pro.
1
Uto
Umjeravanja i umjernice
pro. 1 all-day
Umjeravanja i umjernice @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 1.12. 2015.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2, Zagreb

 

Predavači:

dr.sc. Ana Čop

mr.sc. Višnja Gašljević

Siniša Prugovečki, dipl. ing.

 

UVOD

Točnost mjerne i ispitne opreme veoma je važna za dobivanje točnih rezultata. Tijekom vremena i uporabom mijenjaju se svojstva opreme, pa ju je nužno redovito umjeravati kako bi se osigurala njezina točnost i pouzdanost.

Nakon što ste dobili umjernicu, uredno je odlažete u registrator veseleći se uspješno obavljenom zadatku. No je li vaša zadaća uistinu završena? Razumijete li brojke i ostale informacije iz umjernice? Znate li što dalje činiti s tim informacijama? Je li oprema i dalje prikladna za ispitivanja/umjeravanje za koju se njome koristite? Je li se njezin doprinos mjernoj nesigurnosti vašega rezultata ispitivanja promijenio? Hoće li ocjenitelji, auditori, inspektori ocijeniti vaše postupanje s opremom prikladnim? Je li se moglo učinkovitije? Na ta, ali i druga, pitanja dat ćemo odgovore na ovome seminaru.

 

CILJEVI SEMINARA

Po završetku ovoga seminara polaznici će:

 • razumjeti vezu umjeravanja i mjeriteljske sljedivosti
 • prepoznati dokumente koji daju obvezujuće zahtjeve na umjeravanje
 • prepoznati bitne elemente povezane s umjeravanjem koje bi trebali obuhvatiti unutar svojega sustava upravljanja
 • moći raspravljati o svojim rješenjima pri odabiru umjernih razdoblja
 • moći definirati kriterije za odabir prikladnoga dobavljača umjeravanja
 • znati ocijeniti cjelovitost i ispravnost potvrde o umjeravanju
 • biti sposobni razumjeti te primijeniti na svoje daljnje poslovanje dobivene brojčane podatke iz potvrde o umjeravanju (mjerna nesigurnost, prepoznata sustavna pogreška)

 

TEME SEMINARA:

 • Umjeravanje s pozicije HAA-a
  1. Umjeravanje u sustavima upravljanja
  2. Što je to mjeriteljska sljedivost i kako je dokazati
   1. Hoće li nova ILAC-ova politika (ILAC-P10:2013) postrožiti zahtjeve za umjeravanja
   2. Koji su elementi sljedivosti
  3. Što poduzeti kad u zemlji ne postoji prikladan akreditirani umjerni laboratorij
  4. Smiju li se provoditi interna umjeravanja
  5. Koje su najčešće nesukladnosti pri ocjenjivanju
 • Umjeravanje s pozicije umjernoga laboratorija
  1. Kako odabrati umjerni laboratorij
   1. Područje akreditacije umjernih laboratorija
   2. Što je to mjerna sposobnost (CMC) i zašto je ona važna naručiteljima usluge umjeravanja
  2. Kako ispravno zatražiti uslugu umjeravanja
   1. Zašto je važno napisati jasan zahtjev za umjeravanjem
   2. Praktični primjeri dobrih i loših zahtjeva za razna mjerila
  3. Sadržaj potvrde o umjeravanju
   1. Primjeri te njihovo tumačenje
  4. Umjeravanje s pozicije vlasnika mjerne i ispitne opreme
   1. Umjerni rokovi i kako ih odrediti
   2. Odabir dobavljača umjeravanja
    1. Provjera valjanosti akreditacije
    2. Provjera područja akreditacije (područje, CMC)
 • Provjera statusa odobrenosti u vlastitome sustavu
 1. Zahtjev za umjeravanjem
  1. Čitavo područje ili ograničeno umjeravanje
  2. Akreditirana usluga umjeravanja
 • Ugađanje
 1. Potvrda o umjeravanju i/ili potvrda o sukladnosti s mjeriteljskom specifikacijom
 2. Dogovor o stavljanju naljepnice o umjernome stanju
 1. Što provjeriti po povratku mjerila s umjeravanja
 2. Zapisi, oznake umjernoga stanja
 3. Što učiniti kad je mjerilo izvan tolerancija
 1. Raspravljaonica

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • osoblju laboratorija, inspekcijskih tijela, certifikacijskih tijela, proizvodnih organizacija koji u svojemu radu imaju zadaću planiranja, provedbe i vrednovanja umjeravanja mjerne i ispitne opreme
 • ocjeniteljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela te auditorima
 • svim ostalim koje zanima ova tema.

PROGRAM

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA
9.00 – 10.30

Umjeravanje s pozicije HAA-a

10.30 – 11.00 ·         Stanka
11.00 – 12.30 Umjeravanje s pozicije umjernoga laboratorija
12.30 – 13.30 ·         Stanka
13.30 – 15.00 Umjeravanje s pozicije vlasnika mjerila
15.00 – 15.30 ·         Stanka
15.30 – 17.00  Raspravljaonica

 

O PREDAVAČIMA

dr. sc. Ana Čop načelnica je Odjela za akreditiranje ispitnih laboratorija pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. U HAA-u radi  i kao vodeći ocjenitelj  za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinske laboratorije (HRN ISO 15189). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA-a, HZN-a i EA-a. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.

Siniša Prugovečki diplomirao je fiziku (smjer: astrofizika) na Sveučilištu u Zagrebu 2001., a od 2003. radi u području mjeriteljstva. Od 2008. do danas voditelj je umjernoga laboratorija Metroteka s 20 akreditiranih metoda iz 7 parametara (temperatura, relativna vlažnost, tlak, gustoća, obujam, duljina i pH). Član je Upravnoga odbora Hrvatskoga mjeriteljskog društva, tajnik Hrvatskoga društva za kvalitetu te član Radne skupine za međulaboratorijske usporedbe Hrvatske akreditacijske agencije. Od 2011. do 2013. bio je član Upravnoga vijeća Hrvatskoga mjeriteljskog instituta.

mr.sc. Višnja Gašljević, dipl. ing. elektrotehnike, zaposlena je u Hrvatskome mjeriteljskom društvu na poslovima organizacije i provedbe programa izobrazbe osoba koje se bave mjerenjima i ispitivanjima, savjetovanja u području mjeriteljstva te izradi mjeriteljskih projekata. Iskusna je predavačica na seminarima iz područja akreditacije i mjeriteljstva .

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-obrasca ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Umjeravanja i umjernice

 • Račun ispostaviti na adresu (ako je različita od gore navedene):
 

Verifikacija

  1. Zašto se mjerila moraju umjeravati?
  2. Da li se mora umjeravati novo, tek kupljeno mjerilo?
  3. Tko određuje umjerna razdoblja?
  4. Koji su neizostavni elementi programa umjeravanja mjerila?
  5. Što laboratoriji ili druga tijela moraju učiniti da bi osigurali mjeriteljsku sljedivost svojih mjernih rezultata?
  6. U kojemu je dokumentu HAA propisala tko smije umjeravati mjerila koja značajno utječu na mjernu nesigurnost rezultata?
  7. Smije li akreditirani ispitni laboratorij koristiti usluge neakreditiranoga umjernoga laboratorija za umjeravanje svoje bitne opreme?
  8. Što treba razmotriti kod odabira umjernoga laboratorija za provedbu umjeravanja mjerila?
  9. Smije li u umjernici biti naveden datum sljedećeg umjeravanja?
  10. Smiju li se umjerna razdoblja mijenjati? Ako da, pod kojim uvjetima?
  11. Koje je radnje potrebno provesti po povratku mjerila s umjeravanja?
  12. Što treba sadržavati oznaka umjernoga stanja na mjerilu?
  13. Kada ima smisla korigirati uočenu sustavu pogrešku mjerila?

Državni zavod za mjeriteljstvo

LogoDZM