SIGURNOST U LABARATORIJU

pro.
8
Čet
2016
Stavljanje tehničkih proizvoda na tržište prema pravilima EU-a
pro. 8 @ 9:00 – 15:00

Termin: 8.12.2016.
Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

 

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike
i
Hrvatsko mjeriteljsko društvo
organiziraju
seminar i raspravljaonicu


STAVLJANJE TEHNIČKIH PROIZVODA NA TRŽIŠTE PREMA PRAVILIMA EU-A

 

Radi velikog interesa za seminar, ponavljamo ga u novom terminu 8.12.2016.

 

Svrha seminara

Ulaskom Republike Hrvatske u EU, hrvatsko tržište postalo je sastavni dio zajedničkoga tržišta EU-a te se pri stavljanju proizvoda na tržište bez ikakvih izuzetaka usklađeno zakonodavstvo EU-a primjenjuje i u Republici Hrvatskoj. Stoga se mnogi proizvođači koji ne poznaju zahtjeve europskoga zakonodavstva pri stavljanju svojih proizvoda na tržište suočavaju s nizom problema koji se odnose na identifikaciju primjenjivoga zakonodavstva i tehničkih norma za odgovarajuće proizvode, provedbu postupaka ocjene sukladnosti, sastavljanje tehničke dokumentacije i izjave o sukladnosti te označivanje proizvoda. Sa sličnom se problematikom susreću distributeri, organizacije koje stavljaju proizvode u uporabu / na tržište jer se bez poznavanja zahtjeva EU zakonodavstva mogu izazvati zabune kako pri procesu nabave tako i stavljanje istih na tržište.

Svrha je ovoga seminara dati polaznicima pregled okvirnoga europskoga zakonodavstva kojim se uređuje stavljanje proizvoda na tržište (Odluka (EU) 768/2008/EC i Uredba (EU) 765/2008 Europskoga Parlamenta i Vijeća) te pregled direktiva koje se primjenjuju na određene šire skupine proizvoda (niskonaponsku opremu, strojeve, mjerila, igračke, opremu za rad u eksplozivno ugroženim prostorima, tlačnu opremu, osobnu zaštitnu opremi itd.).

Posebno će biti dan prikaz primjene usklađenih norma u zadovoljavanju zahtjeva tehničkog zakonodavstva te sadržaj tehničke dokumentacije koja mora pratiti proizvod koji se stavlja na tržište, sadržaj izjave o sukladnosti te pravila za označivanje proizvoda, prikaz postupaka ocjene sukladnosti proizvoda prema europskome zakonodavstvu te odgovornosti pojedinih gospodarskih subjekata u distribucijskome lancu sa stajališta stavljanja proizvoda na tržište (proizvođača, zastupnika proizvođača, uvoznika, distributera).

Nadalje bit će također dan pregled primjene načela međusobnoga priznavanja za osiguranje slobodnoga kretanja roba na unutrašnjem tržištu prema Uredbi (EC) br. 764/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća za proizvode (ili posebna svojstva proizvoda) na koje se ne primjenjuje usklađeno zakonodavstvo EU-a nego različita nacionalna tehnička pravila.

 

Teme seminara:

 • Temelji slobode kretanja roba u EU-u
 • Europsko tehničko zakonodavstvo, uredbe, odluke, direktive, preporuke
 • Novi zakonski okvir EU-a za usklađivanje u području tehničkog zakonodavstva (Uredba 765/2008, Odluka 768/2008, Uredba 764/2008)
 • Norme i tehnički propisi, upućivanje na norme u tehničkim propisima
 • Uvod u norme i normizaciju
 • Informacijsko središte HZN-a o normama, mogućnosti pružanja usluga korisnicima
 • Pronalaženje norma potrebnih za primjenu usklađenoga zakonodavstva EU-a
 • Uloga normizacijskih organizacija, Uredba 1025/2012 o normizaciji
 • Odgovornost proizvođača / ovlaštenog zastupnika / uvoznika / distributera za proizvod
 • Postupci ocjene sukladnosti prema usklađenom zakonodavstvu EU-a, moduli za ocjenu sukladnosti
 • Sadržaj izjave o sukladnosti
 • Sadržaj dokumentacije koja mora pratiti proizvod na tržištu EU-a
 • Oznaka sukladnosti CE i druge oznake koje prate proizvod na tržištu EU-a
 • Međusobno priznavanje, područje proizvoda koji nisu pokriveni usklađenim zakonodavstvom EU-a
 • Obveze o međusobnom obavješćivanju u području tehničkih propisa i norma, Direktiva 98/34
 • Uloga kontaktnih točaka prema Uredbi 764/2008/EC

 

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen proizvođačima (prije svega srednjim i malim), projektantima, konstruktorima proizvoda te uvoznicima i distributerima koji stavljaju proizvode na tržište Hrvatske/EU-a na koje se primjenjuje odgovarajuće zakonodavstvo EU-a.

 

Raspored:

Vrijeme Predavač Naslov
9:00 – 10:30 Mirko Vuković Uvod u europsko tehničko zakonodavstvo, novi zakonodavni okvir, direktive za sektorsko usklađivanje s uvodom u norme i normizaciju
10:30 – 11:00   Stanka
11:00 – 12:30 Krešimir Vrgoč Ocjena sukladnosti, moduli ocjene sukladnosti, prijavljena tijela i uloga i obveze gospodarskih subjekata u opskrbnom lancu proizvoda
12:30 – 13:30   Stanka za ručak
13:30 – 14:30 Mirko Vuković / Krešimir Vrgoč Dokumentacija koja prati proizvod, izjava o sukladnosti, oznaka sukladnosti

Označivanje proizvoda, oznaka CE (značenje i stavljanje), druge oznake

14:30 – 15:00   Rasprava

 

Predavači:

Krešimir Vrgoč

Diplomirani inženjer strojarstva. Zaposlenik Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Načelnik Sektora za mjeriteljstvo i plemenite kovine. Samostalni konstruktor i projektant s višegodišnjim iskustvom na konstrukciji peći i kotlova na plin i kruta goriva te projektiranju sustava toplinskih podstanica, klimatizacije, grijanja i hlađenja. Aktivno sudjelovao na izradbi pravilnika kojima su u nacionalno zakonodavstvo transponirane Direktiva za neautomatske vage (NAWI) te Direktiva za mjerne instrumente (MID) te druge direktive iz područja mjeriteljstva koje se temelje na starome pristupu. Sudjelovao u izradi više nacionalnih pravilnika, naredba i naputaka koji se odnose na područje zakonskog mjeriteljstva. Sudjeluje u radu radnih grupa u okviru WELMEC-a (WG8 i WG10). Sudjelovao u radu HAA kao član Akreditacijskog vijeća te u radu tehničkog odbora HZN-a za mjerne instrumente.

 

Mirko Vuković

Diplomirani inženjer elektrotehnike. Zaposlenik HZN-a. Projektant s višegodišnjim iskustvom na projektiranju industrijskih postrojenja, primjeni norma i propisa na tehničke proizvode. Aktivno sudjelovao na svim područjima uspostavljanja infrastrukture kvalitete: izradbe okvirnih zakona iz područja sigurnosti proizvoda i mjeriteljstva te izradbe tehničkih propisa za provedbu tih zakona, uspostavljanja sustava normizacije, mjeriteljstva i certificiranja te posebno na njegovu usklađivanju s odgovarajućom infrastrukturom Europske unije. Kao nacionalni predstavnik aktivno sudjelovao radu različitih tijela europskih i međunarodnih normizacijskih i mjeriteljskih organizacija (CEN, CENELEC, ISO, IEC, WELMEC, EURAMET, BIPM, OIML). U pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom u području slobode kretanja roba sudjelovao kao jedan od koordinatora od početka od završetka pregovora.

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 900,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

Popusti

„Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva i člana Hrvatske komore inženjera elektrotehnike koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.

„Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.

„Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave

S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:

telefonom na broj 01/487 24 85 ili elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati

telefonom: 01/ 654 24 15

faksom: 01/ 654 29 61

elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Stavljanje tehničkih proizvoda na tržište prema pravilima EU-a

 

Verifikacija

velj.
27
Pon
2017
Umjeravanje ručnih mjerila
velj. 27 @ 9:00 – velj. 28 @ 17:00

 

Umjeravanje ručnih mjerila

 

Datum održavanja: 27.– 28. veljače 2017. 

Mjesto održavanja: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Nacionalni laboratorij za duljinu

 

Uvod

U Republici Hrvatskoj ali i u široj regiji ne postoji primjereno školovanje osoba iz područja mjeriteljstva i umjeravanja mjerila. Neke obrazovne ustanove nude općenita znanja o tome, dok se specifična znanja mogu steći tek prenošenjem iskustava unutar same organizacije. Hrvatsko mjeriteljsko društvo pokrenulo je niz edukacijskih programa s ciljem teorijskog i praktičnog osposobljavanja osoba za provedbu mjerenja i umjeravanja, tzv. mjeriteljsku školu. Jedan od seminara je Umjeravanje ručnih mjerila.   Prvi u nizu programa usmjeren je na izobrazbu u području mjerenja duljine u industrijskoj praksi.

 

Ciljevi seminara:

 • osposobljavanje polaznika za pravilno rukovanje i uporabu ručnih mjerila
 • ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjem potrebnim za samostalnu provedbu umjeravanja pomičnih mjerila, mikrometara za vanjska mjerenja i mjernih ura
 • spoznaja važnosti etalonske baze i osiguravanja mjeriteljskih uvjeta
 • prepoznavanje izvora sustavnih pogrešaka i provođenje nužnih ispravaka rezultata mjerenja
 • procjenjivanje i iskazivanje mjernih nesigurnosti rezultata pri umjeravanju
 • dobivanje smjernica za izradu tehničkih postupaka za provedbu umjeravanja sukladno zahtjevima međunarodnih normi HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO/IEC 17025

 

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen osobama koje u svome radu trebaju znanja i vještine o umjeravanju ručnih mjerila, kao npr:

 • djelatnicima odjela kontrole kvalitete u industriji
 • djelatnicima umjernih laboratorija ili ispitnih laboratorija koji provode takva mjerenja
 • internim auditorima ili auditorima certifikacijskih tijela
 • ocjeniteljima laboratorija

te svima ostalima koga zanima ova tema.

 

Program:

1. dan 9.00 – 17.00 Temeljni pojmovi iz područja mjeriteljstva duljine s naglaskom na umjeravanje ručnih mjerila. Posebno će se obraditi:

osiguravanje sljedivosti, etalonska baza, mjeriteljski uvjeti, mjerne pogreške, ponovljivost i obnovljivost, mjerna nesigurnost.

Vrste i namjena ručnih mjerila duljine, međunarodne norme i zahtjevi na mjeriteljske značajke ručnih mjerila (pomična mjerila, mikrometri za vanjska mjerenja, mjerne ure i komparatori).
2. dan 9.00 – 17.00 Prikaz različitih vrsta ručnih mjerila duljine. Stvarni prikaz (demonstracija) dokazivanja sljedivosti od ručnog mjerila do definicije metra.
Radionica – umjeravanje pomičnih mjerila.
Radionica – umjeravanje mikrometara za vanjska mjerenja.
Radionica – umjeravanje mjernih ura.

 

Predavači

Predavači su djelatnici Katedre za mjerenje i kontrolu (Nacionalni laboratorij za duljinu) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a voditelj edukacije je doc. dr. sc. Gorana Baršić.

 

Ispit

Seminari započinju (neformalnim) i završavaju (formalnim) zaključnim ispitom (teorijska i praktična provjera znanja). Po položenom ispitu dobiva se potvrda o osposobljenosti. 

 

Besplatna savjetovanja

Cilj je ove izobrazbe  osigurati primjenu stečenih znanja u svakodnevnoj praksi. Iz tog razloga se u razdoblju od šest mjeseci nakon završetka izobrazbe mogu koristiti besplatne konzultacije. Konzultacije se mogu obavljati telefonom, elektronskom poštom, osobnim kontaktima na FSB-u ili na licu mjesta (uz nadoknadu troškova).

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Pristojba2 900,00 kn + PDV

Za polaznike izvan RH primijenit će se fiksni devizni tečaj pa će bruto cijena seminara iznositi: 475 EUR.

 

Način prijave: Ispunjenu pdf prijavnicu faksirajte na broj 01 48 72 487, putem elektroničke pošte jasenka.korica@hmd.hr ili popunite na našoj mrežnoj stranici www.hmd.hr (e-PRIJAVNICA). Uplate izvršiti do početka seminara po primljenome predračunu.

 

Odjava seminara: Kod odjava prispjelih do 2. prosinca 2016., kotizaciju vraćamo u cijelosti, a nakon tog naplaćujemo punu kotizaciju. Organizator zadržava pravo otkazivanja seminara kod nedovoljnog broja prijavljenih osoba.

 

Vrijeme i mjesto održavanja

27. – 28. veljače 2017.

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Nacionalni laboratorij za duljinu

Ivana Lučića 1

Zagreb

 

Osoba za vezu:

Jasenka Šantek-Korica

tel:  +385 (0)1 48 72 485

faks: +385 (0)1 48 72 487

e-pošta: jasenka.korica@hmd.hr

web: www.hmd.hr

Prijava za seminar - Umjeravanje ručnih mjerila

 

Verifikacija