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.
Pristojba obuhvaća radne materijale i potvrdu o sudjelovanju na seminaru.

Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

Popusti:

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave:

S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice(pdf) na faks: 01/ 487 24 87.


Odjava seminara:

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka, zaračunavamo 25% administrativnih troškova.
U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave, naplaćujemo punu pristojbu.

Dodatne obavijesti:
Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

Smještaj / rezervacija hotela:

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15,
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025

 

Verifikacija

Zaokružite točan ili najpotpuniji odgovor.

1. Akreditacija je:
a) prijenos ovlasti
b) postupak kojim mjerodavno tijelo formalno priznaje da je ustanova ili osoba sposobna za obavljanje određenih zadataka
c) pismeno jamstvo “treće strane” da nečiji sustav kakvoće zadovoljava sve zahtjeve norme ISO 9000

2. Norma HRN EN ISO/IEC 17025:
a) usklađena je s načelima norme ISO 9001:2008 te zadovoljava njegovim odnosnim zahtjevima
b) nije usklađena je s načelima norme ISO 9001:2008 te ne zadovoljava njegovim odnosnim zahtjevima

3. Laboratorij mora uspostaviti, provoditi i održavati sustav upravljanja:
a) prikladan području svojih djelatnosti u sukladnosti s normom HRN EN ISO/IEC 17025
b) prema zahtjevu zakonodavca
c) prema zahtjevu svojih naručitelja

4. Sustav upravljanja u laboratoriju obuhvaća:
a) planiranje, nadzor, osiguravanje i poboljšavanje djelatnosti laboratorija
b) ono što odredi naručitelj
c) ono što je odredio zakonodavac

5.U sustavu upravljanja akreditiranoga laboratorija upravljanje dokumentima obuhvaća:
a) sve dokumente koji nastaju u laboratoriju ili su iz vanjskih izvora, a zahtijevaju se u pripremi, provođenju i nadzoru djelatnosti laboratorija
b) samo dokumente naručitelja
c) samo zakonsku regulativu

6. Upravljanje dokumentima obuhvaća:
a) spremanje na sigurno mjesto
b) zaštitu od požara
c) određivanje odgovorne osobe za: izradu, kontrolu, odobravanje, raspodjelu, izmjenu, povlačenje, čuvanje i arhiviranje

7. Ocjena naručiteljevog zahtjeva obuhvaća:
a) Ocjenu može li laboratorij izvršiti uslugu uz najmanje troškove
b) Ocjenu može li naručitelj platiti uslugu u dogovorenome terminu
c) Ocjenu jesu li naručiteljevi zahtjevi jasno definirani i dokumentirani, odabrane metode prikladne za tu svrhu te laboratorij ima potrebne resurse kako bi zadovoljio svim postavljenim zahtjevima

8. Laboratorij mora ocjenjivati:
a) sve svoje dobavljače
b) dobavljače onih roba i usluga koji utječu na rezultat ispitivanja/umjeravanja
c) dobavljače koji nisu zadovoljili kriterije odabira

9. Akreditirani laboratorij u odnosu na naručitelja:
a) mora mu bezuvjetno omogućiti prisustvovanje ispitivanju/umjeravanju
b) može mu omogućiti pristup prostorima gdje se izvode ispitivanja/umjeravanja
c) ne smije mu omogućiti pristup prostorima gdje se izvode ispitivanja/umjeravanja

10. Akreditirani će laboratorij pritužbu naručitelja:
a) predati nadležnome sudu
b) rješavati na temelju politike i postupka za rješavanje pritužbe na obostrani interes,
c) akreditirani laboratorij ne smije imati pritužbi naručitelja

11. U slučaju pojave nesukladnoga rada tijekom ispitivanja/umjeravanja laboratorij će:
a) nastaviti rad, a nesukladnost ukloniti prvom slobodnom prilikom
b) obavijestiti naručitelja i tražiti suglasnost za nastavak ispitivanja/umjeravanja
c) ocijeniti značaj, nesukladnost odmah ukloniti te donijeti odluku je li nesukladni rad prihvatljiv, po potrebi, opozvati rad te obavijestiti naručitelja

12. Popravne su radnje:
a) radnje poduzete prije utvrđivanja nesukladnosti
b) radnje poduzete nakon utvrđivanja nesukladnosti
c) rad s neispravnim/neumjerenim mjerilom

13. Preventivne su radnje:
a) otklanjanje uzroka mogućih nesukladnosti
b) svakodnevne radnje za ispravno odvijanje ispitivana/umjeravanja
c) otklanjanje uzroka nastalih nesukladnosti

14. Upravljanje zapisima obuhvaća postupke za prepoznavanje, prikupljanje, indeksiranje, pristup, popunjavanje, pohranjivanje, održavanje i uklanjanje:
a) zapisa o kvaliteti i tehničkih zapisa
b) samo tehničkih zapisa
c) samo zapisa koje zahtijeva naručitelj

15. Akreditirani laboratorij provodi unutrašnje neovisne ocjene:
a) svakodnevno
b) prema utvrđenom Planu
c) samo prije dolaska ocjenitelja HAA

16. Unutrašnje neovisne ocjene (interni audit) u laboratoriju provodi:
a) samo voditelj laboratorija
b) samo vanjski suradnik
c) osposobljeni djelatnik s odgovarajućom izobrazbom koji nije odgovoran za posao koji se ocjenjuje

17. Akreditirani laboratorij provodi upravine ocjene:
a) kada zatraži voditelj laboratorija
b) neposredno prije dolaska ocjenitelja HAA
c) najmanje jednom godišnje prema unaprijed utvrđenome planu provedbe

18. Laboratorij :
a) ne smije u svojemu radu koristiti vježbenike
b) smije u svojemu radu koristiti vježbenike, ali mora primjereno nadzirati njihov rad
c) smije u svojemu radu koristiti vježbenike, ali samo u području za koji nije akreditiran

19. Uprava mora ovlastiti osoblje :
a) koje provodi posebna uzorkovanja, provodi ispitivanja/umjeravanja, izdaje ispitne izvještaje ili umjernice, daje mišljenja i tumačenja, radi s posebnim vrstama opreme
b) s kojim nema sklopljen ugovor o radu
c) koje nema dovoljnu školsku spremu i iskustvo koji se traže opisom posla

20. Laboratorij
a) ne smije provoditi ispitivanja/umjeravanja na terenu jer ne može regulirati okolišne uvjete
b) mora regulirati sve okolišne uvjete koji mogu utjecati na rezultat
c) mora zaustaviti provedbu ispitivanja/umjeravanja kada okolišni uvjeti narušavaju rezultate

21. Ulazak u prostorije laboratorija koja utječu na kakvoću ispitivanja i/ili umjeravanja
a) je zabranjen tijekom ispitivanja/umjeravanja
b) laboratorij mora urediti sukladno svojim posebnim uvjetima
c) dozvoljen je naručitelju ispitivanja/umjeravanja u bilo kojem trenutku

22. Laboratorij:
a) mora primjenjivati isključivo normirane metode
b) mora primijeniti metodu koju je predložio naručitelj
c) smije upotrijebiti nenormiranu metodu uz suglasnost naručitelja te dokaz da je metoda validirana

23. Iskazivanje mjerne nesigurnosti rezultata u ispitnom je izvještaju:
a) obavezno uz svaki rezultat u akreditiranome području
b) obavezno samo u slučajevima kada je to bitno za primjenu ispitnih rezultata, kada to traži naručitelj i kada ona utječe na zadovoljavanje koje granične vrijednosti
c) nije propisano

24. Laboratorij mora osigurati da su računalni programi (softver) koje koristi za prikupljanje, obradbu, bilježenje, izvješćivanje, pohranjivanje i pronalaženje podataka o ispitivanju i umjeravanju validirani:
a) Laboratorij ne smije sam validirati računalne programe koje upotrebljava. Validaciju provode isključivo vanjske tvrtke.
b) Upisivanje formule u Excel tablicu smatra se modifikacijom komercijalnog programa (Excel) i potrebna je validacija.

25. Laboratorij
a) mora imati na raspolaganju svu potrebnu opremu u opsegu akreditacije
b) može dobiti akreditaciju ako nema na raspolaganju svu potrebnu opremu u opsegu ovlaštenja, pod uvjetom da mu ispitivanja/umjeravanja koja on ne može napraviti radi drugi akreditirani laboratorij
c) može se akreditirati ako mu nedostaje manje važna oprema

26. Samo je jedna tvrdnja točna:
a) Laboratoriji, čija mjerna oprema značajno doprinosi mjernoj nesigurnosti, dokazuju mjeriteljsku sljedivost svojih rezultata provedbom umjeravanja svoje mjerne opreme u akreditiranim laboratorijima prikladnih mjernih sposobnosti u skladu u unaprijed utvrđenom programu umjeravanja.
b) Oprema akreditiranih laboratorija mora biti ovjerena kod Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
c) Ispitni laboratoriji dokazuju mjeriteljsku sljedivost svojih rezultata provedbom validacije svojih metoda.

27. Kada u laboratorij dođe uzorak/ili mjerilo na umjeravanje koje nije prikladno za dogovoreno ispitivanje/umjeravanje, ili ne odgovara danom opisu:
a) Laboratorij mora provesti disciplinski postupak protiv osobe koja je taj uzorak/mjerilo zaprimila
b) Laboratorij provodi ispitivanje/umjeravanje te uz rezultat obavještava naručitelja u kakvom je stanju zaprimljen uzorak
c) Laboratorij se savjetuje s naručiteljem o daljnjem postupanju i taj razgovor zabilježi.

28. Mjere osiguranja kavalitete rezultata
a) traže se samo za znanstvene laboratorije
b) određuje ih ispitivač/mjeritelj na licu mjesta ovisno o metodi
c) moraju se planirati, a njihova prikladnost mora se ocijeniti

29. Kada laboratorij iskazuje rezultate koje je dobio od podugovaratelja
a) on to nigdje ne navodi i prikazuje ih kao svoje jer ionako on jamči za njih
b) u ispitnome izvještaju jasno naznačuje koje je rezultate dobio od podugovaratelja
c) dozvoljena su oba prikazana načina.

30. Ispitni izvještaj/umjernicu može potpisati:
a) bilo tko iz laboratorija
b) direktor tvrtke čiji je laboratorij dio
c) ovlaštena osoba

svi.
13
Pet
Klipne pipete – mjerenje i osiguravanje kvalitete rezultata
svi. 13 @ 9:00 – 16:30

Seminar i radionica

 

Klipne pipete – mjerenje i osiguravanje kvalitete rezultata

 

Mjesto održavanja: METROTEKA, Zagreb, Ulica Kreše Golika 3

Vrijeme održavanja: 13. svibnja 2016.

 

Seminar je rasprodan – prijave više ne primamo!!!

 

Uvod

Sudionici radionice upoznat će se s različitim vrstama klipnih mjerila obujma, kako ih pravilno odabrati i koristiti se njima. Detaljno će biti prikazani svi funkcionalni dijelovi mjerila, ispravan način rukovanja i postupak provjere točnosti mjerenja. Definirat će se nazivi kao što su osiguravanje kvalitete rezultata, umjeravanje, interna provjera, mjerna nesigurnost, akreditacija i ostalo. U praktičnom će radu sudionici imati priliku sami provesti provjeru, a na raspolaganju će imati svu potrebnu opremu i dokumente.

 

Teme seminara:

UPOZNAVANJE S VRSTAMA KLIPNIH MJERILA OBUJMA

 • Vrste klipnih mjerila obujma.
 • Njihovi funkcionalni dijelovi.
 • Za što se koriste?
 • Ispravan način rukovanja.

 

POJMOVI U MJERITELJSTVU

 • Što je to osiguravanje kvalitete?
 • Čemu služi umjeravanje?
 • Zašto akreditacija?
 • Utjecaji na mjernu nesigurnost.
 • Koliko često umjeravati?
 • Što je to interna provjera?

 

ZAHTJEVI NORME HRN EN ISO 8655-6

 • Osiguravanje kvalitete rezultata mjerenja.
 • Kako odrediti mjernu pogrešku?
 • Pojašnjenje zahtjeva ISO norma za klipna mjerila obujma (HRN EN ISO 8655-x)

 

PRAKTIČAN RAD (u skupinama)

 • Kako se pripremiti za mjerenje?
 • Postupak mjerenja.
 • Računska vježba.
 • Iskazivanje faktora uspješnosti.

 

Kome je radionica namijenjena?

Radionica je namijenjena svima koji se u svakodnevnome radu susreću s ovom vrstom mjerila.

 

O predavačima.

Marija Pavlović, mag. ing. tech. tex. zamjenica je voditelja umjernoga laboratorija Metroteka, akreditiranoga prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za 32 metode umjeravanja, a već četiri godine radi kao mjeritelj u području mjerenja temperature, RH, gustoće, kemijskih veličina i obujma.

Mirna Fakin, struč. spec. ing. aedif. radi kao voditeljica kvalitete u Metroteci, također već četiri godine aktivno sudjeluje u radu laboratorija kao mjeritelj u području obujma i duljine.

 

Raspored

 

Vrijeme Predavač Tema
08:30 – 09:00 Prijava sudionika
09:00 – 10:30 Marija Pavlović Vrste klipnih mjerila
10:30 – 11:00 Stanka
11:00 – 12:30 Mirna Fakin Pojmovi u mjeriteljstvu
12:30 – 13:30 Stanka
13:30 – 14:30 Marija Pavlović Zahtjevi norme
14:30 – 15:00 Stanka
15:00 – 16:30 Marija Pavlović,

Mirna Fakin

Praktični rad

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Prijava za seminar - Klipne pipete - mjerenje i osiguravanje kvalitete rezultata

 

Verifikacija

svi.
31
Uto
Primjena mjeriteljskih znanja pri davanju izjava o sukladnosti
svi. 31 @ 9:00 – 17:00

TrainMiC seminar

 

Primjena mjeriteljskih znanja pri davanju izjava o sukladnosti

 

Mjesto održavanja: Hotel I, Ive Robića 2, Zagreb

Vrijeme održvanja: 31. svibnja 2016.

 

Što je TrainMiC?

Europski program izobrazbe Training in Metrology in Chemistry (TrainMiC) ima za cilj poboljšati kvalitetu rezultata analitičkih mjerenja povećanjem shvaćanja mjeriteljskih tema kao što su: mjeriteljska sljedivost, validacija/verifikacija metoda, unutrašnje/vanjske kontrole kvalitete, mjerna nesigurnost i ostale primijenjene teme. Glavni mu je pokretač i koordinator Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), Geel, Belgija. Izobrazbu provode licencirani nacionalni treneri. Polaznici TrainMiC seminara dobivaju potvrde o sudjelovanju koje izdaje IRMM u suradnji s ovlaštenim organizatorom seminara.

 

Zbog čega ovaj seminar?

Mnogi se analitički laboratoriji suočavaju s izazovima davanja izjava o sukladnosti za neki ispitivani parametar ispitnoga uzorka. To, prije svega, zahtijeva dobro poznavanje mjerne nesigurnosti rezultata, specifičnih pravila o donošenju takvih odluka u pojedinim područjima, ali i mogućih rizika koje donosi lažno prihvaćanje ili lažno odbijanje. Pogrešne odluke ili tek sumnje kupaca da su one takve mogu dovesti do sudskih tužba, gubitka kupaca te narušavanja ugleda laboratorija.

Neovisno o pravilima za donošenje odluke tri su pitanja koja bi laboratoriji morali razmotriti prije donošenja odluke o zadovoljenju neke specifikacije:

 • je li procjena mjerne nesigurnosti realna
 • je li mjerna nesigurnost dovoljno mala za tu svrhu
 • što učiniti u slučajevima kad je specifikacija unutar vrijednosti mjerne nesigurnosti rezultata, tj. u „sivome području“.

Da bi laboratorij dobio odgovor na ta pitanja, on mora imati mjeriteljska znanja. Mjeriteljstvo kao znanost o mjerenjima brine se da su mjerenja točna, pouzdana i usporediva te time osigurava osnovu za donošenje dobrih odluka o zadovoljavanju koje specifikacije na temelju izmjerenih vrijednosti.  

 

Teme:

 1. Mjerna nesigurnost u ocjenjivanju sukladnosti
 2. Provjera realnosti procjene mjerne nesigurnosti
  • Što nam govore rezultati s ispitivanja sposobnosti?
  • Što nam govore naše unutrašnje mjere kontrole kvalitete?
  • Primjeri najčešćih pogrešaka u procjenama
 3. Što učiniti ako su rezultati unutar „sivoga područja”?
 4. Iskustva u ocjenjivanju mjeriteljskih aspekata kemijskih mjerenja

 Ciljevi:

Sudjelovanjem na ovome seminaru moći ćete:

 • prepoznati važnost mjerne nesigurnosti pri izdavanju izjava o sukladnosti sa specifikacijom
 • formulirati pravilo odlučivanja potrebno za izdavanje izjava o sukladnosti
 • provjeriti realnost procjene mjerne nesigurnosti
 • primijeniti unutrašnje mjere kontrole kvalitete za praćenje značajnih izvora mjerne nesigurnosti
 • razviti postupke koji će se primjenjivati u slučajevima kada se izjava o sukladnosti ne može dati zbog (prevelike) mjerne nesigurnosti rezultata
 • Na praktičnim primjerima vidjet ćete najčešće pogreške pri procjenjivanju mjerne nesigurnosti te validaciji metoda.
 • Saznat ćete kakva su iskustva ocjenitelja o ocjenjivanju mjeriteljskih aspekata metoda (mjeriteljska sljedivost, validacija metoda, mjerna nesigurnost, unutrašnje i vanjske mjere kontrole kvalitete).

 

Program:

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA
9.00-10.30 Mjerna nesigurnost u ocjenjivanju sukladnosti

Izjava o sukladnosti – preduvjeti

Primjeri pravila za donošenje odluka

10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Provjera realnosti procjene mjerne nesigurnosti

Važnost dugoročnog praćenja PT rezultata

Kontrolne karte za zeta vrijednost

Što nam govore naše unutrašnje mjere kontrole kvalitete?

12.30 – 13.30 Stanka za ručak
13.30 – 15.00 Primjeri pogrešaka u procjenama mjerne nesigurnosti te validaciji

Što učiniti kad su rezultati unutar „sivoga područja”?

15.00 – 15.30 Stanka
15.30 – 17.00 Iskustva u ocjenjivanju mjeriteljskih aspekata pri kemijskim mjerenjima

Raspravljaonica, zatvaranje seminara

 

Kome je ovaj seminar namijenjen?

Djelatnicima analitičkih laboratorija, ocjeniteljima, internim auditorima u analitičkim laboratorijima

Predavači:

Ovlašteni treneri TrainMiC-a: Sonja Diković, Višnja Gašljević, Mirela Grubelić, Renata Leder i Branka Špehar.

Informacije za prijavu

Prijave i pristojbe:

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

Zbog zanimljivosti tema te omogućivanja što bolje rasprave i kvalitete seminara broj je polaznika ograničen.

 

Načini prijave:
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Rok je za prijavu 30. svibnja 2016.

Odjava:

Ako odjavu zaprimimo 24 sata prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti.
U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave, naplaćujemo punu pristojbu.

Dodatne obavijesti

Dodatne obavijesti potražite na www.hmd.hr ili nam se obratite:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu jasenka.korica@hmd.hr

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Izvršni je organizator seminara European Centre for Laboratory Excellence, ovlašteni organizator TrainMiC događanja.

 

Prijava za seminar - Primjena mjeriteljskih znanja pri davanju izjava o sukladnosti

 

Verifikacija

lip.
16
Čet
Procesni pristup upravljanju u laboratorijima i inspekcijskim tijelima
lip. 16 @ 9:00 – 17:00

Procesni pristup upravljanju u laboratorijima i inspekcijskim tijelima

 

Mjesto održavanja: Hotel „I“, Ive Robića 2, Zagreb

Vrijeme održavanja:  16. lipnja 2016.

 

Predavači:

Ante Jakovčev, dipl. ing

dr.sc. Ivanka Lovrenčić Mikelić

 

 1. UVOD

Zadnje izdanje norme HRN EN ISO 9001:2015. (temeljna norma sustava upravljanja) usvojila procesni pristup kao nezaobilazni čimbenik uspješnoga upravljanja. Također je, radi harmonizacije ISO normi koje reguliraju sustave upravljanja, predviđeno da sve one imaju jednaku, tzv. visoku strukturu („high level structure“) u kojoj je temelji proces detaljno opisan u zasebnoj točki, i to ne bez razloga. Naime, tko nije u stanju definirati i upravljati procesima, nije u stanju ni upravljati sustavom koji se sastoji od međusobno povezanih procesa. Mnoge norme koje reguliraju sustave upravljanja već su se uskladile s tom strukturom, pa je i za normu  HRN EN ISO/IEC 17025 pokrenut postupak usklađivanja. Planirano je da novo izdanje stupi na snagu 2017. godine.

Da bi se definirao proces treba znati princip njegova funkcioniranja što uključuje: specificiranje i kontrolu ulaznih veličina, definiranje i slijed njegovih faza te specificiranje i kontrolu izlaznih veličina (proizvoda), a za svaku fazu nužno je odrediti resurse (4M+E) koji su potrebni za njezinu realizaciju te specifikacije ulaznih i izlaznih veličina. Također je bitno razlučiti temeljni (zato se i stavlja u zasebnu točku u svim normama upravljanja) od pomoćnih procesa.

No, koliko stvarno poznajemo i kontroliramo procese i rad svojega laboratorija?  Znamo li koje procese imamo, i koji je temeljni? Koliko suvišnih radnji provodimo i resursa trošimo a da toga nismo ni svjesni?  Može li se posao u laboratoriju organizirati logičnije i jasnije na zadovoljstvo osoblja i kupaca? To su samo neka od pitanja na koja se odgovor može naći primjenom procesnoga pristupa.

 

 1. CILJEVI SEMINARA

Po završetku ovoga seminara polaznici će moći:

 • jasno i potpuno omeđiti procese u svojemu laboratoriju  (utvrditi granice; ulaze, izlaze, resurse)
 • razlučiti ključni od pomoćnih procesa
 • raščlaniti procese na sastavne faze i njihov slijed (prikazati dijagramom tijeka)
 • utvrditi kontrolne točke i kriterije prihvatljivosti
 • bilježiti podatke u kontrolnim točkama
 • obrađivati podatke i izvještavati
 • ocjenjivati uspješnost procesa
 • analizirati procese radi poboljšanja

 

 1. TEME SEMINARA
 • Osnove procesnoga pristupa
 • Što je proces?
 • Koje su vrste procesa u laboratoriju?
 • Što su faze procesa / potprocesi?
 • Što je aktivnost?
 • Čime je proces definiran?
 • Ulazni zahtjevi, pravila i kontrole, mehanizmi (resursi i partneri), izlaz
 • Odgovornosti i ovlasti za proces i pojedinu fazu
 • Opisi poslova
 • Informiranje unutar laboratorijskoga procesa – tijek informacija
 • Primjena procesnoga pristupa upravljanja u laboratoriju
 • Izrada temeljnoga laboratorijskog procesa

                                                          

 1. KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN
 • Voditeljima laboratorija
 • Odgovornim osobama za upravljanje kvalitetom
 • Tehničkim voditeljima
 • Osobama odgovornim za ispitne ili umjerne metode
 • Ocjeniteljima laboratorija
 • Upravi laboratorija i organizacije
 • Svima ostalima koje zanima ova tema.

 

 1. PROGRAM

 

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA
9.00 – 10.30 Procesni pristup – načela i definiranje procesa
10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Primjena procesnoga pristupa upravljanju u analitičkome laboratoriju
12.30 – 13.30 Ručak
13.30 – 15.00 Radionica: Definiranje i izrada temeljnoga procesa u laboratoriju
15.00 – 15.30 Stanka
15.30– 17.00  Nastavak radionice i raspravljaonica

 

 

 1. O PREDAVAČIMA

ANTE JAKOVČEV, dipl. ing. strojarstva – diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Nakon dugogodišnjega iskustva u području strojarskih konstrukcija i razvoja, preuzeo  je vođenje osiguranja kvalitete u tvrtki ATM. Također je radio kao menadžer za upravljanje kvalitetom u američkoj tvrtki EATON („loan job“ poslovi u Zagrebu), u kojoj je uspostavio sustav upravljanja kvalitetom. Od tada je kao menadžer kvalitete ili vanjski savjetnik vodio uspostave i uspješno doveo do certifikacije sustave upravljanja kvalitetom i upravljanja okolišem u dvadesetak organizacija različitih područja djelatnosti te akreditacije u desetak ispitnih i medicinskih laboratorija. Kao član AMOS grupe sudjelovao je u uspostavi akreditacijskoga sustava u Republici Hrvatskoj. Radio je na programu i bio jedan od prvih predavača koje je za voditelje laboratorija organizirala Hrvatska akreditacijska agencija u suradnji s Centrom za transfer tehnologije. Autor je nekoliko stručno–znanstvenih radova iz područja upravljanja kvalitetom i akreditacijskoga sustava. Dugogodišnji je vodeći ocjenitelj tvrtke Lloyd’s Register EMEA za sustave upravljanja kvalitetom i okolišem i Hrvatske akreditacijske agencije za sustave upravljanja u laboratorijima.

Dr. sc. IVANKA LOVRENČIĆ MIKELIĆ, dipl. ing. geologije – diplomirala je i doktorirala na Geološkome odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je kao znanstvena suradnica na Institutu Ruđer Bošković (IRB) u Laboratoriju za niske radioaktivnosti Zavoda za eksperimentalnu fiziku. Radi i kao voditeljica kvalitete IRB-a na poslovima uspostavljanja sustava upravljanja na razini organizacije te kao predstavnica za kvalitetu u laboratorijima na uspostavljanju, preoblikovanju i održavanju sustava upravljanja. Također provodi i internu izobrazbu na Institutu Ruđer Bošković u vezi s tumačenjem i primjenom norme HRN EN ISO/IEC 17025 u ispitnim i umjernim laboratorijima. Certificirani je menadžer kvalitete prema kriterijima Europske organizacije za kvalitetu (EOQ). Objavljuje znanstvene radove iz područja radioaktivnosti okoliša te radove iz područja akreditacije.

Informacije za prijavu

Prijave i pristojbe:

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

Zbog zanimljivosti tema te omogućivanja što bolje rasprave i kvalitete seminara broj je polaznika ograničen.

 

Načini prijave:

S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Rok je za prijavu 30. svibnja 2016.

Odjava:

Ako odjavu zaprimimo 24 sata prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti.
U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave, naplaćujemo punu pristojbu.

Dodatne obavijesti

Dodatne obavijesti potražite na www.hmd.hr ili nam se obratite:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu jasenka.korica@hmd.hr

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Procesni pristup upravljanju u laboratorijima i inspekcijskim tijelima

 

Verifikacija

srp.
5
Uto
Mjerenje protoka
srp. 5 @ 9:00 – srp. 6 @ 17:00

Državni zavod za mjeriteljstvo

Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatski zavod za norme

 i

Hrvatsko mjeriteljsko društvo

organiziraju

seminar i praktičnu radionicu

Mjerenje protoka

 

Termin: 5. i/ili6. srpnja 2016.

Mjesto održavanja: 

 

Uvod

Ispravno mjerenje protoka tekućina važan je zahtjev mnogih  tehnoloških procesa jer nerijetko o tome ovisi kvaliteta proizvoda. Mjerenje protoka bitno je i u kupoprodajnim odnosima i za kupce i za prodavatelje, ali i za državu koja posebnim propisima štiti građane od prevarnih radnji.

Na ovome će se seminaru govoriti o  tehničkim rješenjima koja osiguravaju točno mjerenje protoka tekućina te o zakonskoj regulativi na tome području. Posebno naglašavamo da će polaznici seminara imati priliku praktičnog rada na opremi za mjerenje protoka koja će biti na raspolaganju. Pod tim podrazumjevamo: pravilan odabir mjerila protoka, parametriranje mjerila protoka, praćenje rada u različitim uvjetima procesa, simulaciju puštanja opreme u rad i sl. Na raspolaganju će biti mjerila protoka koja koriste različite fizikalne principe mjerenja: maseno mjerilo, diferencijalni tlak, vrtložna (vortex), termalno maseno, itd.

 

Ciljevi seminara

 • Prikazati fizikalna načela mjernih metoda i konstrukcijskih značajki mjerila i mjernih sustava
 • Dati preporuke za odabir mjerila i mjernog sustava u skladu s tehnološkim zahtjevima.
 • Uputiti polaznike kako ispravno instalirati takva mjerila i mjerne sustave te ih upoznati s najčešćim pogreškama koje se pritom dešavaju
 • Upoznati polaznike koje se mjerne nesigurnosti i pogreške mogu postići u realnim uvjetima
 • Objasniti osnovne metode ovjeravanja / umjeravanja / ispitivanja mjerila i mjernih sustava
 • Upoznati polaznike s zakonskom i tehničkom regulativom na tom području i s potrebnom tehničkom i zakonskom dokumentacijom

 

Teme seminara

 • Pregled temeljnih pojmova iz područja mjerenja količine i protoka
 • Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količine i protoka
 • Mjerna nesigurnost i izvori pogrešaka
 • Zakonska i tehnička regulativa koja se odnosi na mjerenja količine i protoka
 • Instalacije za mjerenje količine i protoka
 • Metode ovjeravanja / umjeravanja / ispitivanja ovjeravanja / umjeravanja / ispitivanja 
 • Redoviti pregledi mjerila i sustava u radu

 

Seminar je namijenjen:

 • korisnicima mjerila i mjernih sustava za mjerenje protoka tekućina
 • osobama koje se bave održavanjem i popravkom takvih mjerila i mjernih sustava
 • osobama koje se bave prodajom i nabavom takvih mjerila i mjernih sustava
 • projektantima na tom području
 • osobama koje se bave ovjeravanjem i pregledom takvih mjerila i mjernih sustava

 

Vrijeme i mjesto održavanja

 1. i/ili 6. Srpnja 2016. od 9:00 do 16:00 sati.
8:30 – 9:00 Registracija
9:00 – 9:30 DZM Zakonski aspekti mjerenja protoka
9:30 – 9:45 HAA Akreditacija u području mjerenju protoka
9:45 – 10:00 HZN Norme u području mjerenja protoka
10:00 – 10:45 R. Ernst Mjerni principi različitih tehnologija mjerenja protoka, procedure za umjeravanje i potvrđivanje
10:30 – 11:00 Stanka
11:00 – 12:30 R. Rocchetti •          Dobra inženjerska praksa

•          Profil protoka

•          Preporuke za instalaciju mjerila

•          Procedure

•          Praktični promjer (uključujući prikaz podnositelja zahtjeva)

12:30 – 13:30 Stanka
13:30 – 14:00 Priprema po grupama za praktične radove
14:00 – 16:00 R. Rocchetti Utjecaji procesa i instalacije kod mjerenja protoka

 

Napomena: uvodna predavanja su na engleskom jeziku

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Prijava za seminar - Mjerenje protoka

 

Verifikacija

Državni zavod za mjeriteljstvo

LogoDZM