velj.
9
Uto
Pojednostavljeni pristup računanju mjernih nesigurnosti primjenom Excel tablica
velj. 9 @ 9:00 – 17:00

Termin: 09.02.2016.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavač:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.


Uvod

Poznavanje mjerne nesigurnosti važno je za svakoga tko na temelju mjernih rezultata odlučuje, jer se u protivnom može sumnjati u ispravnost tih odluka. Stoga ne čudi da je to jedan od zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ) te ga traže ocjenitelji kod akreditacije laboratorija. U novije ga vrijeme sve više traže kupci, državna tijela, inspekcije te auditori za sustave kvalitete.

U praktičnoj provedbi ovoga zahtjeva najveća su prepreka složeni matematički alati. Mnogi odustanu već na samome početku prestrašeni jednadžbama s parcijalnim derivacijama. Ali ne treba uvijek biti tako! Jednostavna rješenja mogu jednako dobro i pouzdano dovesti do istog rezultata kao i složeni matematički izračuni.

O seminaru

Na ovome ćemo seminaru prikazati Kragtenovu metodu kojom se putem Excel tablica ili kojeg drugog tabličnog kalkulatora može izračunati sastavljena nesigurnost, relativni doprinosi svake pojedinačne sastavnice nesigurnosti te proširena nesigurnost i to bez uporabe parcijalnih derivacija. Idejno je rješenje ove metode dao analitičar J. Kragten u časopisu The Analyst 1994. godine. Metoda je opisana i u EURACHEM/CITAC-ovoj uputi o kvantifikaciji mjernih nesigurnosti kod analitičkih mjerenja. Temelji se na načelima iz GUM-a, ali ih primjenjuje na jednostavniji način.

Na seminaru uz teoriju, zajednički će se rješavati primjeri uz pomoć Excel predloška za računanje nesigurnosti kojeg će dobiti svi polaznici.

Ciljna skupina polaznika

Seminar je namijenjen:

 • svima koji u svome radu moraju procjenjivati mjernu nesigurnost
 • ocjeniteljima laboratorija
 • auditorima sustava kvalitete
 • inspektorima
 • svima ostalima koga zanima ova tema.

Seminar se preporuča i osobama koje su već upoznate s GUM-om (završen HMD-ov seminar „Mjerna nesigurnost za praktičare“ ili neki sličan). Praktične vježbe na ovome seminaru bit će usmjerene na vježbanje Kragtenove metode računanja sastavljene i proširene nesigurnosti iz već procijenjenih ulaznih sastavnica nesigurnosti.

Ciljevi seminara

Ovaj će vas seminar i radionica uputiti:

 • kako kvantificirati izvore mjernih nesigurnosti procjenama vrste A i B
 • što znače stupnjevi slobode i kako se određuju
 • što je to sastavljena, a što proširena mjerna nesigurnost i kako ih odrediti
 • primjena Kragtenove metode
  • na kojim se načelima zasniva Kragtenova metoda
  • kako primijeniti Kragtenovu metodu te putem Excel tablica izračunati:
   • sastavljenu standardnu nesigurnost
   • proširenu nesigurnost
   • obuhvatni faktor k
   • koeficijente osjetljivosti i relativni doprinos svake sastavnice sastavljene mjerne nesigurnosti
  • kako provjeriti primjenljivost Kragtenovih tablica
  • usporedba primjenjivosti GUM-a, Kragtenove metode i Monte Carlo metode

Na radionici će se putem vježbi i praktičnih primjera utvrditi naučena teorija.

Preduvjeti sudjelovanja

Polaznici trebaju imati temeljna predznanja rada na računalu i uporabi Excela.

Potreban pribor

Prijenosno računalo (i punjač). Ukoliko niste u mogućnosti donijeti prijenosno računalo, molimo da nam se javite.

O predavačici:

Mr. sc. Višnja Gašljević, mjernom se nesigurnošću bavi već dvadesetak godina. Autor je i predavač na trodnevnome seminaru Mjerna nesigurnost za praktičare koji se redovito održava od 2005. godine. Kragtenovu metodu računanja sastavljene i proširene nesigurnosti naučila je na seminaru američkog držanog mjeriteljskog zavoda NIST – National Institute of Standards and Technology.

8.30 – 9.00  

REGISTRACIJA

 

9.00 – 10.30 Uvod

Temeljna statistička načela i postupci

Mjerne jednadžbe

Kvantifikacija izvora mjernih nesigurnosti putem procjena vrste A i B

Značenje stupnjeva slobode

Računanje sastavljene i proširene nesigurnosti

Izvješćivanje mjernih rezultata

10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Primjena Kragtenove metode
12.30 – 13.30 Ručak
13.30 – 15.00 Praktični primjeri i vježbe
15.00 – 15.30 Stanka
15.30 – 17.00  

Praktični primjeri i vježbe

Zaključak


Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Pojednostavljeni pristup računanju mjernih nesigurnosti primjenom Excel tablica

 • Račun ispostaviti na adresu (ako je različita od gore navedene):
 

Verifikacija

velj.
18
Čet
Mjeriteljstvo u kvaliteti & kvaliteta u mjeriteljstvu
velj. 18 @ 9:00 – velj. 19 @ 17:00

Hrvatsko društvo za kvalitetu i Hrvatsko mjeriteljsko društvo

u suradnji s tvrtkama

 

“European Centre for Laboratory Excellence” i METROTEKA

 

organiziraju dvodnevni seminar i raspravljaonicu

 

MJERITELJSTVO U KVALITETI & KVALITETA U MJERITELJSTVU

 

Termin održavanja: 18. – 19. 2. 2016.
Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

 

O seminaru

U djelotvornome sustavu upravljanja kvalitetom mjerenje ima važnu ulogu. Izreka „Što ne možeš mjeriti, time ne možeš upravljati.“ dobro je poznata svima koji se bave kvalitetom. Zbog toga je nužno uspostaviti prikladan i pouzdan sustav mjerenja koji će pridonijeti postizanju postavljenih ciljeva kvalitete. Mjerenja koja se provode mogu biti u nadzoru proizvoda (ulazna, međufazna i završna kontrola), praćenju parametara tehnoloških procesa, statističkome praćenju procesa proizvodnje, mjerenjima koja se koriste u svrhu zaštite na radu (sigurnosna i zdravstvena zaštita), zaštite okoliša itd. Upravljanje mjernom i ispitnom opremom koja se koristi u navedenim funkcijama važan je dio svakoga sustava upravljanja. Ovaj je seminar osmišljen da pruži smjernice kako ga izgraditi. Usto, na seminaru će se predstaviti i pogled sa stajališta kvalitete na razini velike tvrtke o tome kako na procese tvrtke utječe odabir mjerne i ispitne opreme i njezino umjeravanje. Također će se prikazati i uzajamni odnos tvrtkina  sustava upravljanja kvalitetom i upravljanja mjernom i ispitnom opremom te dati pregled iskustava raznih vrsta mjerenja u njezinoj praksi.

Mjeriteljstvo je integrirano i u svaki umjerni i ispitni laboratorij jer bez točnih, pouzdanih i usporedivih rezultata, što su cijevi mjeriteljstva, nema ni ispravnih ispitnih izvješća i umjernica. Važan je segment procesa upravljanja mjernom opremom umjeravanje koje ima svoja pravila, ponajviše opisana u normi koja služi za akreditaciju umjernih/ispitnih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025). I u ovome je slučaju kvaliteta u laboratoriju od presudne važnosti. Zato smo drugi dan i nazvali Trošak loše kvalitete u laboratoriju. Izravne su posljedice loše kvalitete u različitim segmentima rada laboratorija npr. problemi pri ocjenjivanju koje provodi akreditacijsko tijelo ili  kupac, a koje pokriva više područja rada laboratorija te neučinkovitost procesa, narušena sljedivost, što može dovesti i do gubitka akreditacije odnosno kupca. Svaki ponovljeni rad, reklamacija, popravak, izgubljeno vrijeme, čekanje, transport i sl. prevodi se u stvarni financijski gubitak laboratorija odnosno tvrtke. Da bismo utvrdili što je sve „loša kvaliteta”, potrebno je naučiti promatrati procese u organizaciji na drukčiji način – „ispod površine“. Postoje metode i alati koji pomažu otkriti gdje se nalaze skriveni troškovi, koje su vrste troškova, kako provesti procjenu tih troškova te jednostavne metode njihova izračunavanja. Koristeći se također jednostavnim, a vrlo efikasnim alatom – „Paretovu analizu“, može se utvrditi koji troškovi imaju najveći utjecaj na organizaciju, što će olakšati donošenje odluke koji problem treba prvo adresirati i eliminirati. Stečeno znanje o metodama i alatima moguće je odmah primijeniti u laboratoriju i ostalim poslovnim jedinicama te poslovanju organizacije općenito s obzirom na to da je riječ o univerzalnim principima i sistematičnome pristupu problemu koji se pri tome pretvara u priliku za stalno poboljšavanje.

 

Ciljevi seminara

Nakon završetka ovoga seminara polaznici će:

 • spoznati ulogu mjerne opreme u cjelokupnome sustavu osiguranja kvalitete tvrtke
 • moći uspostaviti/koristiti sustav nadzora nad mjernom opremom
  • odabir mjerne opreme sukladno zahtjevima korisnika, zakonskim i sigurnosnim uzancama
  • uvrštenje mjerne opreme u programski sustav nadzora nad mjernom opremom
  • planiranje umjeravanja
  • radnje u slučaju kad mjerilo na umjeravanju ne zadovoljava specifikaciju
 • moći prepoznati troškove loše kvalitete u laboratoriju
  • potencijalni rizici loše kvalitete
  • izračun troška loše kvalitete u laboratoriju
  • analiza podataka u svrhu poboljšanja djelotvornosti i učinkovitosti procesa u laboratoriju

 

Kome je seminar namijenjen

 • osobama koje je uprava imenovala za brigu o sustavu upravljanja kvalitetom
 • rukovoditeljima i koordinatorima na području osiguranja i upravljanja kvalitetom proizvoda
 • osobama zaduženim za brigu o mjernoj/ispitnoj opremi
 • osoblju koje projektira, nabavlja, održava i umjerava mjernu/ispitnu opremu
 • ocjeniteljima i internim auditorima
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

 

Program

 1. dan
8:30 – 9:00 Registracija  
9:00 – 9:05 Uvod u seminar M. Jakovčić
9:05 – 9:45 Državna infrastruktura kvalitete Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski zavod za norme
9:45 – 10:15 Korporacijsko upravljanje kvalitetom i upravljanje mjernom i ispitnom opremom te internim auditima sustava upravljanja Ivo Tokić i Zoran Nikolić

 

10:15 – 10:45 Stanka  
10:45 – 11:30 Upravljanje opremom za nadzor i mjerenje pri uspostavljenome integriranom sustavu upravljanja poslovanjem Svijetlana Dubovski
11:30 – 12:15 Mjerenje u preradi i laboratoriju Zlatko Ciganj i Branka Špehar
12:15 – 13:15 Stanka  
13:15 – 14:00 Nadzor i praćenje mjerne opreme kod mjerenja u logistici (transport i skladištenje) i maloprodaji

 

Mirna Mladić, Stjepan Martinčević Mikić i Nenad Grgorović
14:00 – 14:15 Stanka  
14:15 – 15:00 Mjerenja štetnih faktora radnoga okoliša Nadan Baričević
15:00 – 16:00 Raspravljaonica  

 

 

 1. dan – Trošak loše kvalitete u laboratoriju
9:00 – 9:15 Uvod L. Sarta –
9:15 – 9:45 Definicija kvalitete i troška loše kvalitete L. Sarta
9:45 – 10:15 Kategorije troška loše kvalitete – Primjeri iz laboratorija S. Prugovečki
10:15 – 10:30 Skriveni troškovi kvalitete – Primjeri iz laboratorija L. Sarta
10:45 – 11:00 Stanka  
11:00 – 12:30 Priprema/procjena skrivenih troškova; 4 faze L. Sarta
12:30 – 13:30 Stanka  
13:30 – 14:15 Metode izračuna troška / Vježba izračuna L. Sarta
14:15 – 15:00 Paretova analiza S. Prugovečki
15:00 – 15:15 Stanka  
15:15 – 16:00 Vježba Paretove analize – primjeri iz prakse L. Sarta
16:00 – …. Raspravljaonica S. Prugovečki

 

O predavačima

 

BRANKA ŠPEHAR, diplomirala 1982. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer prehrambena analitika. Radila kao asistent na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, katedri za Mjernu i regulacionu tehniku od 1982. do1985. godine kad se zaposlila u  INA-OKI-ju u kontroli kvalitete sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda kao glavni tehnolog spektrometrijskih i kemijskih metoda. Od 1990. godine zaposlena u INA-i – Razvoj i istraživanje iz kojeg je nastao Centralni ispitni laboratorij, u kojemu radi i sada kao vodeći stručnjak za infracrvenu/ultravioletnu i vidljivu spektroskopiju. Od 2011. godine ocjenitelj je „Slovenske akreditacije“, a od 2012. godine i Hrvatske akreditacijske agencije za područje ocjenjivanja tekućih naftnih proizvoda, voda i otpada. TrainMic trener od 2007. godine.

 

IVO TOKIĆ, mr. sc. područje informacijskih znanosti MBA studij. Od 1989. zaposlen u INA-i, d.d. na poslovima direktora Službe za poslovna istraživanja (Business Intelligence) i kao ekspert za cjelokupni sustav kvalitete – Tajništvo Društva, Služba za kvalitetu, normizaciju i intelektualno vlasništvo. Predstavnik je poslovodstva, koordinira i izrađuje upravine ocjene prema normama  ISO 9001 i ISO 50001, koordinira mrežom  predstavnika poslovodstava  u tvrtki i nadzire izradu dokumenata sustava upravljanja u tvrtki.

 

NADAN BARIČEVIĆ, inženjer kemijske tehnologije – smjer: procesno-tehnološki, zaposlen u INA-i, d.d . – Služba zaštite od požara i procesne sigurnosti, stručnjak zaštite na radu s dugogodišnjim iskustvom u terenskim mjerenjima štetnih faktora radnoga okoliša u INA-i, d.d.

 

SVIJETLANA DUBOVSKI, dr. sc., vodeći stručnjak za proizvodnju nafte  i plina, bavi se nadzemnom tehnologijom u procesu sabiranja i transporta ležišnih fluida, procesnim mjerenjima različitih fizikalnih svojstava fluida i mjernim  sustavima u trgovačkim poslovima te magistralnim transportnim sustavima.

 

ZLATKO CIGANJ, dipl. inž. kem. tehnologije, od 1987. zaposlen u Kontroli kvalitete Rafinerije nafte Rijeka. Trenutačno na položaju voditelja laboratorijskih ispitivanja Odjela 4. i zamjenika rukovoditeljice. Inače specijalist u području spektrometrije ( ICP, FTIR, UV-VIS…). Godine 2004. osniva i od tada vodi i Mjeriteljski laboratorij unutar Kontrole kvalitete.

 

ZORAN NIKOLIĆ, diplomirani inženjer strojarstva i sveučilišni specijalist za upravljanje kvalitetom. Od 2001. zaposlen u INA-i, d.d. (prije: Končar – Kućanski aparati, d.o.o. i Crosco, d.o.o.) na radnome mjestu glavnoga auditora sustava upravljanja s glavnim aktivnostima koordinacije i provedbe internih audita sustava upravljanja (vodeći auditor za ISO 9001 i interni auditor za ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001), vođenja centralne baze dokumenata sustava upravljanja na intranetu i razvoja centralnoga sustava za upravljanje nesukladnostima i rizicima.

 

SINIŠA PRUGOVEČKI, dipl. ing. fizike, voditelj mjeriteljskoga laboratorija Metroteka, akreditiranoga prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za 32 metode umjeravanja, a čije je osnovno područje akreditacije  temperatura.

 

LIDIJA SARTA, dipl. ing. kemije, radi u Metroteci kao voditelj edukacija i razvoja kvalitete u sklopu partnerstva s Juran Globalom iz SAD-a i bavi se područjima i alatima kvalitete kao što su Lean Six Sigma, COPQ, RCA i sl.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 990,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

Popusti

„Popusti za članove“ – popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva i Hrvatskoga društva za kvalitetu koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %. Moguće je koristiti popust za samo jedno članstvo.

 

Načini prijave

S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova. U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se telefonom na broj 01/487 24 85 ili  elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati  telefonom: 01/ 654 24 15,  faksom: 01/ 654 29 61 ili  elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Mjeriteljstvo u kvaliteti & kvaliteta u mjeriteljstvu

 • Račun ispostaviti na adresu (ako je različita od gore navedene):
 

Verifikacija

velj.
23
Uto
Siguran rad u laboratoriju
velj. 23 @ 9:00 – 17:00

Termin: 23.02.2016.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavači:

dr. sc. Dražen Marijan

Robert Vuk, dipl. ing.

O seminaru

UVOD

Svakodnevnim radom u laboratoriju izlažemo se različitim izvorima opasnosti. One su prisutne neovisno o tome kojim se metodama koristimo ili u kojoj vrsti laboratorija radimo. Izvori opasnosti prouzročuju nezgode koje mogu dovesti do ozljeda s lakšim ili težim posljedicama, profesionalnih bolesti i materijalnih gubitaka. Većina nezgoda nastaje zbog nečije pogreške, tj. kada netko ne zna sigurno raditi, ne može sigurno raditi ili ne želi sigurno raditi. Upravo zato svima nam je dužnost naučiti raditi na siguran način. Usvajanjem pravila sigurnoga rada znat ćemo na vrijeme prepoznati opasnosti, ukloniti ih ili ih svesti na prihvatljivu razinu.

Na seminaru ćemo prikazati pravila zaštite na radu s primjerima njihove primjene u laboratorijskoj praksi. Pokazat ćemo siguran rad tijekom cijeloga životnog ciklusa uzorka u laboratoriju i to od nabave, zaprimanja, skladištenja, analize ili sinteze pa do njegova upućivanja na konačno zbrinjavanje.

CILJEVI SU SEMINARA:

Ovladati osnovnim pojmovima u zaštiti na radu (ZNR):

 • provedba zaštite na radu
 • zakonska i podzakonska regulativa
 • pravila zaštite na radu
 • vrste opasnosti i
 • načela ZNR-a.

Prikazati primjenu pravila zaštite na radu u svakodnevnoj laboratorijskoj praksi:

 • opskrbljenost radne opreme zaštitnim napravama
 • zaštita od udara električne struje
 • zaštita od statičkoga elektriciteta
 • sprečavanje nastanka požara i eksplozije
 • osiguranje potrebne radne površine, putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju
 • osposobljavanje i
 • poslovi s posebnim uvjetima rada

Objasniti i prikazati postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju:

 • razvrstavanje i obilježavanje opasnih kemikalija
 • štetni učinci na zdravlje
 • strategija zaštite od opasnih kemikalija
 • ispitivanje uvjeta u radnome okolišu
 • primjeri sigurnoga postupanja s opasnim kemikalijama uključujući njihovu

– nabavu

– skladištenje

– uzorkovanje

– analizu/sintezu

– proglašenje otpadom.

Primijeniti osobna zaštitna sredstva u laboratoriju:

 • kada i kako se njima ispravno koristiti
 • primjeri dobroga i lošega odabira osobnoga zaštitnog sredstva

Prikazati ergonomska načela rada u laboratoriju:

 • opasnosti pri kretanja prostorijama
 • siguran rad na računalu
 • ručno rukovanje teretima i
 • siguran rad sa staklenom opremom

Opisati postupanje u kriznim stanjima, evakuaciju i spašavanje iz laboratorija:

 • primjer plana za krizna stanja, evakuaciju i spašavanje
 • primjer vježbe i spašavanja te
 • prva pomoć ozlijeđenima.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN;

 • zaposlenicima i rukovoditeljima laboratorija
 • nastavnicima u sustavu obrazovanja
 • zaposlenicima odgovornim za nadzor nad radom laboratorijske opreme
 • zaposlenicima koji održavaju laboratorijske prostore ispravnima
 • ocjeniteljima i auditorima te
 • svim ostalim koje zanima ova tema.

 

PROGRAM

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA
9.00 – 10.30  

Osnovni pojmovi u zaštiti na radu

Primjena pravila zaštite na radu u svakodnevnoj laboratorijskoj praksi

10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju
12.30 – 13.30 Ručak
13.30 – 15.00 Postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju (nastavak)

Korištenje osobnim zaštitnim sredstvima

Prikaz ergonomskih načela rada u laboratoriju

15.00 – 15.30 Stanka
15.30 – 17.00 Krizna stanja, evakuacija i spašavanje iz laboratorija

Raspravljaonica

 

O PREDAVAČIMA

Dražen Marijan diplomirao je na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije, a magistrirao i doktorirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. Izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika. Zaposlen je u Plivi Hrvatska d.o.o. na radnome mjestu eksperta za zaštitu na radu i zaštitu okoliša. Odgovoran je za unapređenje sustava upravljanja zaštitom na radu i zaštitom okoliša te za nadzor i stručnu pomoć pri njihovoj primjeni u procesima Plivina istraživanja i razvoja generičkih proizvoda te kvalitete Zagreb.

 

Robert Vuk diplomirao je na Visokoj školi za sigurnost. Zaposlen je u Plivi Hrvatska d.o.o. Dugogodišnje iskustvo stekao je u različitim odjelima i na različitim radnim mjestima u kemijskoj i farmaceutskoj proizvodnji na poslovima provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara. Trenutačno radi na radnome mjestu eksperta za zaštitu na radu, u stručnoj službi Zaštita na radu i zaštita okoliša, zadužen je za stručnu pomoć u provedbi i unapređenju zaštite na radu, za unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te praćenje i analizu uzroka sigurnosnih nezgoda.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Siguran rad u laboratoriju

 • Račun ispostaviti na adresu (ako je različita od gore navedene):
 

Verifikacija

ožu.
1
Uto
CE – označivanje tehničkih proizvoda na tržištu EU-a i sloboda kretanja roba
ožu. 1 @ 9:00 – 17:00

Hrvatski zavod za norme i Hrvatsko mjeriteljsko društvo

organiziraju seminar i raspravljaonicu

CE – označivanje tehničkih proizvoda na tržištu EU-a i

sloboda kretanja roba

 

Termin održavanja: 1.3. 2016.
Mjesto održavanja: Hrvatski zavod za norme, Ulica grada Vukovara 78

 

Svrha seminara

Ulaskom Republike Hrvatske u EU, hrvatsko tržište postalo je sastavni dio zajedničkoga tržišta EU-a te se pri stavljanju proizvoda na tržište bez ikakvih izuzetaka usklađeno zakonodavstvo EU-a primjenjuje i u Republici Hrvatskoj. Stoga se mnogi proizvođači koji ne poznaju zahtjeve europskoga zakonodavstva pri stavljanju svojih proizvoda na tržište suočavaju s nizom problema koji se odnose na identifikaciju primjenjivoga zakonodavstva i tehničkih norma za odgovarajuće proizvode, provedbu postupaka ocjene sukladnosti, sastavljanje tehničke dokumentacije i izjave o sukladnosti te označivanje proizvoda.

Svrha je ovoga seminara dati polaznicima pregled okvirnoga europskoga zakonodavstva kojim se uređuje stavljanje proizvoda na tržište (Odluka (EU) 768/2008/EC i Uredba (EU) 765/2008 Europskoga Parlamenta i Vijeća) te pregled direktiva koje se primjenjuju na određene šire skupine proizvoda (niskonaponsku opremu, strojeve, mjerila, igračke, opremu za rad u eksplozivno ugroženim prostorima, tlačnu opremu, osobnu zaštitnu opremi itd.).

Posebno će biti dan prikaz primjene usklađenih norma u zadovoljavanju zahtjeva tehničkog zakonodavstva te sadržaj tehničke dokumentacije koja mora pratiti proizvod koji se stavlja na tržište, sadržaj izjave o sukladnosti te pravila za označivanje proizvoda, prikaz postupaka ocjene sukladnosti proizvoda prema europskome zakonodavstvu te odgovornosti pojedinih gospodarskih subjekata u distribucijskome lancu sa stajališta stavljanja proizvoda na tržište (proizvođača, zastupnika proizvođača, uvoznika, distributera).

Nadalje bit će također dan pregled primjene načela međusobnoga priznavanja za osiguranje slobodnoga kretanja roba na unutrašnjem tržištu prema Uredbi (EC) br. 764/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća za proizvode (ili posebna svojstva proizvoda) na koje se ne primjenjuje usklađeno zakonodavstvo EU-a nego različita nacionalna tehnička pravila.

 

Teme seminara:

 • Temelji slobode kretanja roba u EU-u
 • Europsko tehničko zakonodavstvo, uredbe, odluke, direktive, preporuke
 • Novi zakonski okvir EU-a za usklađivanje u području tehničkog zakonodavstva (Uredba 765/2008, Odluka 768/2008, Uredba 764/2008)
 • Norme i tehnički propisi, upućivanje na norme u tehničkim propisima
 • Uvod u norme i normizaciju
 • Informacijsko središte HZN-a o normama, mogućnosti pružanja usluga korisnicima
 • Pronalaženje norma potrebnih za primjenu usklađenoga zakonodavstva EU-a
 • Uloga normizacijskih organizacija, Uredba 1025/2012 o normizaciji
 • Odgovornost proizvođača / ovlaštenog zastupnika / uvoznika / distributera za proizvod
 • Postupci ocjene sukladnosti prema usklađenom zakonodavstvu EU-a, moduli za ocjenu sukladnosti
 • Sadržaj izjave o sukladnosti
 • Sadržaj dokumentacije koja mora pratiti proizvod na tržištu EU-a
 • Oznaka sukladnosti CE i druge oznake koje prate proizvod na tržištu EU-a
 • Međusobno priznavanje, područje proizvoda koji nisu pokriveni usklađenim zakonodavstvom EU-a
 • Obveze o međusobnom obavješćivanju u području tehničkih propisa i norma, Direktiva 98/34
 • Uloga kontaktnih točaka prema Uredbi 764/2008/EC

 

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen proizvođačima (prije svega srednjim i malim), projektantima, konstruktorima proizvoda te uvoznicima i distributerima koji stavljaju proizvode na tržište Hrvatske/EU-a na koje se primjenjuje odgovarajuće zakonodavstvo EU-a.

 

Raspored:

 

Vrijeme Predavač Naslov
9:00 – 10:00 K. Vrgoč, M. Vuković Uvod u europsko tehničko zakonodavstvo, novi zakonodavni okvir, direktive za sektorsko usklađivanje
10:00 – 10:30 A. M. Boljanović Uvod u norme i normizaciju, norme i tehnički propisi
10:30 – 11:00   Stanka
11:00 – 12:30 K. Vrgoč, M. Vuković Ocjena sukladnosti, moduli ocjene sukladnosti, prijavljena tijela
12:30 – 13:15   Stanka
13:15 – 13:30   Posjet normoteci HZN-a
13:30 – 14:00 A. M. Boljanović Uloga i obveze gospodarskih subjekata u opskrbnom lancu proizvoda
14:00 – 15:30 K. Vrgoč, M. Vuković Dokumentacija koja prati proizvod, izjava o sukladnosti, oznaka sukladnosti

Označivanje proizvoda, oznaka CE (značenje i stavljanje), druge oznake

15:30 – 16:30 K. Vrgoč, M. Vuković, A. M. Boljanović Rasprava

 

Predavači:

Ana Marija Boljanović

Profesorica informatologije. Zaposlenik Hrvatskog zavoda za norme. Voditeljica Odsjeka poslova normoteke, informacijsko-dokumentacijsko-komunikacijske središnjice HZN-a. Članica radne skupine HZN-a za uvođenje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO 9001). U sklopu usklađivanja nacionalnoga normizacijskog sustava sa zahtjevima EU-a, sudjelovala na pripremi dokumentacije HZN-a za punopravno članstvo u europskim organizacijama za normizaciju (CEN-u i CENELEC-u). Sudjelovala je na projektu pomoći Europske komisije Institutu za standardizaciju Republike Makedonije za ostvarivanje  punopravnog članstva u europskim organizacijama za normizaciju. Predstavnica RH u Europskome Odboru za norme i tehničke propise. Članica radne skupine u europskim organizacijama za normizaciju CEN i CENELEC za mala i srednja poduzeća.

 

Krešimir Vrgoč

 Diplomirani inženjer strojarstva. Zaposlenik Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Načelnik Sektora za mjeriteljstvo i plemenite kovine. Samostalni konstruktor i projektant s višegodišnjim iskustvom na konstrukciji peći i kotlova na plin i kruta goriva te projektiranju sustava toplinskih podstanica, klimatizacije, grijanja i hlađenja. Aktivno sudjelovao na izradbi pravilnika kojima su u nacionalno zakonodavstvo transponirane Direktiva za neautomatske vage (NAWI) te Direktiva za mjerne instrumente (MID) te druge direktive iz područja mjeriteljstva koje se temelje na starome pristupu. Sudjelovao u izradi više nacionalnih pravilnika, naredba i naputaka koji se odnose na područje zakonskog mjeriteljstva. Sudjeluje u radu radnih grupa u okviru WELMEC-a (WG8 i WG10). Sudjelovao u radu HAA kao član Akreditacijskog vijeća te u radu tehničkog odbora HZN-a za mjerne instrumente.

 

Mirko Vuković

Diplomirani inženjer elektrotehnike. Zaposlenik HZN-a. Projektant s višegodišnjim iskustvom na projektiranju industrijskih postrojenja, primjeni norma i propisa na tehničke proizvode. Aktivno sudjelovao na svim područjima uspostavljanja infrastrukture kvalitete: izradbe okvirnih zakona iz područja sigurnosti proizvoda i mjeriteljstva te izradbe tehničkih propisa za provedbu tih zakona, uspostavljanja sustava normizacije, mjeriteljstva i certificiranja te posebno na njegovu usklađivanju s odgovarajućom infrastrukturom Europske unije. Kao nacionalni predstavnik aktivno sudjelovao radu različitih tijela europskih i međunarodnih normizacijskih i mjeriteljskih organizacija (CEN, CENELEC, ISO, IEC, WELMEC, EURAMET, BIPM, OIML). U pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom u području slobode kretanja roba sudjelovao kao jedan od koordinatora od početka od završetka pregovora.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

 

Prijava za seminar - CE - označivanje tehničkih proizvoda na tržištu EU-a i sloboda kretanja roba

 • Račun ispostaviti na adresu (ako je različita od gore navedene):
 

Verifikacija

ožu.
2
Sri
Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima
ožu. 2 @ 9:00 – ožu. 4 @ 17:00
Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 02. – 04. 03. 2016.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

 

Predavači:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.
dr. sc. Berislav Iharoš, dipl. ing.
Mario Sušilović, prof. psihologije

O seminaru

Uvod

Laboratoriji kao i inspekcijska tijela moraju provoditi unutrašnje neovisne ocjene kako bi njihova uprava dobila povratnu obavijest o tome zadovoljava li postojeći sustav sve postavljene kriterije (npr. zahtjeve norma HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN ISO/IEC 17020), primjenjuje li se dosljedno, je li učinkovit i djelotvoran i kakva je kvaliteta usluga koje laboratoriji nude. Da bi ta povratna obavijest bila realna, ocjenitelji moraju biti dovoljno stručni i za to osposobljeni. Sudjelovanjem na ovome seminaru polaznici će osvijestiti zahtjeve norma HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17020, razviti praktične vještine ocjenjivanja, poboljšati sposobnost komunikacije te naučiti kako planirati, provoditi, dokumentirati i ocijeniti unutrašnje neovisne ocjene.

Ciljna skupina polaznika

Ovaj je seminar namijenjen:

 • osobama koje žele postati interni ocjenitelji u laboratorijima ili inspekcijskim tijelima
 • voditeljima za kvalitetu u laboratorijima ili inspekcijskim tijelima
 • upravi laboratorija ili inspekcijskih tijela
 • internim ocjeniteljima sustava ISO 9000 koji žele proširiti svoja znanja na području laboratorijske prakse
 • internim ocjeniteljima organizacija koje žele ocjenjivati laboratorije svojih dobavljača
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Preduvjet sudjelovanja

Poznavanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN ISO/IEC 17020.

Molimo polaznike da ponesu normu HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN ISO/IEC 17020.

Program

1. dan 9.00 – 17.00 Norme HRN EN ISO / IEC 17025 i HRN EN ISO / IEC 17020 – ponavljanje njihovih zahtjeva
Vježbanje ocjenjivanja, izrade upitnika, prepoznavanja nesukladnosti
Vježbanje dokumentiranja nesukladnosti
2. dan 9.00 – 17.00 Organizacija unutrašnjih neovisnih ocjena (planiranje, priprema, provedba, izvješćivanje i popravne radnje)
Dokumentacija o ocjenjivanju
Upravine ocjene
Psihološki aspekti pri ocjenjivanju
3. dan 9.00 – 12.00 Provedba neovisne ocjene
Završni razgovor

 

O predavačima

Mario Sušilović, prof. psihologije, radi u Učeničkom domu A.G. Matoš i Udruzi za realitetnu terapiju RH (od rujna 2004. član je učiteljskog tima Instituta dr. Williama Glassera), gdje poučava Kvalitetnu školu, Realitetnu terapiju i Suradničko vođenje. Šest godina radio je u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje na poslovima upravljanja ljudskim potencijalima (profesionalna selekcija, profesionalno savjetovanje, profesionalno usmjeravanje). Redovito surađuje s Hrvatskim mjeriteljskim društvom, Visokom novinarskom školom i Plavim telefonom.

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

Dr. sc. Berislav Iharoš, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored formalnog školovanja, dr. Iharoš je završio  mnoge tečajeve: TÜV Akademie izobrazba za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001); AMOS (Akkreditierung und Zertifizierung für Mittel- und Osteuropäische Staaten) tečaj u trajanju od šest tjedana nakon kojeg je stekao tzv. „Tutorenpass“, potvrdu osposobljenosti za predavača na području akreditacije i certifikacije; kao i mnoge druge kraće edukacije u području  sustava kvalitete, za auditora za certifikaciju sustava kvalitete te za ocjenitelja u akreditaciji laboratorija, inspekcijskih tijela i tijela za certifikaciju sustava kvalitete. Ocjenitelj je Hrvatske akreditacijske agencije, vodeći auditor pri certifikaciji sustava kvalitete, vanjski suradnik Hrvatske gospodarske komore za ocjenjivanje Hrvatska kvaliteta – Izvorno hrvatsko te predavač na seminarima Hrvatskoga mjeriteljskog društva o akreditaciji laboratorija te inspekcijskih tijela.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 3 080,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima

 • Račun ispostaviti na adresu (ako je različita od gore navedene):
 

Verifikacija

ožu.
15
Uto
Novo izdanje direktive 2014/32/EU o mjernim instrumentima (MID) i direktive 2014/31/EU koja se odnosi na neautomatske vage
ožu. 15 @ 9:00 – 17:00

Hrvatsko mjeriteljsko društvo 

organizira

seminar i raspravljaonicu

 

NOVO IZDANJE DIREKTIVE 2014/32/EU O MJERNIM INSTRUMENTIMA (MID)

I DIREKTIVE 2014/31/EU KOJA SE ODNOSI NA NEAUTOMATSKE VAGE 

15. ožujka 2016.

Zagreb, Hotel I, Ive Robića 2

 

Uvod

Direktiva 2014/32/EU (MID) temeljna je direktiva za usklađivanje u područja mjernih instrumenata na europskoj razini koja je donesena u okviru novoga zakonodavnoga okvira kojom se uređuje stavljanje na tržište i/ili u uporabu najvažnijih kategorija mjerila na koja se primjenjuje mjeriteljski nadzor. Direktiva 2014/32/EU primjenjuje se na uređaje i sustave s mjernom funkcijom definirane u dodacima specifičnim za mjerila koji se odnose na vodomjere (MI-001), plinomjere i uređaje za pretvorbu obujma (MI-002), brojila djelatne električne energije (MI-003), mjerila toplinske energije (MI-004), mjerne sustave za neprekidno i dinamičko mjerenje količina kapljevina različitih od vode (MI-005), automatske vage (MI-006), taksimetre (MI-007), tvarne mjere (MI-008), dimenzijska (višeosna) mjerila (MI-009) i analizatore ispušnih plinova (MI-010). Na neautomatske vage primjenjuje se posebna Direktiva 2014/31/EU (NAWI).

Direktivom 2014/32/EU zamijenjena je Direktiva 2004/24/EC (stara inačica MID-a iz 2004. godine), dok je Direktivom 2014/31/EU zamijenjena Direktiva 2009/23/EU (stara inačica NAWI iz 2009. godine), a države članice EU-a te su direktive dužne transponirati u nacionalno zakonodavstvo do 20. travnja 2016. godine te će one tako postati i sastavni dio hrvatskog tehničkog zakonodavstva. Stoga svi gospodarski subjekti (proizvođači, ovlašteni zastupnici, distributeri te korisnici mjerila) koji sudjeluju u stavljanju na tržište i/ili uporabu mjerila iz područja primjene MID-a i NAWI-ja te posebno tijela za ocjenu sukladnosti, laboratoriji koji se bave ovjeravanjem i umjeravanjem mjerila moraju dobro poznavati tehničke i upravne zahtjeve iz te direktive koji se primjenjuju na određene kategorije mjerila (postupke ocjene sukladnosti, sastavljanje tehničke dokumentacije i izjave o sukladnosti te označivanje mjerila itd.).

 

Cilj seminara

Pružiti temeljne informacije o primjeni MID-a i NAWI-ja te o zakonskim obvezama koje se odnose na određene kategorije mjerila, a proizlaze iz europskoga novog zakonodavnog okvira te MID-a i NAWI-ja.

 

Teme seminara

 • Pregled europskog novog zakonodavnog okvira iz područja tehničkih proizvoda (Uredba 765/2008, Odluka 768/2008, Uredba 764/2008).
 • Karakteristike novog zakonodavnog okvira: upućivanje na norme, postupci ocjene sukladnosti
 • Dokumentacija koja prati proizvod, izjava o sukladnosti.
 • Označivanje sukladnosti (oznaka CE i dopunska mjeriteljska oznaka).
 • Nova direktiva o mjernim instrumentima, područje primjene, zahtjevi.
 • Primjena usklađenih europskih norma i normativnih dokumenata OIML-a za dokazivanje sukladnosti s bitnim zahtjevima MID-a za određene kategorije mjerila.
 • Postupci ocjene sukladnosti prema MID-u i NAWI-ju
 • Obveze gospodarskih subjekata: proizvođača, zastupnika, distributera i korisnika mjerila.
 • Odnos s drugim direktivama novoga zakonodavnog okvira (ATEX, LVD itd.)
 • Primjer za primjenu, dodatak MI-006 (automatske vage) i NAWI
 • Uloga država članica u nadzoru rada i odgovornosti u ujednačavanju rada prijavljenih tijela.

 

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je  namijenjen:

 • proizvođačima, ovlaštenim zastupnicima, distributerima te korisnicima mjerila na koje se primjenjuju MID i NAWI
 • tijelima za ocjenu sukladnosti
 • laboratorijima koji se bave ovjeravanjem i umjeravanjem mjerila na koje se primjenjuju MID i NAWI

 

Raspored:

Vrijeme Naslov Predavač
9:00 – 9:15 Uvod Mladen Jakovčić
9:15 – 10:45 Novi zakonski okvir za MID i NAWI Mirko Vuković
10:45 – 11:15 Stanka
11:15 – 12:00 Opći zahtjevi za primjenu MID-a i NAWI-a Krešimir Vrgoč
12:00 – 12:45 Primjeri primjene MID i NAWI na automatske i neautomatske vage Janko Peranić
12:45 – 14:00 Stanka
14:00 – 15:00 Primjeri primjene MID i NAWI na automatske i neautomatske vage – nastavak Janko Peranić
15:00 – 15:15 Stanka
15:15 – 16:00 Osvrt na stanje Mladen Jakovčić
16:00 – ….. Rasprava

 

Predavači:

Mirko Vuković – diplomirani inženjer elektrotehnike. Projektant s dugogodišnjim iskustvom na projektiranju najsloženijih sustava mjerenja i upravljanja u procesnoj industriji i energetici. Aktivno sudjelovao na svim područjima uspostavljanja nacionalne infrastrukture kvalitete: izradbe okvirnih zakona iz područja sigurnosti proizvoda i mjeriteljstva te izradbe tehničkih propisa za provedbu tih zakona, uspostavljanja sustava normizacije, mjeriteljstva i certificiranja te posebno na njegovu usklađivanju s odgovarajućom infrastrukturom Europske unije. Obavljao dužnost ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo i ravnatelja Hrvatskog zavoda na norme. U cijelom razdoblju pristupnih pregovora Repubike Hrvatske s Europskom unijom sudjelovao kao jedan o koordinatora u području slobode kretanja roba koje je obuhvaćalo cijelo područje infrastrukture kvalitete.

 

Krešimir Vrgoč, dipl. ing. – načelnik Sektora za mjeriteljstvo i plemenite kovine u Državnomu zavodu za mjeriteljstvo. Diplomirani inženjer strojarstva s višegodišnjim projektantskim iskustvom. Aktivno sudjelovao na izradbi pravilnika kojima su u nacionalno zakonodavstvo transponirane Direktiva za neautomatske vage (NAWI) te Direktiva za mjerne instrumente (MID) te druge direktive iz područja mjeriteljstva koje se temelje na starome pristupu. Sudjelovao u izradi više nacionalnih pravilnika i naputaka koji se odnose na područje zakonskog mjeriteljstva. Sudjeluje u radu radnih grupa u okviru WELMEC-a (WG8 i WG10). Sudjelovao u radu HAA kao član Akreditacijskog vijeća te u radu tehničkog odbora HZN-a za mjerne instrumente.

 

Janko Peranić – diplomirani inženjer strojarstva. Radio u nacionalnom mjeriteljskom laboratoriju, danas zaposlen u tvrtki Vage d.o.o. kao voditelj laboratorija akreditiranog od strane HAA prema normama HRN EN ISO/IEC 17025 za umjeravanje mjerila mase i HRN EN ISO/IEC 17020 za inspekciju vaga i utega. Laboratorij je ovlašten od strane DZM-a kao ovlašteno tijelo br. 12 za ovjeravanje mjerila mase. EOQ menadžer kvalitete, te voditelj kvalitete prema normi HRN EN ISO 9001 u poduzeću Vage d.o.o., kao i predstavnik poduzeća prema ovlaštenom tijelu MIRS (br 1376) za sustav kvalitete proizvodnje prema direktivi za neautomatske vage 2009/23/EC. Rukovoditelj kvalitete u poduzeću Vage BH, ovlaštenom od Instituta za mjeriteljstvo BH za prvu, redovnu i izvanrednu ovjeru mjerila mase. Član radne grupe za mjerila mase DZM-a, član radne skupine Međulaboratorijske usporedbe pri HAA, član upravnog odbora HDK.

 

 

 

 

 

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Novo izdanje direktive 2014/32/EU o mjernim instrumentima (MID) i direktive 2014/31/EU koja se odnosi na neautomatske vage

 • Račun ispostaviti na adresu (ako je različita od gore navedene):
 

Verifikacija

ožu.
16
Sri
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020
ožu. 16 @ 9:00 – ožu. 18 @ 17:00
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020 @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 16. – 18.03.2016.
Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb


Predavači:
dr. sc. Berislav Iharoš, dipl. ing.
mr. sc. Slobodan Galjanić, dipl. ing.
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.

Uvod
Na ovome se seminaru potanko razmatraju zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 – Opći zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju. Ovi su zahtjevi ujedno temeljni kriteriji za dobivanje akreditacije. Polaznike se osposobljava za primjenu postavljenih zahtjeva uz prikaz mogućih rješenja, primjerima iz stvarnoga života, sudjelovanjem u skupnom radu i omogućivanjem neposredne komunikacije s predavačima i ostalim polaznicima.

Ciljevi seminara
Nakon završetka ovoga seminara polaznici će:

 • upoznati zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012
 • naučiti primijeniti te zahtjeve u vlastitoj organizaciji
 • upoznati razliku između starog i novog izdanja norme
 • znati kako teče proces akreditacije te koje je dodatne zahtjeve propisala Hrvatska akreditacijska agencija

Ciljna skupina polaznika
Svima kojima je zadaća primijeniti zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17020 u svojemu poslovanju:

 • osobama koje je uprava imenovala za brigu o sustavu upravljanja u inspekcijskome tijelu (voditelji za kvalitetu)
 • rukovođećem osoblju
 • ocjeniteljima i internim auditorima
 • odgovornima za pripremu inspekcijskog tijela za akreditaciju
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

O predavačima:
Mr. sc. Slobodan Galjanić, dipl. ing. kem. tehn. aktivno je sudjelovao u uspostavi, radu i razvoju sustava akreditacije u Republici Hrvatskoj. Do svog umirovljenja krajem 2011. godine obnašao je funkcije zamjenika ravnatelja u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) i voditelja Odjela za akreditaciju ispitnih i umjernih laboratorija. Bio je voditelj postupaka i vodeći ocjenitelj u mnogim postupcima akreditacije. Kao voditelj Odbora za ocjenitelje HAA posebnu je pozornost posvetio radu s ocjeniteljima, vanjskim suradnicima HAA, njihovome izboru, edukaciji i razmjeni iskustava.

Mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing. elektrotehnike, zaposlena je u Hrvatskome mjeriteljskom društvu na izradi mjeriteljskih projekata te provedbi programa izobrazbe osoba. Aktivni je član Eurolabovog Tehničkog odbora za osiguranje kvalitete u ispitivanjima i umjeravanjima (TCQA – Technical Committee for Quality Assurance in testing and calibration), Eurolabove radne skupine o ispitivanjima sposobnosti (WG Proficiency Testing), radne skupine Međulaboratorijske usporedbe Hrvatske akreditacijske agencije, tehničkog odbora Z2 Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija Hrvatskoga zavoda za norme, tehničkog odbora TO 69 Primjena statističkih metoda Hrvatskoga zavoda za norme. Preko članstava u međunarodnim organizacijama ILAC i Eurolab, bila je uključena u reviziju norme ISO/IEC 17020.

Dr. sc. Berislav Iharoš, cijenjeni je stručnjak na području akreditacije i certifikacije. Bio je vodeći i/ili stručni ocjenitelj HAA u gotovo stotinjak ocjenjivanja laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela. Također je vodeći ocjenitelj u području ISO 9001, vanjski suradnik Hrvatske gospodarske komore za ocjenjivanje Hrvatska kvaliteta – Izvorno hrvatsko i višegodišnji suradnik Hrvatskog mjeriteljskog društva u edukaciji laboratorijskog osoblja te njihovu pripremu za akreditaciju.

Program

1.dan:

Vrijeme Predavač Tema
9.00-9.10 Gašljević Uvod u seminarCiljevi i program seminara
9.10-10.30 Galjanić Što je inspekcijaRazvoj norme ISO/IEC 17020Sadržaj normeAkreditacija inspekcijskih tijela
10.30-11.00 Stanka  
11.00-12.30 Iharoš 4.0 Opći zahtjevi Nepristranost, neovisnost, povjerljivost

5.0 Strukturni zahtjevi Administrativni zahtjevi, ustrojstvo i uprava

12.30-13.30 Stanka za ručak  
13.30-15.00 Iharoš Kategorizacija inspekcijskih tijela: A, B, C
15.00-15.30 Stanka  
15.30 -17.00    Grupni radovi

2.dan:

Vrijeme Predavač Tema
9.00-10.30 Gašljević 6.0 Zahtjevi na resurse: 6.1 Osoblje 6.2 Uređaji i oprema 6.3 Podugovaranje
10.30-11.00 Stanka  
11.00-12.30 Iharoš 7.0 Proces inspekcije 7.1 Metode i postupci inspekcije 7.2 Rukovanje uzorcima i objektima na kojima se provodi inspekcija
12.30-13.30 Stanka za ručak  
13.30-15.00 Gašljević 7.3 Zapisi 7.4 Izvješća i potvrde 7.5 Pritužbe i žalbe
15.00-15.30 Stanka  
15.30 -17.00   Grupni radovi

3. dan:

Vrijeme Predavač Tema
9.00-10.30 Iharoš 8.0 Sustav upravljanja 8.1 Opcija A 8.2 Opcija B
10.30-11.00 Stanka  
11.00-12.00   –       Rasprava

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 3 080,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - PRIMJENA NORME HRN EN ISO/IEC 17020

 • Račun ispostaviti na adresu (ako je različita od gore navedene):
 

Verifikacija

ožu.
22
Uto
Upravljanje rizicima
ožu. 22 @ 9:00 – 17:00

Termin: 22. 03. 2016.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

 

Predavač: mr. sc. Ana Devčić-Jeras, dipl. ing.

 

O seminaru

Uvod

U poslovanju svake organizacije postoje raznovrsni rizici i njihove neželjene posljedice. Uvođenjem u svoj postojeći sustav upravljanja neke od metoda za upravljanje rizicima organizacije mogu poboljšati svoj rad, smanjiti broj pogrešaka te povećati zadovoljstvo svojih kupaca.

 

Proces upravljanja rizicima jedinstven je za sve vrste organizacija, pa je i nova norma ISO 31000:2009 o upravljanju rizicima primjenljiva na svaki pojedini sustav upravljanja pa tako i onaj u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

Teme o kojima će se govoriti na seminaru:

·         principi upravljanja rizicima

·         proces upravljanja rizicima

·         alati za upravljanje rizicima

·         računanje rizika s pomoću  FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

·         Upotreba FMEA pri određivanju preventivnih i popravnih radnja

Ciljevi seminara:

Na kraju odslušanih predavanja i sudjelovanja na raspravljaonici polaznici će:

·         razumjeti važnost, svrhu i načela upravljanja rizicima

·         razumjeti postupak upravljanja rizicima

·         poznavati alate za upravljanje rizicima

·         znati izračunati rizik s pomoću FMEA

·         razumjeti pojmove: veličina rizika,  nastanak pogreške, procjena težine pogreške, vjerojatnost otkrivanja pogreške

·         znati primijeniti rezultate FMEA pri određivanju preventivnih i popravnih radnja

·         poznavati mogućnosti korištenja procjene rizika za neprestano poboljšavanje rada

Ciljna skupina polaznika:

 • najviša i srednja uprava organizacija
 • uprava laboratorija uključujući tehničke voditelje te osobe odgovorne za sustav upravljanja kvalitetom u laboratoriju
 • stručnjaci za provođenje validacije procesa
 • auditori, ocjenitelji iz certifikacijskih i akreditacijskih tijela te članovi inspekcija državnih služba
 • svi ostali koje zanima ova tema

O predavaču

Mr. sc. Ana Devčić-Jeras, dipl. ing, ima višegodišnje bogato iskustvo na poslovima eksperta za sustav upravljanja kvalitetom u vodećim hrvatskim tvrtkama Ericsson Nikola Tesla (1986. – 1996.) i Pliva (1996. –  2009.) i samostalnoga konzultanta (2009. –  2012.). Iskusni je vodeći auditor prema normama ISO 9001, ISO 17025 i smjernicama za farmaceutsku industriju (EU GMP, USA FDA GMP, DPP), voditelj mnogobrojnih timova za uvođenje i unaprjeđenje poslovanja  i priznati stručnjak za upravljanje rizicima. Vodila je u Plivi više od 100 multidisciplinarnih timova za procjene rizika i rješavanje problema s više od 500 verificiranih analiza FMEA. Iskusan je predavač na području kvalitete, dobre proizvođačke prakse u farmaceutskoj industriji te upravljanju rizicima i provedbi analiza FMEA. Od 2008.godine predsjednica je tehničkog odbora HZN/TO 176 – Upravljanje kvalitetom i osiguravanje kvalitete. Aktivna je članica Hrvatskoga mjeriteljskog društva (HMD) i Hrvatskoga društva za kvalitetu (HDK). Dobitnica je Povelje HDK-a za poseban doprinos u izobrazbi i promicanju kvalitete u Hrvatskoj za 2010. godinu te istaknuti predavač na ISO FORUMU, koji organizira Hrvatska gospodarska komora (2000. –  2012.).

 

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Upravljanje rizicima

 • Račun ispostaviti na adresu (ako je različita od gore navedene):
 

Verifikacija

tra.
12
Uto
Termometri, mjerenje temperature i zahtjevi ocjenitelja
tra. 12 @ 9:00 – tra. 13 @ 16:30

Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Metroteka

organiziraju

seminar i raspravljaonicu

Termometri, mjerenje temperature i zahtjevi ocjenitelja

 

Mjesto održavanja: Hrvatski zavod za norme, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Vrijeme održavanja: 12. i 13. travnja 2016.

 

Uvod

Sudionici seminara upoznat će se sa različitim vrstama termometara i drugom opremom iz područja temperature koja se koristi u laboratorijima i industriji. Naučit će kako odabrati najbolju vrstu termometra za konkretnu primjenu te sve specifičnosti i razloge zbog kojih se svaki od tih termometara drukčije koristi u samome radu na ispravan način. Provest će se praktične demonstracije ispravnoga i neispravnoga korištenja termometrom. Osim toga, sudionici će produbiti razumijevanje potvrda o umjeravanju za opremu iz područja temperature, saznati kako se podatcima iz tih potvrda koristiti u svakodnevnome radu te naučiti izbjeći najčešće pogreške pri organizaciji i naručivanju usluge umjeravanja zbog kojih može doći do pogrešaka u radu te problema i nesukladnosti pri ocjenjivanju koje provodi akreditacijsko tijelo ili, pak, auditu koje provodi certifikacijsko tijelo. Diskutirat će se o svim aspektima vođenja dokumentacije i praćenja termometara i opreme iz područja temperature u akreditiranim i certificiranim sustavima upravljanja kvalitetom poput HRN EN/ISO IEC 17025 ili HRN EN ISO 9001 te će se zajedno proći svi ti aspekti.

 

TEME SEMINARA

 

TERMOMETRI I MJERENJE TEMPERATURE

 • Što je to temperatura?
 • Vrste termometara na tržištu
 • Stakleni termometri, specifičnosti i primjena
 • Digitalni kontaktni termometri, specifičnosti i primjena
 • Termoparovi, specifičnosti i primjena
 • Otporničke sonde, specifičnosti i primjena
 • Termistori, specifičnosti i primjena
 • Infracrveni termometri, specifičnosti i primjena
 • Inkubatori, hladnjaci, zamrzivači, sušionici i sterilizatori
 • Ostala oprema (kupelji, termoblokovi, autoklavi itd.)
 • Praktične demonstracije i diskusija

 

SUSTAVI KVALITETE I MJERENJE TEMPERATURE

 • Definiranje područja umjeravanja za različite vrste uređaja
 • Akreditirano i neakreditirano umjeravanje
 • Kvalifikacija i validacija opreme
 • Temperaturno mapiranje
 • Ostali izvještaji o mjeriteljskim karakteristikama (ovjera, ispitni izvještaj,
 • Korekcije pri mjerenju s termometrima
 • Praćenje trendova i analiza rizika
 • Intervali umjeravanja
 • Interne provjere

 

ZAHTJEVI OCJENITELJA PRI AKREDITACIJI I CERTIFIKACIJI

 • Pregled osnovnih razlika između potvrda o umjeravanju za različite uređaje
 • Važni parametri u potvrdama o umjeravanju
 • Točke umjeravanja
 • Intervali umjeravanja za različite uređaje
 • Realne i nerealne mjerne nesigurnosti
 • Realno i nerealno trajanje umjeravanja
 • Mjesto umjeravanja
 • Značenje odstupanja i mjerne nesigurnosti pri ispitivanju
 • Odabir umjernoga laboratorija prema području akreditacije i mjernim sposobnostima
 • Neakreditirani certifikati
 • Tvornički certifikati

 

Kome je seminar namijenjen

 

 • akreditiranim i neakreditiranim ispitnim laboratorijima
 • medicinskim laboratorijima
 • odjelima kvalitete u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji
 • sudionicima hladnoga lanca
 • odjelima kvalitete u svim ostalim industrijama u kojima se mjeri temperatura

 

O predavačima

 

Siniša Prugovečki, dipl. ing. fizike voditelj je mjeriteljskoga laboratorija Metroteka, akreditiranoga prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za 32 metode umjeravanja, a čije je osnovno područje akreditacije upravo temperatura.

 

Lidija Sarta, dipl. ing. kemije radi u Metroteci kao voditelj edukacija i razvoja kvalitete u sklopu partnerstva s Juran Globalom iz SAD-a i bavi se područjima i alatima kvalitete kao što su Lean Six Sigma, COPQ, RCA i sl.

 

Zlatko Grgić, dipl. kem. ing. spec. oec., voditelj Umjernog laboratorija u EKONERG d.o.o.; vodeći je ocjenitelj HAA za više akreditacijskih shema, uključujući ispitne laboratorije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025; u HAA je radio na uspostavljanju sheme organizatori ispitivanja sposobnosti prema normi HRN EN ISO/IEC  17043, a nakon toga je prešao u EKONERG d.o.o. gdje je sudjelovao u projektu razvoja Umjernog laboratorija. Osim funkcije voditelja laboratorija u Ekonergu je na funkciji predstavnika za kvalitetu laboratorija. Suradnik je na portalu Svijet kvalitete.

 

Program, 1. dan

 

Vrijeme Predavač Tema
8,30 – 9,00   Prijava sudionika
9.00 – 9.10   Uvod u seminar
9.10 – 10.30 Siniša Prugovečki Temperatura i termometri – opći pregled
10.30 – 11.00   Stanka
11.00 – 12.00 Siniša Prugovečki Vrste termometara, njihove specifičnosti i primjena
12.00 – 13.00   Stanka
13.00 – 14.30 Siniša Prugovečki Vrste termometara, njihove specifičnosti i primjena (nastavak)

Ostala oprema za mjerenje i praćenje temperature

14.30 – 15.00   Stanka
15.00 – 16.30 Siniša Prugovečki Praktične demonstracije iz mjerenja temperature

 

 

 

Program, 2. dan

 

Vrijeme Predavač Tema
9.00 – 10.30 Lidija Sarta Različite metode i alati osiguranja kvalitete mjerenja temperature u laboratorijima i industriji – pregled
10.30 – 11.00   Stanka
11.00 – 12.00 Lidija Sarta Različite metode i alati osiguranja kvalitete mjerenja temperature u laboratorijima i industriji – praktični primjeri
12.00 – 13.00   Stanka
13.00 – 14.00 Zlatko Grgić Kako donijeti ispravne odluke kad naručujemo umjeravanje
14.00 – 14.30   Stanka
14.30 – 15.30 Zlatko Grgić Ključni elementi potvrda o umjeravanju mjerila temperature važni ocjeniteljima i auditorima
15.30 – 16.00   Diskusija

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 950,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Prijava za seminar - Termometri, mjerenje temperature i zahtjevi ocjenitelja

 • Račun ispostaviti na adresu (ako je različita od gore navedene):
 

Verifikacija

tra.
13
Sri
Mjerna nesigurnost za praktičare
tra. 13 @ 9:00 – tra. 15 @ 17:00
Mjerna nesigurnost za praktičare @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin održavanja: 13. – 15. 04. 2016.
Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

 

Predavač:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.

Uvod

Poznavanje mjerne nesigurnosti važno je za svakoga tko odlučuje na temelju mjernih rezultata jer se u protivnom može sumnjati u ispravnost tih odluka. Međunarodno i multidisciplinarno usklađen postupak procjenjivanja mjerne nesigurnosti opisan je u normi ISO Upute za iskazivanje mjerne nesigurnosti (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement – GUM). Ovaj je trodnevni seminar osmišljen da se polaznici upoznaju s tim postupkom te za to potrebnim statističkim alatima. Polaznici će tijekom seminara samostalno rješavati vježbe u Excelu te se preporučuje ponijeti prijenosno računalo.

 

Ciljevi seminara

Na predavanjima će s pomoću primjera i samostalnim rješavanjem vježba polaznici:

 • naučiti značenje nekih bitnih mjeriteljskih pojmova, kao npr.:
  • mjerna veličina
  • preciznost i istinitost mjernih rezultata
  • ciljna mjerna nesigurnost
  • sustavna i slučajna pogreška
 • upoznati temeljna načela međunarodno usklađenoga pristupa procjenjivanju nesigurnosti opisanoga u GUM-u
 • znati primijeniti vrstu A procjenjivanja standardnih nesigurnosti temeljem podataka dobivenih :
  • nizom mjerenja na konkretnome uzorku
  • s kontrolnih karata
  • validacijom
  • s pravca dobivenoga regresijom
 • znati odabrati primjerenu a priori vjerojatnosnu razdiobu pri procjenjivanju standardnih nesigurnosti vrste B temeljem raspona vrijednosti neke veličine
 • znati izračunati sastavljenu nesigurnost s pomoću koeficijenata osjetljivosti dobivenih linearizacijom mjerne jednadžbe
 • znati izračunati sastavljenu nesigurnost primjenom pojednostavnjenih formula
 • znati značenje stupnjeva slobode pojedinih standardnih nesigurnosti
 • znati izračunati efektivni stupanj slobode primjenom Welch-Satterth­waitove jednadžbe
 • znati izračunati proširenu nesigurnost
 • znati iskazati mjerni rezultat s mjernom nesigurnošću uz primjereno zaokruživanje.

 

Ciljna skupina polaznika:

Ovaj je seminar namijenjen:

 • osobama koje su odgovorne za metode ispitivanja ili umjeravanja
 • laboratorijskomu osoblju koje je zaduženo za procjenjivanje mjerne nesigurnosti rezultata
 • internim i eksternim ocjeniteljima laboratorija
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Polaznike seminara molimo da ponesu prijenosno računalo.

O predavaču

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

 

Program

1. dan 9.00 – 17.00 Uvodno predavanje (zašto je važno iskazivati mjernu nesigurnost)
Definicije
Temeljna načela GUM-a (procjene vrsta A i B)
2. dan 9.00 – 17.00 Koraci u procjeni nesigurnosti prema Uputama za iskazivanje mjerne nesigurnosti (GUM)
Izrada matematičkoga modela
Određivanje sastavljene nesigurnosti
Određivanje proširene nesigurnosti
Vježbe i primjeri
3. dan 9.00 – 17.00 Statistika
Međunarodni dogovori
Vježbe i primjeri
Zaključak

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 3 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Mjerna nesigurnost za praktičare

 • Račun ispostaviti na adresu (ako je različita od gore navedene):
 

Verifikacija

 • Definicije

  Koja je tvrdnja po Vašemu mišljenju istinita/ispravna. Znate li obrazložiti Vaš stav?

  1. Mjerna veličina je sadržaj olova u bezolovnom benzinu.
  2. Točnost rezultata je 99 %.
  3. Slučajne su pogreške nepredvidljive u svome smjeru.
  4. Ponavljanjem mjerenja smanjujemo slučajnu pogrešku.
  5. Sustavna pogreška ima smjer – pozitivna je ili negativna.
  6. Ponavljanjem mjerenja smanjujemo sustavnu pogrešku.
  7. Poznatu sustavnu pogrešku možemo smanjiti korekcijom rezultata.
  8. Korekcija je suprotnog smjera od sustavne pogreške.
  9. Mjerenje je točno ako su male slučajne pogreške.
  10. Mjerenje je točno ako su male i sustavne i slučajne pogreške.
  11. Mjerenje je istinito ako su male slučajne pogreške.
  12. Mjerenje je istinito ako su male sustavne pogreške.
  13. Mjerenje je precizno ako su male slučajne pogreške.
  14. Mjerenje je precizno ako su male sustavne pogreške.
  15. Istinitost rezultata obrnuto je proporcionalna prepoznatoj sustavnoj pogrešci.

  Postupak procjenjivanja

  Koja je tvrdnja po Vašemu mišljenju istinita/ispravna. Znate li obrazložiti Vaš stav?

  1. Kada izravno ne mjerimo mjernu veličinu, funkcijsku vezu mjerne veličine i ulaznih veličina opisujemo s mjernim modelom.
  2. Dva su načina procjenjivanja nesigurnosti – procjenjivanje primjenom statistike (vrsta A) te procjenjivanje temeljem stručne prosudbe i a priori vjerojatnosnih razdiobama (vrsta B).
  3. Procjene vrste A točnije su od onih vrste B.
  4. Kada imamo zadan raspon ± a unutar koje se može nalaziti vrijednost neke veličina i nikakvih drugih informacija o tome, primijenit ćemo pravokutnu (jednoliku) vjerojatnosnu razdiobu. Standardna nesigurnost bit će  a / (3)1/2
  5. Kada imamo zadan raspon ± a unutar koje se može nalaziti vrijednost neke veličine te podatak da je taj interval proširena nesigurnost uz p = 95 %, k = 2 primijenit ćemo Gaussovu (normalnu) vjerojatnosnu razdiobu. Standardna nesigurnost bit će a / 2 .
  6. Kada imamo zadan raspon ± a unutar koje se može nalaziti vrijednost neke veličine te podatak da je taj interval proširena nesigurnost uz p = 95 %, k = 2,6 primijenit ćemo trokutastu  vjerojatnosnu razdiobu. Standardna nesigurnost bit će  a / (6)1/2.
  7. Sastavljena standardna nesigurnost je standardna nesigurnost rezultata mjerenja dobivena iz standardnih nesigurnosti svih ulaznih veličina. Standardne nesigurnosti udružuju se preko sume kvadrata uvažavajući koeficijente osjetljivosti.
  8. Koeficijent osjetljivosti je faktor koji nam govori kako se mijenja izlazna veličina (npr. naš rezultat) kada se mijenja ulazna veličina.
  9. Proširena nesigurnost dobiva se kao umnožak sastavljene standardne nesigurnosti i obuhvatnog faktora k.
  10. Rezultat se uobičajeno iskazuje s proširenom nesigurnosti.
  11. Konačni podatak o procijenjenoj nesigurnosti iskazuje se sa što više znamenaka radi točnosti.
  12. m = (19,9995 +/- 0,000275) kg

  Statistika

  Koja je tvrdnja ispravna i zašto?

  1. Kod mjerenja tvrdoće nekog materijala napravljeno je 5 mjerenja te izračunata aritmetička sredina. Njena je standardna nesigurnost: U = s/(5)1/2
  2. Kod umjeravanja vage napravljeno je jedno mjerenje mase m= 30 g. Ponovljivost vage s određena je kod mase  m= 100 g s pet ponavljajućih mjerenja. Standardna nesigurnost odvage m= 30 g zbog ponovljivosti vage je U = s/(5)1/2
  3. Kod umjeravanja vage napravljeno je jedno mjerenje mase m= 30 g. Ponovljivost vage s određena je kod mase  m= 100 g s pet ponavljajućih mjerenja. Standardna nesigurnost odvage m= 30 g zbog ponovljivosti vage je s.
  4. Validacijskim eksperimentom neki je kemijski laboratorij dobio relativnu standardnu devijaciju s od 0,8 %  u uvjetima ponovljivosti uz n = 10 ponavljanja. U rutinskom je radu na nekom dobivenom uzorku napravio n = 2 mjerenja. Standardna nesigurnost zbog ponovljivosti tog rezultata je: u = s/(10)1/2
  5. Validacijskim eksperimentom neki je kemijski  laboratorij dobio relativnu standardnu devijaciju s od  0,8 %  u uvjetima ponovljivosti uz n = 10 ponavljanja. U rutinskom je radu na nekom dobivenom uzorku napravio n = 2 mjerenja. Standardna nesigurnost zbog ponovljivosti tog rezultata je: u = s/(10)1/2

Državni zavod za mjeriteljstvo

LogoDZM